पात तीन Flashcards Preview

नेपाली भाषा > पात तीन > Flashcards

Flashcards in पात तीन Deck (116):
1

सानीअामा

aunt (mother's sister)

1

माहिली

second (daughter)

1

एघार

११

1

बाह्र

१२

1

पन्ध्र

१५

1

बीस

२०

1

second (daughter)

माहिली

1

I do not know.

मलाई थाहा छैन

1

१२

बाह्र

2

परिबार

family

2

भाइ

brother (younger)

2

माइजु

aunt (wife of मामा)

2

साहिंला

third (son)

2

जुम्ल्याहा

twins

2

गृहिणी

housewife

2

अहिले

now

2

हुनु

to be

2

सोह्र

१६

2

son

छोरा

2

oldest (male)

जेठा

2

third (son)

साहिंला

2

now

अहिले

2

to put

राख्नु

2

हौ

तिमी (हरु)

identification/introduction

affirmative

3

mother

अामा

5

third (daughter)

साहिंली

6

to teach

सिकाउनु

7

aunt (mother's sister)

सानीअामा

7

१८

अठार

7

हामी

location/description

affirmative

छौं

8

काका

uncle

9

बहिनी

sister (younger)

10

माहिली

second (daughter)

12

who

को

13

छैनौं

तिमी (हरु)

location/description

negative

15

sister (older)

दिदी

17

youngest (son)

कान्छा

18

१७

सत्र

19

बच्चा

baby

21

हजुरअामा / बज्यै

grandmother

22

to learn

सिक्नु

23

को

who

24

second (son)

माहिला

25

दाइ / दाजु

brother (older)

26

जेठी

oldest (female)

28

सिक्नु

to learn

29

हजुरबा / बाजे

grandfather

29

aunt (wife of काका)

काकी

31

एक छिन

just a moment

32

मामा

uncle (maternal)

34

oldest (female)

जेठी

35

काम गर्नु

to work

35

are you well?

अारामै हुनुहुन्छ

35

१५

पन्ध्र

37

___ भनेको के हो

what does ___ mean?

38

किसान

farmer

40

१४

चौध

42

बा

father

44

अारामै हुनुहुन्छ

are you well?

46

brother (younger)

भाइ

48

people

मान्छे

50

सत्र

१७

51

what does ___ mean?

___ भनेको के हो

52

grandfather

हजुरबा / बाजे

53

चौध

१४

54

to know (in general)

थाहा हुनु

55

माहिला

second (son)

57

साहिंली

third (daughter)

57

all

सबै

58

sister (younger)

बहिनी

59

uncle

काका

61

२०

बीस

62

मलाई थाहा छैन

I do not know.

64

१९

उन्नाइस

65

मान्छे

people

67

छोरी

daughter

68

थाहा हुनु

to know (in general)

69

youngest (daughter)

कान्छी

70

to work

काम गर्नु

72

छोरा

son

72

अठार

१८

73

farmer

किसान

74

दिदी

sister (older)

75

१६

सोह्र

76

baby

बच्चा

78

सिकाउनु

to teach

80

to be

हुनु

81

१३

चेह्र

83

११

एघार

85

तेह्र

१३

86

कान्छी

youngest (daughter)

87

uncle (maternal)

मामा

88

सबै

all

89

how many (people)

कतिजना

91

कान्छा

youngest (son)

91

होइन

ऊ/यो/त्यो

location/description

negative

94

काकी

aunt (wife of काका)

95

father

बा

96

housewife

गृहिणी

97

brother (older)

दाइ / दाजु

99

second (daughter)

माहिली

101

family

परिबार

102

staff/personnel

कर्मचारी

103

अामा

mother

104

children

केटाकेटी

105

कतिजना

how many (people)

106

aunt (wife of मामा)

माइजु

107

राख्नु

to put

108

grandmother

हजुरअामा / बज्यै

109

केटाकेटी

children

110

जेठा

oldest (male)

112

just a moment

एक छिन

113

twins

जुम्ल्याहा

114

daughter

छोरी

115

उन्नाइस

१९

116

कर्मचारी

staff/personnel