تاريخ تمدن ايران Flashcards Preview

Guide culturel de l'Iran 🌹 > تاريخ تمدن ايران > Flashcards

Flashcards in تاريخ تمدن ايران Deck (25):
1

كه نزديك است به دشت بين النهرين

Qui côtoie la plaine de Mésopotamie

2

نو سنگى

Néolitique

3

از سوريه تا زاگرس گسترش ميابد

Qui s'étend de la Syrie au Zagros

4

انتهاى شرقى

L'extrémité oriental

5

هلال حاصلخيز

Croissant fertile

6

تمدن ساكن

Civilisation sédentaire

7

هنوز به خوبى شناخته نشده

Est encore mal connue

8

سنگ هاى چخماق گواه آن است كه ...

Des silex taillés attestent de ...

9

پارينه سنگى

Paléolithique

10

نقطه اوجِ يك تكامل طولانى در پيشينيان

L'aboutissement d'une longue évolution antérieure

11

عشاير

Nomades

12

آشپزى

Cueillette

13

خشت

Pisé

14

آجر خام

Brique crue

15

غلات

Céréales

16

جو و گندم

L'orge et le blé

17

به راه افتادن - to set up

Se mettre en place

18

گسترش يافتن

Se répandre

19

از روى بقاياى خرابه ها

Au fil des vestiges

20

اماكن حفارى شده

Les sites fouillés

21

كه نشانگر گذر از ...

Qui marque le passage à...

22

متنوع

Diversifié

23

بر روى فلات

Sur le plateau

24

خرابه هاى روى هم ريخته

Les ruines superposées

25

نقطه عطف ديگرى بوجود آمد

Une autre étape est franchie