კ/პ ონლაინი Flashcards Preview

ბიოლოგია > კ/პ ონლაინი > Flashcards

Flashcards in კ/პ ონლაინი Deck (20):
1

გლიკოკალიქსის არსებობა დამახასიათებელია:

ცხოველური უჯრედებისთვის

2

უჯრედის ყველაზე პატარა ორგანოიდია:

რიბოსომა

3

ხორკლიან ენდოპლაზმურ ბადეზე მიმდინარეობს:

ცილების სინთეზი

4

გლუვ ენდოპლაზმურ ბადეზე მიმდინარეობს:

ლიპიდების და ნახშირწყლების სინთეზი

5

ორმაგი მემბრანა არ აქვს:

ლიზოსომას

6

მემბრანა აქვს:

ლიზოსომებს

7

უჯრედის კედელი არ გააჩნია:

ცხოველების უჯრედებს

8

მცენარეული უჯრედის კედელი ძირითადად აგებულია:

ცელულოზისაგან

9

მცენარეულ უჯრედს ცხოველურისაგან განასხვავებს:

უჯრედის კედლის, ქლოროპლასტების, ვაკუოლის არსებობა

10

ლიზოსომები წარმოიქმნება:

გოლჯის აპარატის მილაკების ბოლოებზე

11

რიბოსომები წარმოიქმნება:

ბირთვში

12

მიტოზის დაწყების წინ ადამიანის თითოეული სომატური უჯრედის ბირთვში არის:

46 ქრომოსომა, რომლებიც 92 მოლეკულა დნმ-ს შეიცავს

13

ქლოროფილი მოთავსებულია:

გრანების მემბრანებში

14

ცილოვან ჩანართებს შეიცავს:

მცენარეთა თესლების უჯრედები

15

კუჭქვეშა ჯირკვლის უჯრედები ჰორმონ ინსულინს გამოიმუშავებენ მაშინ, როდესაც ისინი:

ინტერფაზაშია

16

ნივთიერებათა ტრანსპორტის მექანიზმებიდან ენერგიის ხარჯვას საჭიროებს:

აქტიური ტრანსპორტი

17

თუ ერითროციტებს 0.9%-ზე ნაკლები კონცენტრაციის (ჰიპოტონურ) მარილის წყალხსნარში მოვათავსებთ, ოსმოსის გამო:

ერითროციტები გაიბერება და გასკდება

18

თუ ერითროციტებს 0.9%-ზე მეტი კონცენტრაციის (ჰიპერტონურ) მარილის წყალხსნარში მოვათავსებთ, ოსმოსის გამო:

ერითროციტებიდან წყალი გამოვა და ისინი შეიჭმუხნებიან

19

პლაზმოლი დამახასიათებელია:

მხოლოდ მცენარეული უჯრედებისთვის

20

დიდი მოლეკულები (მაგ. ცილები) უჯრედში აღწევს:

ენდოციტოზით