पाठ तेर्ह Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ तेर्ह > Flashcards

Flashcards in पाठ तेर्ह Deck (198):
1

भाद्र / भदौ

fifth month

1

date

मिति

1

छैठो / छैठौं

6th

1

river

नदी

2

continuously

लगातार

3

बाहेक

except

4

fourth month

साउन / श्रावण

5

Date + पर्छ

falls on .... (relating to calendar)

5

west

पश्चिम

5

अाठौं

8th

5

फागुन / फाल्गुण

11th Month

mid Feb. - mid March

6

पश्चिमी

western

7

PB + नै पर्छ

must (structure)

transitive verb takes ले

8

11th and on

add अौं

9

correct

मिल्यो

10

असार / अाषाढ

third month

10

region/part

भाग

10

नक्शा

map

10

office

कार्यालय

11

to remember

सम्फनु (jha)

12

jhuठो बोल्नु

to lie

12

विद्दालय

school

12

8th month

mid Nov - mid Dec

मङ्सिर / मार्ग

13

तेस्रो

third

14

english date

तारिख

15

lizard

माउसुली

15

नदी

river

16

third month

असार / अाषाढ

17

नक्श

map

18

भाग

region/part

19

7th

सातौं

20

हुरी बतास

storm

21

9th Month

mid Dec. - mid Jan.

पुस / पौष

23

भित्ते पात्रो

calendar

24

पारि

the other side

25

मिति

date

25

बैशाख

first month

25

to celbrate

मनाउनु

26

non-govt. organization

गैर सरकारी संस्था

27

गृष्म

summer

May - July

28

चैत / चैत्र

12th Month

mid March - mid April

29

भित्ते घडी

wall clock

30

घट्नु

to decrease

30

this side

वारि

31

दशौं

10th

31

A.D.

ईश्वी सम्बत

32

नियम

rule

34

चौथो

fourth

35

western

पश्चिमी

35

Autumn/Fall

(Sept - Nov)

शरद

37

माउसुली

lizard

37

माघ

10th Month

mid Jan. - mid Feb.

38

in this direction

यता

39

त्यता

in that direction

40

second

दोस्रो

41

प्रयोग गर्नु

to use

42

पुस / पौष

9th Month

mid Dec. - mid Jan.

43

financial year

अार्थिक बर्ष

43

to be implemented

लागु हुनु

44

in the middle of / inbetween

.... को बिचमा

45

12th Month

mid March - mid April

चैत / चैत्र

46

असोज

sixth month

48

पुर्व

east

49

sixth month

असोज

50

कतातिर

in which direction?

50

गैर सरकारी संस्था

non-govt. organization

51

winter

Nov - Jan

हेमन्त

52

map

नक्श

52

छोटकरीमा

in short/brief

53

northern

उत्तरी

54

बर्षात

monsoon

55

मिल्यो

correct

55

लागु हुनु

to be implemented

55

शिशिर

Early Spring

(Jan - March)

56

हेमन्त

winter

Nov - Jan

57

बर्षा

Rainy Season

July - Sept.

58

end

अन्त

58

great

महान

59

सम्बत

era

61

अनुसार

according to

61

जेठ

second month

62

organisations

संघ संस्था

63

बसन्त

spring

March-May

64

महान

great

64

10th

दशौं

65

spring

March-May

बसन्त

66

ईश्वी सम्बत

A.D.

68

तारिख

english date

70

calendar

भित्ते पात्रो

71

add अौं

11th and on

72

चारैतिर

all around

74

दक्षिण

south

75

सम्फनु (jha)

to remember

76

what is the Nepali date today?

अाज कति गते हो?

77

Rainy Season

July - Sept.

बर्षा

78

what is the gregorian date today?

अाज कति तारिख हो?

79

all around

चारैतिर

80

fifth

पाँचौ

81

नवौं

9th

82

फुण्ड्याउनु

jha, half D

to hang

83

8th

अाठौं

84

south

दक्षिण

85

fire

अागो

86

must (structure)

transitive verb takes ले

PB + नै पर्छ

87

direction

दिशा

89

गते

nepali date

91

साउन / श्रावण

fourth month

92

कात्तिक / कार्तिक

seventh month 

(mid Oct - mid Nov)

93

falls on .... (relating to calendar)

Date + पर्छ

95

त्यसैगरी

similarly

95

11th Month

mid Feb. - mid March

फागुन / फाल्गुण

97

सातौं

7th

98

around (for geography)

बरिपरि

98

to which direction?

कता तिर

99

बर्षा हुनु

to rain

101

अागो

fire

102

मिलेन

incorrect

103

east

पुर्व

104

third

तेस्रो

106

Direction + तिर पर्छ

it lies (place/direction)

107

पाँचौ

fifth

108

बरिपरि

around (for geography)

109

लगातार

continuously

110

the other side

पारि

111

अाज कति तारिख हो?

what is the gregorian date today?

112

Early Spring

(Jan - March)

शिशिर

113

seventh month 

(mid Oct - mid Nov)

कात्तिक / कार्तिक

113

10th Month

mid Jan. - mid Feb.

माघ

115

lie

jhuठो

117

मङ्सिर / मार्ग

8th month

mid Nov - mid Dec

118

instead/in place of

...को सट्टामा

120

दिशा

direction

120

main

मुख्य

121

दोस्रो

second

122

शयौं

hundreds

123

to decrease

घट्नु

124

rule

नियम

125

bridge

पुल

127

पश्चिम

west

128

except

बाहेक

129

wall clock

भित्ते घडी

130

eastern

पुर्वी

132

मुख्य

main

134

कार्तिक

seventh month

135

map

नक्शा

137

fifth month

भाद्र / भदौ

138

अन्त

end

139

similarly

त्यसैगरी

140

in short/brief

छोटकरीमा

141

to hang

फुण्ड्याउनु

jha, half D

143

jhuठो

lie

144

पुर्वी

eastern

146

सिधा

streight

147

summer

May - July

गृष्म

149

भित्ता

wall

151

nepali date

गते

152

उत्तरी

northern

153

चाँडपर्व

festivals

154

कार्यालय

office

155

उत्तर

north / answer

155

hundreds

शयौं

156

festivals

चाँडपर्व

158

seventh month

कार्तिक

159

अार्थिक बर्ष

financial year

161

era

सम्बत

163

...को सट्टामा

instead/in place of

164

it lies (place/direction)

Direction + तिर पर्छ

165

वारि

this side

166

to use

प्रयोग गर्नु

168

second month

जेठ

169

6th

छैठो / छैठौं

170

fourth

चौथो

171

north / answer

उत्तर

172

अाज कति गते हो?

what is the Nepali date today?

173

दाक्षिणी

southern

174

to be correct

मिल्नु

175

पुल

bridge

177

storm

हुरी बतास

178

in that direction

त्यता

179

school

विद्दालय

180

monsoon

बर्षात

181

wall

भित्ता

182

in which direction?

कतातिर

183

.... को बिचमा

in the middle of / inbetween

184

9th

नवौं

186

first month

बैशाख

187

कता तिर

to which direction?

188

southern

दाक्षिणी

189

यता

in this direction

190

मनाउनु

to celbrate

191

मिल्नु

to be correct

192

to lie

jhuठो बोल्नु

193

streight

सिधा

194

शरद

Autumn/Fall

(Sept - Nov)

195

incorrect

मिलेन

196

according to

अनुसार

197

to rain

बर्षा हुनु

198

संघ संस्था

organisations