पाठ नौ Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ नौ > Flashcards

Flashcards in पाठ नौ Deck (126):
1

यसरि

like this (used with verbs)

1

to be born

जन्मनु

1

like that (used with verbs)

त्यसरी

1

ship

पानी जहाज

1

तेईस

23

1

30

तीस

1

sub + लाइ  PB + न  अाउँछ / अउँदैन

to know how to do something

conjugated the same as जोरो अाउनु

2

to want

चाहनु

3

एक्काइस

21

3

नभेटेको धेरै भयो

long time no see

4

बाट

from (used only w/ location, never with time)

5

के गर्ने

what can you do?

6

to give congratulations

बधाइ दिनु

7

26

छब्बीस

8

how long have you been in nepal?

तपाईं नेपालमा अाएको कति भयो?

9

बिचार गर्नु

to think

10

24

चौबीस

11

चौबीस

24

11

SB+एको (time) भयो

It has been (time) since (verb)

12

all together

जम्मा

13

चिन्नु

to know (person)

14

like this (used with verbs)

यसरि

15

23

तेईस

15

to know how to do something

conjugated the same as जोरो अाउनु

sub + लाइ  PB + न  अाउँछ / अउँदैन

16

to be able to (can)

सक्नु

17

कसैको पनि

no one's

17

उनन्तीस

29

18

बसाई

stay

19

भोज

party

19

stay

बसाई

20

त्यसैले

therefore

20

is it true?

साँज्जै हो

21

planning to ... 

Sub + को  PB + ने  बिचार छ/छैन

21

last

अन्तिम

22

to know how to...

जान्नु

23

भएको छैन

not yet

24

to invite, to call

बोलाउनु

24

केही

some

25

अन्तमा

at last

27

भएर

via/through

28

to quit, give up, leave

छोड्नु

28

therefore

त्यसैले

29

old (person)

बुढो

30

बिराउनु

to miss (a day)

32

सक्नु

to be able to (can)

33

to miss (a day)

बिराउनु

34

पच्चीस

25

35

देखि

from (used with time and location)

36

what can you do?

के गर्ने

38

therefore

त्यसैले

40

खेलाडी

players

41

जन्मनु

to be born

42

took took

ट्यामपु

44

to kill

मार्नु

45

to give birth

जन्माउनु

47

wedding

बिहा

48

जन्मदिन

birthday

48

are you married?

तपाईंको बिहा भयो

49

some

केही

51

age

उमेर

52

long time no see

नभेटेको धेरै भयो

53

SB + एको सुनेर

having heard

55

चाहनु

to want

55

to be married

बिहा हुनु

56

अट्ठाईस

28

57

बाइस

22

58

from (used only w/ location, never with time)

बाट

60

at last

अन्तमा

62

27

सत्ताईस

63

बुढो

old (person)

64

पानी जहाज

ship

65

जम्मा

all together

66

मर्नु

to die

67

सत्ताईस

27

69

to die

मर्नु

70

बजाउनु

to plan an instrument

72

no one's

कसैको पनि

73

to plan an instrument

बजाउनु

74

birthday

जन्मदिन

75

from (used with time and location)

देखि

76

how old are you?

तपाईं कति बर्ष हुनुभयो

77

साँज्जै हो

is it true?

78

21

एक्काइस

79

ट्यामपु

took took

80

to sing

गीत गाउनु

81

to win

जित्नु

82

जन्माउनु

to give birth

83

बोलाउनु

to invite, to call

84

बिहा हुनु

to be married

84

not yet

भएको छैन

85

28

अट्ठाईस

86

तपाईंको बिहा भयो

are you married?

87

तपाईं कति बर्ष हुनुभयो

how old are you?

89

since when

कहिलेदेखि

90

उमेर

age

90

गीत गाउनु

to sing

91

बधाइ दिनु

to give congratulations

93

25

पच्चीस

94

तपाईं नेपालमा अाएको कति भयो?

how long have you been in nepal?

95

हवाई जहाज

airplane

97

players

खेलाडी

98

SB + एदेखि

since ...

(where ... is a verb)

99

Sub + को  PB + ने  बिचार छ/छैन

planning to ... 

101

via/through

भएर

102

29

उनन्तीस

103

मार्नु

to kill

104

छब्बीस

26

105

छोड्नु

to quit, give up, leave

106

22

बाइस

107

airplane

हवाई जहाज

108

त्यसरी

like that (used with verbs)

109

to know (person)

चिन्नु

110

अन्तिम

last

111

जित्नु

to win

112

बिहा गर्नु

to get married

113

तीस

30

115

since ...

(where ... is a verb)

SB + एदेखि

117

to get married

बिहा गर्नु

119

बिहा

wedding

120

कहिलेदेखि

since when

121

त्यसैले

therefore

122

It has been (time) since (verb)

SB+एको (time) भयो

123

party

भोज

124

having heard

SB + एको सुनेर

125

to think

बिचार गर्नु

126

जान्नु

to know how to...