קבוצה Flashcards Preview

Sychology > קבוצה > Flashcards

Flashcards in קבוצה Deck (34):
1

למה קיימת קבוצה?

האדם הוא יצור חיים חברתי אשר תלוי בקבוצה על מנת להתפתח ולהמשיך את קיומו, הוא נעזר בקבוצה על מנת למלא צרכים אינסטרומנטאליים וצרכים אקספרסיביים, שבדרך כלל הוא לא יכול לעשות לבד.

2

מהי קבוצה

התארגנות חברתית בעלת המשכיות, יציבות ומבנה. לקבוצה יש אינטרקציה, הם תלויים זה בזה, ויש להם מכנה משותף.

3

5 מאפיינים לקבוצה

1.אינטרקציה-יש קשר בין חברי הקבוצה
2.מבנה, המשכיות ויציבות-לקבוצה יש מבנה חברתי, יש הסכמה בין היחסים והנורמות בקבוצה. בקבוצה יש מערכת סטאטוסים ותפקידים
3.תלויים זה בזה-בקבוצה יש חברים אשר תלויים זה בזה, התנהגות אחת משפיעה על חברי הקבוצה
4.מזהים עצמם כקבוצה-קבלת תחושה של שייכות לקבוצה, זה נותן את היכולת להתגבש ותקבל החלטות כקבוצה
5.מכנה משותף תרבותי-לקבוצה יש מטרות משותפות או השקפת עולם זהה או הזדהות עם רעיונות אמונות נורמות ערכים

4

קבוצת השתייכות

קבוצה שהפרט שייך אליה מתוך חובה, בחירה, נולד אליה

5

קבוצת התייחסות

קבוצה שהפרט אינו שייך אליה אך נעזר בה בתור קבוצת השוואה, נעזר בה לקבלת החלטות, קביעת עמדה, כללי התנהגות

6

קבוצת התייחסות חיובית נורמטיבית

קבוצה שהפרט רוצה להיות בה, אפילו מוכן לעזוב את קבוצת ההשתייכות שלו

7

קבוצת התייחסות שלילית

קבוצה אשר הפרט מתייחס אל ערכיה והתנהגותה באופן שלילי

8

קבוצת התייחסות משווה

קבוצה אשר הפרט משווה אל קבוצת ההשתייכות שלו אך לא רוצה להשתייך בה.

9

תחושת קיפוח היחסי

אמונה של הפרט כי אינו נמצא באותו קבלת יחס שווה בין קבוצות או פרטים אחרים. אמונה זו עלולה להתרחש כאשר הפרט משווה את עצמו אל גורמים אחרים.

10

קונפורמיות

שינוי הנורמה על מנת להתאים שהפרט יתאים את עצמו אל הקבוצה, חברה ושלא ירגיש שונה. בדרך כלל בגלל לחץ חברתי

11

הניסוי של אש לחץ חברתי


רוצים לבדוק מה תיהיה השפעתה של דעת אחרים על דעתנו
הנבדקים נכנסו לחדר עם 6 משתפי פעולה. ב2 הסיבובים הראשונים 6 משתתפי הפעולה והנבדק ענו נכון על השאלה על מנת לא ליצור חשד בניסוי, בסיבוב ה3 ענו כל 6 משתתפי הפעולה תשובה לא נכונה בכוונה.
שליש לא עמד בלחץ החברתי ובחר את התשובה הלא נכונה
שני שליש עמד בלחץ החברתי ובחר בתשובה הנכונה
על פי הניסוי אפשר למיין את האנשים ל3 סוגים
מעוותי תפיסה:אלה שענו נכון וניצחו את הלחץ החברתי
מעוותי שיפוט:אלה ענו לא נכון כי חשבו שעינם מטעים אותם כי כיצד יתאפשר מצב שכולם יענו משהו שונה
מעוותי דיווח:אלה ידעו את התשובה הנכונה אך נתנו תשובה לא נכונה כדי לא לצאת יוצאי דופן

12

הניסוי של מילגרם צייתנות

באיזה מידה אנשים יצייתו למסכו
שתי משתפי פעולה. אחד מייסד הניסוי לבוש עם חלוק מתחזה לפרופסור והשני משתף פעולה כקורבן
מייסד הניסוי עשה ניסוי בכלל שונה רצה לבדוק את העונש לגבי למידה
כל פעם שהקורבן טועה הנבדקים מפעילים כוח חשמל ומעילים אותו לפעם הבאה
הקורבן היה צריך לטעות בכוונה בשני שליש מן השאלות כדי דרגת החשמל תגיע למאוד גבוהה עד סכנת מוות, ואחרי שטעה הפסיק להגיב ולא לצעוק מן הכאבים
אף בנאדם לא פרש מהניסוי עד ל300 וולט ורובם צייתו לסמכות

