קישור: הכללה - בדרך כלל / על-פי רוב Flashcards Preview

Words > קישור: הכללה - בדרך כלל / על-פי רוב > Flashcards

Flashcards in קישור: הכללה - בדרך כלל / על-פי רוב Deck (4)
Loading flashcards...
1

generally speaking

באופן כללי

2

by and large

באופן כללי

3

in general

באופן כללי

4

as a rule

באופן כללי

Decks in Words Class (60):