पाठ सोर्ह Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पाठ सोर्ह > Flashcards

Flashcards in पाठ सोर्ह Deck (90):
1

चोर्नु

to rob/steal

1

फुटाउनु

to break (class, ceramic, round things)

1

साधरणतया

generally

2

to carry

बोक्नु

2

प्रकृती

nature

2

वातावरण

environment

3

about / around 

used with बजे

तिर (w/ बजे)

3

महिला / अाइमाइ / स्वास्नि मान्छे

woman

4

चिन्नु

to know (person)

4

advantage

फाइदा

5

together

संगै

6

to introduce

चिनाउनु

7

compared to ...

...को दाजोमा

7

wage(s)

ज्याला

7

असजिलो लाग्नु

to feel uncomfortable

8

चिनाउनु

to introduce

9

तिर (w/ बजे)

about / around 

used with बजे

9

उसिन्नु

to boil (solids)

10

to find out

पत्ता लगाउनु

11

जति

about/around

used with duration of time (e.g. for about 2 hours), quantity... etc

12

favorite

मनपर्ने

13

तलब

salary

13

भाँच्नु

to break

long things, nails, teeth

13

पत्ता लगाउनु

to find out

14

ठिक / ठ्याक्कै

exactly

15

मनपर्ने

favorite

16

ब्युँjhaनु

to wake up

18

हेरबिचार गर्नु

to take care of someone/something

sub +को

19

समुह

group

20

कुरा

thing/matter

22

भत्काउनु

to break

building, bridge, structure, road

22

एेना

mirror

23

फुट्नु

to be broken (glass, ceramics, round things)

24

छत

roof

24

लड्नु

to fall

25

गफ गर्नु

to chat

27

salary

तलब

28

पुरुष / लोग्ने मान्छ

man

28

पृथ्वी

earth

29

बुद्धि

mind

30

left/remaining

बाँकि

31

to chat

गफ गर्नु

32

असजिलो

uncomfortable

34

beard

दाह्री

35

generally

साधरणतया

36

luggage

भारी

37

to feel uncomfortable

असजिलो लाग्नु

38

thing/matter

कुरा

40

निदाउनु

to fall asleep

41

भत्कनु

to be broken 

building, bridge, structure, road

43

सुक्नु

to be dried

44

disadvantage

बेफाइदा

45

...को दाजोमा

compared to ...

46

to know (person)

चिन्नु

48

संगै

together

49

about/around

used with duration of time (e.g. for about 2 hours), quantity... etc

जति

50

बेफाइदा

disadvantage

51

environment

वातावरण

53

बोक्नु

to carry

54

भारी

luggage

56

बाक्य

sentence

57

बिगार्नु

to break (electronics/clothing)

to make something unusable (e.g. clothing that is unwearable)

58

man

पुरुष / लोग्ने मान्छ

59

बिग्रिनु

to be broken (electronics/machinery)

no longer usable for it's purpose (e.g. tarnished clothing)

60

साधरण

ordinary

61

फाइदा

advantage

62

दाह्री

beard

64

ब्रुस

brush

65

group

समुह

67

exactly

ठिक / ठ्याक्कै

69

गोलो

round

70

brush

ब्रुस

71

woman

महिला / अाइमाइ / स्वास्नि मान्छे

72

mind

बुद्धि

73

pots/utensils

भाँडा

74

nature

प्रकृती

75

ordinary

साधरण

76

निर्णय गर्नु

to decide

77

opportunity

मौका

78

बाँकि

left/remaining

80

भाँचिनु

to be broken

long things, nails, and teeth

82

to boil (solids)

उसिन्नु

83

to be dried

सुक्नु

84

मौका

opportunity

85

roof

छत

86

uncomfortable

असजिलो

87

sentence

बाक्य

88

भाँडा

pots/utensils

89

ज्याला

wage(s)

90

अचानक

suddenly