पाठ एघार Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ एघार > Flashcards

Flashcards in पाठ एघार Deck (48):
1

अनुभव

experience

2

अाजभोलि तपाईं गर्दै छु?

what are you doing these days?

3

व्यवशाय

profession

3

प्रौढ

adult

3

old (woman)

बुढी

5

कार्यानय

office

6

कार्यक्रम

program

6

adult

प्रौढ

7

to get to know

थाहा पाउनु

8

office

कार्यानय

8

pountry farming

कुखुरापालन

8

to find/receive

पाउनु

9

to teach

पढाउनु

10

भर्खर

just (with time)

11

अाजकल / बाजधोलि / हिजो अाज

these days / nowadays

11

शिक्षा

education/literacy

12

बुढी

old (woman)

13

पढाउनु

to teach

13

to look for/to search

खोज्नु

14

प्रयोग गरनु

to use

15

profession

व्यवशाय

16

सरकारी

governmental

17

old (man)

बुढा / बुढो

18

education/literacy

शिक्षा

19

to use

प्रयोग गरनु

20

governmental

सरकारी

22

दुबै

both

23

what are you doing these days?

अाजभोलि तपाईं गर्दै छु?

25

बिदेश

abroad

27

सघाउनु / मद्दच दिनु

to help

28

as for

चाहिं

29

program

कार्यक्रम

31

जागीर

job

31

थाहा पाउनु

to get to know

32

बुढा / बुढो

old (man)

32

both

दुबै

33

पाउनु

to find/receive

34

बिदेशी

foreigner

36

abroad

बिदेश

37

to help

सघाउनु / मद्दच दिनु

39

चाहिं

as for

41

these days / nowadays

अाजकल / बाजधोलि / हिजो अाज

43

just (with time)

भर्खर

44

job

जागीर

45

foreigner

बिदेशी

46

experience

अनुभव

47

कुखुरापालन

pountry farming

48

खोज्नु

to look for/to search