पाठ दुई Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ दुई > Flashcards

Flashcards in पाठ दुई Deck (130):
1

car/vehicle

गाडी

1

I am fine

मलाई सञ्चै छ

2

in front

अगाडि

3

good

राम्रो

4

चार

4

4

एक

5

outside

बाहिर

6

मात्र

only

7

खैरो

brown

7

clean

सफा

7

black

कालो

7

how are you

तपाईंलाई कस्तो छ

7

नौ

8

अलिहलि / थोरै

a little/quantity

8

red

रातो

9

दुई

9

तीन

10

and

अनि

11

भुईं

floor

11

कस्तो

how/what color/what taste

11

दश

१०

11

old

पुरानो

11

only

मात्र

12

to ask

सोध्नु

14

रङ

color

15

many/much/very

धेरै

16

blue

निलो

17

१०

दश

18

तीन

18

up/on/above

माथि

18

green

हरियो

18

to say/tell

भन्नु

20

नयाँ

new

21

color

रङ

22

बाहिर

outside

24

टाढा

far

25

but

तर

26

तपाईंलाई कस्तो छ

how are you

27

राम्रो

good

28

floor

भुईं

29

पाँच

31

पहेंलो

yellow

33

नजिक

near

34

पुरानो

old

34

सुन्तला

orange

34

पाँच

35

यहाँ

here

36

far

टाढा

36

yellow

पहेंलो

37

मलाई सञ्चै छ

I am fine

38

भन्नु

to say/tell

39

सोध्नु

to ask

40

चाल

lake

41

पद्नु

to read/study

41

अाठ

41

inside

भित्र

43

हरियो

green

44

bad

नराम्रो

45

so-so

ठिकै

45

I am not fine

मलाई सञ्चे छैन

47

ठुलो

big

48

city/town

शहर

49

पछाडि

behind

50

संग / सित

with

51

सफा

clean

52

near

नजिक

52

there

त्यहाँ

54

नौ

55

to look/look after/watch

हेर्नु

57

भित्र

inside

58

brown

खैरो

60

मा

in/at/on

61

lake

चाल

62

dirty

फोहोर

63

64

how/what color/what taste

कस्तो

65

मलाई सञ्चे छैन

I am not fine

67

फोहोर

dirty

68

हेर्नु

to look/look after/watch

70

देख्नु

to see

72

मन्दिर

temple

73

सेतो

white

74

temple

मन्दिर

75

रङगीचङगी

colorful/multicolored

76

धेरै

many/much/very

78

छाता

umbrella

79

room

कोठा

81

दुई

82

तल

down/below

83

अाठ

84

how many (things)

कतिवटा

85

behind

पछाडि

87

new

नयाँ

88

माथि

up/on/above

90

कतिवटा

how many (things)

91

अनि

and

93

त्यहाँ

there

94

एक

95

शहर

city/town

96

umbrella

छाता

98

कोठा

room

99

निलो

blue

100

small

साजो

101

orange

सुन्तला

102

साजो

small

103

नराम्रो

bad

105

in/at/on

मा

106

गाडी

car/vehicle

109

अगाडि

in front

111

colorful/multicolored

रङगीचङगी

112

here

यहाँ

113

चार

114

बिच

middle

115

to write

लेख्नु

116

सात

117

to see

देख्नु

118

with

संग / सित

119

to read/study

पद्नु

120

middle

बिच

121

कालो

black

122

down/below

तल

123

big

ठुलो

124

a little/quantity

अलिहलि / थोरै

125

white

सेतो

126

ठिकै

so-so

127

रातो

red

128

सात

129

लेख्नु

to write

130

तर

but