ინტერფაზა და მიტოზი - კითხვა/პასუხი Flashcards Preview

ბიოლოგია > ინტერფაზა და მიტოზი - კითხვა/პასუხი > Flashcards

Flashcards in ინტერფაზა და მიტოზი - კითხვა/პასუხი Deck (19):
1

მიტოზის ფაზებს თამდიმდებრულად ახასიათებს

პროფაზა, მეტაფაზა, ანაფაზა, ტელოფაზა

2

ცენტრიოლები ქრება

ტელოფაზაში

3

დნმ-ის გაორმაგება ხდება

ინტერფაზის S(სინთეზის) ფაზაში

4

უჯრედში ცენტრიოლები წარმოიქმნება

ინტერფაზაში

5

მიტოზი უზრუნველყოფს

შვილეული ბირთვებისთვის მთელი მემკვიდრეობითი ინფორმაციის ზუსტად გადაცემას.

6

ეპითელური უჯრედი მრავლდება

მიტოზური გაყოფით

7

ყველაზე კარგად მიკროსკოპში ქრომოსომები ჩანს

მეტაფაზაში

8

მიტოზური გაყოფის გზით მრავლდება

ამება

9

მიტოზის მიმდინარეობისთვის აუცილებელია

ბირთვის არსებობა

10

ადამიანის ახლად წარმოქმნილ შვულეულ ეპითელურ უჯრედში ინება

46 ქრომოსომა და 46 ქრომატიდა ანუ 46/46

11

მიტოზური გაყოფის უნარი "არ" აქვს

ერითროციტს

12

ბირთვის გარსის ჩამოყალიბება ხდება

ტელოფაზაში

13

ზოგოტა იყოფა

მიტოზის გზით

14

ცენტრიოლები წარმოიქმნება

უჯრედის ცენტრის გაყოფით

15

გაყოფის თითისტარას ძაფები მიეკუთნება

ცილებს

16

თუ ადამიანს ხელი გაეჭრა, კანის ახალი უჯრედები წარმოიქმნება

მიტოზური გაყოფის გზით

17

მიტოზური გაყოფის შედეგად წარმოიქმნება

2 შვილეული უჯრედი

18

მიტოზური გაყოფის შედეგად მიღებულ შვულეულ უჯრედებში

ქრომოსომათა რაოდენობა იმდენივეა, რამდენიც დედისეულში

19

უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი არის

პერიოდი გაყიფიდან გაყოფამდე, ან სიკვდილამდე