पाठ पाँच Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ पाँच > Flashcards

Flashcards in पाठ पाँच Deck (114):
1

पर्सि

day after tomorrow

1

त्यसकारण

therefore

1

clothes

लुगा

2

२५

पच्चीस

3

म अलिअलि नेपाली बोल्छु।

I speak a little Nepali

4

खाना

food/meal

5

कहिले

when

6

किनभने

because

6

लुगा

clothes

6

अाफ्नो

own

7

sometimes

कहिलेकाहिं

7

fare/rent

भाडा

7

३०

तीस

9

दिनभरि

whole day

9

सत्ताईस

२७

10

तीस

३०

11

सुत्नु

to sleep/go to bed

12

छब्बीस

२६

13

food/meal

खाना

14

day after tomorrow

पर्सि

15

to whom

कसलाई

16

to understand

bujhnu

17

तेईस

२३

18

अाफै

oneself

18

I speak a little Nepali

म अलिअलि नेपाली बोल्छु।

19

सम्म

up to

20

every

हरेक

20

via

भएर

20

to bathe/shower

नुहाउनु

21

because

किनभने

21

२१

एक्काईस

23

भाडा

fare/rent

23

२३

तेईस

24

पच्चीस

२५

26

कहिलेकाहिं

sometimes

27

empty/free

खालि

28

holiday/weekend

छुट्टी / बिदा

29

up to

सम्म

30

भएर

via

31

२७

सत्ताईस

33

बोल्नु

to speak

33

month

महिना

34

most of/mostly/usually

धेरैजसो

35

why

किन

36

उनन्तीस

२९

37

धेरैजसो

most of/mostly/usually

38

year

बर्ष

39

अङ्ग्रजी

english

41

बर्ष

year

42

सफा गर्नु

to clean

42

२८

अट्ठाईस

44

छुट्टी / बिदा

holiday/weekend

45

oneself

अाफै

46

therefore

त्यसकारण

46

language

भाषा

48

धुनु

to wash

50

दिन

day

51

भोलि

tomorrow

51

२४

चौबीस

52

हप्ता

week

53

बाईस

२२

53

to iron

इस्त्री गर्नु

54

week

हप्ता

55

तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ

where do you live/stay

57

इस्त्री गर्नु

to iron

58

whole day

दिनभरि

59

भाषा

language

60

नुहाउनु

to bathe/shower

62

सधैं

always

63

to cook

पकाउनु

65

tomorrow

भोलि

65

२६

छब्बीस

66

late/slow

दिलो

67

to wear

लगाउनु

69

तपाईं नेपालमा कति बस्नुहुन्छ

how long will you stay in Nepal?

70

२२

बाईस

71

२९

उनन्तीस

73

अाज

today

75

कसलाई

to whom

75

एक्काईस

२१

76

day

दिन

77

to make/build

बनाउनु

79

दालभात

rice and lentils

80

to sleep/go to bed

सुत्नु

81

always

सधैं

82

खालि

empty/free

83

कसरी

(by what means, in what manner)

84

दिलो

late/slow

85

english

अङ्ग्रजी

86

soon/early

चाँडै

87

when

कहिले

87

how long will you stay in Nepal?

तपाईं नेपालमा कति बस्नुहुन्छ

88

किन

why

90

पकाउनु

to cook

91

महिना

month

92

चौबीस

२४

93

bujhnu

to understand

94

चाँडै

soon/early

96

rice and lentils

दालभात

98

own

अाफ्नो

99

to speak

बोल्नु

100

बनाउनु

to make/build

101

snacks

खाजा

102

लगाउनु

to wear

103

to wash

धुनु

104

where do you live/stay

तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ

106

to clean

सफा गर्नु

107

हरेक

every

108

तपाईं के काम गर्नुहुन्छ

what work do you do?

110

(by what means, in what manner)

कसरी

111

what work do you do?

तपाईं के काम गर्नुहुन्छ

112

today

अाज

113

खाजा

snacks

114

अट्ठाईस

२८