اصفهان Flashcards Preview

Guide culturel de l'Iran 🌹 > اصفهان > Flashcards

Flashcards in اصفهان Deck (49):
1

ملقب شده

Surnomée

2

فرشى با ترنج مركزى محاط با طرح اسليمى

Le tapis à médaillon central entouré d'arabesques

3

رونق يافتن

Prospérer

4

گنجينه هايش تنها محدود به مراكز توريستى نميشود

Ses trésor ne se limitent pas aux sites parcourus les touristes

5

محاصره شده توسط افغان ها

est assiégée par les Afghans

6

گنبد

Dôme

7

معرق ، خاتم كارى با صدف

Marqueterie

8

با اين حال مركز تجارى مهمى باقى ماند

Même si elle a demeuré un important centre commercial

9

پايان دوران صفويه منجر به افول سريع شهر شد

La fin des Safavides entraîne le déclin immédiat de la ville

10

ويران شده

Délabrée

11

الگوى اصلى فرشهاى اصفهان

Le motif principal des tapis d'Esfahân

12

محراب

Niche de prière

13

گنبد استوار بروى خوطوم

Coupole sur trompes

14

خالى از سكنه شده

Dépeuplée

15

كانون و مركز آموزش نقاشى

Le foyer d'une école de peinture

16

كاملاً انجام شده

Entièrement exécuté

17

با ظرافت

Subtile

18

احاطه كردن

Enserrer

19

استخوان شتر

Os de chameau

20

دوباره بازپس گرفته شدن

Repriser

21

استعداد تجارت كردن

Talents commerciaux

22

على رغم دوران سخت و دشوار

Malgré des périodes troublées

23

رنگ سرخ

Vermillon

24

طراحى كردن

Concevoir

25

گَز

Nougat

26

واحه

Oasis

27

از لحاظ فرهنگى غنى ترين

Culturellement la plus rich

28

نقشه شهرسازى مبتكرانه

Plan d'urbanisme novateur

29

به ويژه در زمان آل بويه

Notamment sous les Bouyides

30

در پايان قرن ١٨ ام سرپا ايستاد

Elle se redressa à la fin du 18em siécle

31

شكوه و جلالى دست نيافتنى از كشور پريان

Irréalisables splendeures de féerie

32

گزارش ، شرح

Compte rendu

33

ولى هيچكدام در شكوه مانندِ آن كه ملقب شده بود نيستند

Mais nulle n'égale en splendeur celle qui était surnommée

34

ارتقاء اصفهان بعنوان پايتخت هنر فرش بافى را ترويج داد

La promotion d'Esfahân au rang de capitale a favorisé l'art du tapis

35

سنگهاى قيمتى

Les pierres fines

36

از زمان فتح اعراب

Dès la conquête arabe

37

غارت شده توسط دزدان

Pillée par des brigands

38

نابود شده توسط قحطى

Décimée par des famines

39

از بين تمام شهرهاى ايران

De toutes les villes d'Iran

40

در دوران صفويه

À l'époque safavide

41

صنايع دستى

Artisanats

42

زرگرى

Orfèvrerie

43

معروفترين فراورده خاص اصفهان

La spécialité la plus connue d'Esfahân

44

رنگ

Teinture

45

تعدادى خرابه

Quelques ruines

46

گلاب

L'eau de rose

47

كه در آن گذار از دايره گنبد به مربع پايه توسط محرابى مقعر الزاويه تامين ميشود

Dans laquelle la transition entre le cercle de la coupole et le carré de la base est assurée par des niches d'angles concaves

48

سود جويى و نفع پرستى

Mercantilisme

49

ساكنان اصفهان هميشه بخاطر مهارتشان در صنايع دستى مشهور بوده اند

Les habitants d'Esfahân ont toujours été réputés pour leur savoir-faire artisanal