קישור: הבהרה - כלומר / במילים אחרות Flashcards Preview

Words > קישור: הבהרה - כלומר / במילים אחרות > Flashcards

Flashcards in קישור: הבהרה - כלומר / במילים אחרות Deck (4)
Loading flashcards...
1

in other words

במילים אחרות

2

i.e.

כלומר

3

that is

כלומר

4

namely

דהיינו, כלומר

Decks in Words Class (60):