გამრავლება-კ/პ Flashcards Preview

ბიოლოგია > გამრავლება-კ/პ > Flashcards

Flashcards in გამრავლება-კ/პ Deck (28):
1

გამრავლება უზრუნველყოფს

სახეობის ხანგრძლივი დროის განმრავლობაში არსებობას

2

საფუარას სოკოები მრავლდება

დაკვირტვით

3

გამეტოგენეზი ეწოდება

სასქესო უჯრედების წარმოქმნის პროცესს

4

სპერმატოგენეზის პროცესში პირველადი სასქესო უჯრედიდან წარმოიქმნება

4 გამეტა

5

მეიოზის პროცესი მიმდინარეობს გამეტოგენეზის

მომწიფების ფაზაში

6

მეიოზური გაყოფით წარმოიქმნება

გამეტები

7

მეიოზი შედგება

4 თანმიმდევრული გაყოფისგან

8

კროსინგოვერის პროცესი მიმდინარეობს მეიოზის

პროფაზა I -ის ფაზაში

9

კროსინგოვერი არის

ჰომოლოგიურ ქრომოსომათა შორის უბნების გაცვლა

10

ანაფაზა-I- ში

ერთმანეთს სცილდება ჰომოლოგიური ქრომოსომები

11

ინტერფაზა II-ის დროს მიმდინარეობს

ბირთვის გარსის ჩამოყალიბება

12

ადამიანის სპერმატოზოიდში იქნება

23/23 ქრომოსომა და ქომატიდა

13

ინტოგენეზი ეწოდება განვითარების პროცესს:

რომელსაც ინდივიდი გადის ზიგოტას წარმოქმნიდან სიკვდილამდე

14

პეპლის განვითარების სტადიებს ასახავს

კვერცხი, მუხლუხო, ჭუპრი, ზრდასრული

15

რამდენი შრისაგან შედგება ჩანასახი გასტრულის სტადიაზე?

2

16

კუჭი

ენტოდერმიდან ვითარდება

17

გული

მეზოდერმიდან ვითარდება

18

ტელოფაზა II-ში ხდება

ქრომოსომების ეკვატორულ სიბრტყეზე განლაგება და ციტოპლაზმის გაყოფა

19

ქრომოსომები ეკვატორულ სიბრტყეზე ლაგდება

მეტაფაზაში

20

მხოლოდ ერთი ინდივიდი მონაწილეობს

ფრაგმენტაციისა და დაკვირტვის დროს

21

გინოგენეზის პროცესში სპერმატოზოიდი საჭიროა

კვერხუჯრედის სტიმულირებისთვის

22

ზიგოტა წარმოიქმნება:

განაყოფიერების პროცესში

23

ინტერფაზის პერიოდში მიმდინარეობს:

დნმ-ის რეპლიკაცია

24

თუთიის აბრეშუმხვევიას ახასიათებს

არასრული და პირდაპირი განვითარება

25

ნეირულა შედგება

ექტპდერმისგან და მეზოდერმისგან

26

გინოგენეზის დროს იბადებიან

მდიდარი ინდივიდები

27

მეიოზი-I-ის დასრულების შემდეჰ წარმოიქმნება

ორი ჰაპლოიდური უჯრედი

28

გასტრულას შიდა წრეს ეწოდება:

ენტოდერმა