קישור: תנאי - אם / בתנאי ש Flashcards Preview

Words > קישור: תנאי - אם / בתנאי ש > Flashcards

Flashcards in קישור: תנאי - אם / בתנאי ש Deck (4)
Loading flashcards...
1

if

אם

2

in case

במקרה ו-

3

unless

אלא אם

4

provided that

בתנאי ש-

Decks in Words Class (60):