13

מהן הסיבות והמסקנה של למה המשיכו בניסוי עד הסוף

1.מטרת הניסוי נתפסת כבעלת על, אסור לחרוג מן הניסוי
2.הנבדקים אמרו שכביכול הקורבנות הם גם משתתפים אז הם הסכימו לדבר מסוכן
3.הם קיבלו כסף על כך ולכן הרגישו מחוייבים
4.לה היה להם אפשרות להתייעץ עם מישהו מחוץ למעבדה
5.הניסוי נערך באוניברסיטה יוקרתית מה שגרם למשתתפים לחשוב שמייסד הניסוי הוא מומחה ואין סיבה לחשש

מסקנה היא שהניסוי מצדיק קונפורמיות שמתרחשת בעקבות הוראה של מישהו בעל סמכות

14

הצהרת הלסינקי

1.אסור לפגוע בבני אדם או בעל חיים אלא אם כן מדובר בלהציל את חייו
2.ניתן לבצע ניסויים בבני אדם ובעלי חיים אך ורק אם איאפשר לחקור בדרך אחרת
3.יש לקבל את אישורו של המשתתף אחרי שהבין בדיוק את כל הסיכונים האפשרים
4.למשתתף יש אפשרות לפרוש בכל שלב בניסוי מבלי שיפעילו עליו כוח
5.הניסוי יבוצע אך ורק אם אושר על ידי ועדת האתיקה של המוסד שם הוא מתבצע.

15

סטייה חברתית

התנהגות שונה מן הנורמות והערכים אשר מקובלים בחברה. סטייה היא דבר אשר משתנה לפי חברה ותקופה

16

התיאוריה הפונקציונלית על הסטייה

סטייה לא תמיד מזיקה ולעיתים אף תורמת ליציבות החברה . מונע גם התאבנות ושעמום

17

אמצעים על מנת למנוע התנהגות סוטה

נתינת סנקציות חיוביות לאלה שנאמנים לנורמות1.
2.נתינת סנקציות שליליות כלפי סוטי הנורמות על מנת למנוע התפשטות של הסטייה
3.שינוי בנורמות וערכים על מנת לאפשר לסוטים להישאר בקבוצה ולהרגיש שייכים

18

מנהיגות

הפעלת השפעה על התנהגות של אחד מחברי הקבוצה על מנת לביצוע פעולה או למטרה

19

מנהיג

אדם בעל יכולת השפעה על חברי הקבוצה

20

הסבר חיצוני למנהיגות

בגלל מצבים מסוימים נוצרים מנהיגים

21

הסבר פנימי למנהיגות

אדם זה בעל תכונות מתאימות למנהיגות, כלומר אישיותו ותכונותיו הם מקור ההנהגה

22

מנהיג משימתי

מנהיג אשר נותן דגש רב על דרכו לביצוע המשימה, מטרה, פחות על קשריו עם חברי הקבוצה, שומר מהם מרחק ונותן יותר פקודות וסנקציות חיוביות או שליליות בהתאם לנורמות של חברי הקבוצה

23

מנהיג חברתי

מנהיג שנותן דגש יותר על מצב רוחם של חברי הקבוצה מאשר אל המטרה, דואג ליחסים בין חברי הקבוצה ממוקד בלפתור קונפליקטים ומתחים ולא שומר מרחק מהם.

24

המחקר של ביילס מנהיגים

מי אהוד יותר מנהיג משימתי או חברתי בקרב הקבוצה?
ההשערה היא שמנהיג משימתי יזכה ליותר אהדה מפני שהוא מגיע לפתרון המשימה בצורה יעילה יותר.
ביילס הגדיר 6 סוגי התנהגות משימתי ו6 סוגי התנהגות חברתי
בכל קבוצה המנהיג המשימתי וגם המנהיג החברתי עברו
בסוף הפגישה עם הילדים הועבר פתק את מי אהבו
תוצאות אומרות כי אהבו יותר את החברתי
ביילס הבין למה גם כי משימתי עלול לפגוע על מנת להגיע למטרה, ולעומת זאת החברתי יותר עוסק ברגשות הילדים

25

מהן המסקנות של המחקר של ביילס מנהיגים

1.לקבוצה צריך 2 מנהיגים אחד משימתי ואחד חברתי ולפעמים יש אדם שיכול לבצע את שניהם
2.מנהיג משימתי פועל מפעיל את הקבוצה להשגת המטרה ומנהיג החברתי תורם ליחסים בין חברי הקבוצה
3.מנהיג חברתי אהוד יותר כי יש לו אישיות וכישורים חברתיים מתאימים לתפקיד
4.המנהיג המשימתי מומחה בהשגת המטרה

