კ/პ ნივთიერებათა ცვლა Flashcards Preview

ბიოლოგია > კ/პ ნივთიერებათა ცვლა > Flashcards

Flashcards in კ/პ ნივთიერებათა ცვლა Deck (16):
1

ალელური გენები განაპირობებენ

ერთსა და იმავე ნიშანს ან თვისებას

2

დომინანტურია ნიშანი, რომელიც:

ვლინდება ინდივიდში ფენოტიპურად

3

ძუძუმწოვრებში ორგანიზმის სქესი განისაზღვრება:

განაყოფიერების მომენტში

4

ჰეტერმაფროდიტ ორგანიზმებში წარმოიქმნება:

მდედრობითი და მამრობითი გამეტები

5

დალტონიზმის განმაპირობებელი გენი მოთავებულია:

X ქრომოსომაში

6

ყურის ბიბილოს თმიანობა დამახასიათებელია:

მხოლოდ მამაკაცებისთვის

7

რეცესიული ორგანიზმი ვლინდება, თუ ორგანიზმი:

ჰომოზიგუტურია ამ ნიშნის მიხედვით

8

დნმ-ში ჩაწერილი ინფორმაციის თანმიმდებრობაა

დნმ->ი-რნმ->რიბოსომა->ცილა

9

ნიშან-თვისებებს, რომელთა განმაპირობებელი გენები საასქესო ქრომოსომებშია ლოკალიზებული , უწოდებენ:

სქესთან შეჭიდულ ნიშან-თვისებებს

10

რომელი ნიშან-თვისებების განმაპირობებელი გენი არ არის X-ქრომოსომაში?

თითების შეზრდის

11

დიჰიბრიდული შეჯვარებით საბუთდება:

გენთა დამოუკიდებლად მემკვიდრეობის კანონი

12

თაობებში ნიშან-თვისებების შესასწავლად გამოიყენება

ინდივიდთა შეჯვარების მეთოდი

13

მონოჰიბრიდული შეჯვარებისას F2 თაობაში დათიშვა დამოკიდებულია:

ჰიბრიდების გენოტიპზე

14

ონდივიდი, იმ ნიშან-თვისებების მიხედვით, რომელელიც შტამომავლობაში ითიშება:

ჰეტეროზიგოტურია

15

ორგანიზმის შინაგანი და გარეგანი ნიშნების ერთობიობას ეწოდება:

ფენოტიპი

16

ადამიანში ნიშან-თვისების დამემკვიდრების შესასწავლად გამოიყენება

გენეალოგიური მეთოდი