קישור: דוגמה - למשל / לדוגמה Flashcards Preview

Words > קישור: דוגמה - למשל / לדוגמה > Flashcards

Flashcards in קישור: דוגמה - למשל / לדוגמה Deck (5)
Loading flashcards...
1

for example

לדוגמה

2

including

כולל

3

for instance

לדוגמה

4

e.g.

לדוגמה

5

such as

כגון

Decks in Words Class (60):