26

מנהיג סמכותי

נמצא בידו כל הסמכות, הוא מחליט על הכל, על הפעולה, על הרעיון, התקשורת בין חברי הקבוצה, הוא לא משתתף אך מראה כאשר צריך, צופה ומשגיח ונותן סנקציות לנורמות בהתאמה
מנהיג זה לא אהוד בעיני החברה אך זוכה לשבחים כאשר צריך אותו מאוד

27

מנהיג דמוקרטי

נותן לחברים בקבוצה את חופש הבחירה, ביטוי, מתחשב בדעות הקבוצה, מספק מידע, חומר לביצוע העבודה. הוא תומך בחברי הקבוצה, מפיג מתחים מזרז פעולות שאינן תלויות בו.
ונותן משוב לעיתים רחוקות מבלי לבקר או להעריך
המנהיג נעזר בפתרונות הקבוצה לבעיות
אך כאשר הבעיה מאוד קשה המנהיגים מתקשים לבצוע הבעיה.

28

המנהיג הלא מתערב

מנהיג שמספק חומרים אך לא מתערב בפתרון הבעיה בכלל, לא מעביר ביקורת או משבח בכלל. לא משפיע על הקבוצה ומעביר את אחריותו לחברי הקבוצה.

29

המחקר של וויט וליפיט 3 סוגי מנהיגים

לבחון את השפעתם של 3 המנהיגים
כל קבוצה קיבלה מנהיג שונה ולאחר 6 שבועות השתנו המנהיגים בקבוצות

30

תוצאות המחקר

1.הילדים היו שבעים מן המנהיג הדומקרטי, הוא יצר מוטיבציה אצל הילדים, והילדים אפילו עבדו כאשר יצא מהחדר והם אפילו קיבלו את התודעה של אנחנו בקבוצה
2.מן המנהיג הסמכותי הילדים קיבלו רושם לא טוב, הוא היה טוב רק לטווח הקצר, כאשר עזב את החדר הפסיקו לעבוד ועקב הסמכות המרובה על הילדים זה גרם להם לתוקפנות ומכיוון שאיאפשר לעשות זאת על המנהיג הוציאו על החלש בקבוצה, גרם אי נוחות בין הילדים ואף כמה מהם יצאו
3.אצל המנהיג הלא מתערב היה אי סדר, אכזבה ועזיבה גדולה מצד הילדים עקב אי עזרתו של המנהיג

31

מסקנות המחקר

1.מנהיגות סמכותית טובה יותר מדמוקרטית רק לטווח קצר
2.המוטיבציה בקבוצה עם מנהיג דמוקרטי גבוהה יותר
3.מנהיגות סמכותית יוצרת אי נוחות בקבוצה ותוקפנות
4.מנהיגות סמכותית יוצרת יותר תלות פחות אינדיבידואליות בין החברים בקובצה
5.בקבוצה עם מנהיג דמוקרטי יש תודעה של קבוצה

32

שיתוף פעולה ניסוי של שריף

מטרה ליצור שיתוף פעולה בין קבוצות שיש בניהן קונפליקט
לקחו מחנה קיץ של נערים בני 11-12, לניסוי יש 3 שלבים: גיבוש, סיכסוך בין 2 הקבוצות וגיבושיהם
גיבוש:בין החברים בקבוצה עשו משימות ביחד, גרו באותו בית הרחק מין השני, אינטרקציות רבות
סכסוך:בין 2 הקבוצות היו תחרויות על פרסים מה שגרם לגיבוש הקבוצות אך לסכסוך עם כל אחת הקבוצות
גיבושיהם חזרה:זה היה יותר קשה, בהתחלה ניסו עם כומר לדבר אל מצפונם אך זה לא עזר ולאחר מכן ניסו עם כל אחד מהמנהיגים לדבר אך גם זה לא עזר.
לכן מה שהם עשו היו משימות על, זה אומר ש2 הקבוצות יתאחדו ביחד לקבוצה אחת שעושה משימה למשל חילוץ משאית שנתקעה עם מזון וכך הצליחו להתגבש הילדים.

33

מסקנות לניסוי של שריף

1.גורם העיקרי למריבות בין קבוצות הוא כסף, פרס, משאבים מצומצמים
2.יצירת מטרת על משותפת הורגת את הסכסוך ומגבשת

34

הפחתת קיטוב בין קבוצתי (השערות המגע של אלפורט)

4 תנאים עיקריים צריכים להתקיים על מנת להחליף רגשות שליליים בחיוביים
1.תמיכה חברתית ממסדית-מסגרת חברתית אשר תומכת במגע וליצור נורמות
2.פוטנציאל גבוה להיכרות אישית-יצירת קשרים אישיים
3.מעמד שווה-קבוצות בעלות מעמד שווה
4.שיתוף פעולה-ניסוי של שריף שיתוף פעולה מביא לגיבוש