पाठ चौध Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ चौध > Flashcards

Flashcards in पाठ चौध Deck (116):
1

otherwise

नत्रभने

1

importance

महत्व

2

गाउँले

villagers

2

adult literacy

प्रौढ शिक्षा

2

विश्वास गर्नु

to believe

3

believer

विश्वासी

4

सरसफाइ

sanitation/hygiene

4

also/even

पनि

5

अावश्यक

necessary

5

villager

गाउले

5

narrow

साँधुरो

7

पाउनु

to get/receive/find

8

bright

उज्यालो

9

यात्री

traveler

9

journey

यात्रा

10

weak

कमजोर

11

महत्वपुर्ण

important

11

गाउले

villager

11

बलियो

strong

12

ordinary/general

साधारण

13

अग्लो

tall

15

to get/receive/find

पाउनु

16

program

कार्यक्रमको

17

होचो

short (height)

18

कार्यक्रमको

program

19

अकालमा

untimely

19

यात्रा

journey

20

महत्व

importance

20

गृहकार्य

homework

20

short (length)

छोटो

20

dark

अँध्यारो

21

skinny

दुब्लो

22

सरसफाइ

sanitation

23

wide

फरकिलो

24

अँध्यारो

dark

26

धामी / फांक्री

witch doctor / shaman

27

तिर्नु

to pay

28

शिक्षित

educated

29

success

सफल

30

called

sub+भन्ने description

32

sanitation/hygiene

सरसफाइ

33

witch doctor / shaman

धामी / फांक्री

33

कमजोर

weak

34

tall

अग्लो

35

water tap

धारा

36

पुरा

complete

38

भने

if

38

यात्रा

journey

38

भखर / भखरै

just now

40

post

चौकी

42

if

भने

43

traveler

यात्री

44

सुख

happy/good life

44

importance

महत्व

44

विश्वासी

believer

45

छोटो

short (length)

45

sanitation

सरसफाइ

46

short (height)

होचो

48

center

केन्द्र

50

called

भन्ने

51

धारा

water tap

53

villagers

गाउँले

54

नत्रभने

otherwise

55

अjhai

more/still/yet

56

प्राथमिक

primary

57

धारा

tap for water

58

education

शिक्षा

60

महत्व

importance

61

strong

बलियो

62

उज्यालो

bright

62

just now

भखर / भखरै

64

पठाउनु

to send

65

educated

शिक्षित

67

केन्द्र

center

69

भन्ने

called

70

फरकिलो

wide

71

अशिक्षित

uneducated

72

सफल

success

72

tap for water

धारा

73

to believe

विश्वास गर्नु

74

complete

पुरा

76

sub+भन्ने description

called

78

untimely

अकालमा

79

drinking water

खानेपानी

80

if so

उसोभए / त्यसोभए

81

development

विकास

83

विकास

development

84

पनि

also/even

85

necessary

अावश्यक

86

सफल

success

87

success

सफल

88

प्रौढ शिक्षा

adult literacy

90

last

अन्तिम

92

विकास

development

94

साँधुरो

narrow

95

साधारण

ordinary/general

96

खानेपानी

drinking water

97

happy/good life

सुख

98

दुब्लो

skinny

99

educated

शिक्षित

100

to believe

विश्वास गर्नु

101

primary

प्राथमिक

102

अन्तिम

last

103

more/still/yet

अjhai

104

विश्वास गर्नु

to believe

105

homework

गृहकार्य

107

शिक्षित

educated

108

important

महत्वपुर्ण

109

to send

पठाउनु

110

development

विकास

111

शिक्षा

education

112

to pay

तिर्नु

113

चौकी

post

114

journey

यात्रा

115

उसोभए / त्यसोभए

if so

116

uneducated

अशिक्षित