მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები კ/პ Flashcards Preview

ბიოლოგია > მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები კ/პ > Flashcards

Flashcards in მემკვიდრეობითობის კანონზომიერებები კ/პ Deck (28):
1

ცოცხალი ორგანიზმების მრავალფეროვნების საფუძველს წარმოადგებს:

გენოტიპური ცვალებადობა

2

ფენოტიპური ცვალებადობის საზღვრებს ეწოდება:

რექციის ნორმა

3

გენის სტრუქტურის ცვლილება საფუძვლად უდევს

მუცაციური ტიპის ცვალებადობას

4

სომატურს უწოდებენ:

მუტაციებს, რომლებიც არასასქესო უჯრედებში ხდება,

5

ინვერსია ეწოდება:

გენის მონაკვეთის 180 გრადუსით შემობრუნებას

6

გენომური მუტაციის დროს

გენოტიპში იცვლება ქრომოსომათა რაოდენობა

7

მოვლენას, როდესაც გენოტიპში ერთი აუტოსომით ზედმეტია, ეწოდება:

ტრისომია

8

მუტაციის თვისებაა

1.წარმოიქმნება უეცრა,
2.შესაძლებელია თაიბიდან თაობას გადაეცეს
3.იწვევს მემკვიდრულ მასალაში მდგრად ცვლილებებს

9

სასქესო ქრომოსომებში წარმოქმნილ მუცატიებს ეწოდება:

გენერაციული

10

მოდიფიკაციურად წარმოიქმნება

სპონსონურად

11

შთამომავლობაში გამოვლინდება:

მშობლის გამეტებში წარმოქმნილი დომინანტური მუტაცია

12

ერთკვერცხიან ტყუპებში ფენოტიპური განსხვავებები წარმოიქმნება

გარემო პირობების გავლენით

13

სომატურს უწოდებენ

მუტაციებს რომლებიც არასასქესო უჯრედებში ხდება

14

გენოტიპში ქრომოსომათა რაოდენობა იცვლება:

გენომური მუტაციის დროს

15

დაუნის სინდრომი ვითარდება

გენური მოტაციის შედეგად

16

გადაეცემა შთამომავლობას

კვერცხუჯრედში წარმოქმნილი მუტაცია

17

გენეტიკური მასალის ახალი კომბინაციები წარმოიქმენება

თესლით გამრავლებისას

18

ტრანსლოკაციის დროს:

ქრომოსომის ნაწილი, ან მთლიანი ქრომოსომა სხვა რქრომოსომაზე გადაიტანება

19

ნიშან-თვისების რეაქციის ნორმა:

გადაეცემა მემკვიდრეობით

20

მოდიფიკაციური ცვალებადობა უზრუნველყოფს:

გარემო პირობებთან შეგუებას

21

ნიშან-თვისების მოდიფიკაციური ცვალებადობის მიზეზია:

გარემო პირობების ცვლილება

22

გენის სტრუქტურა იცვლება:

მუტაციური ვალებადობის დროს

23

რადიაცია წარმოადგენს

ფიზიკურ ფაქტორს

24

მოდიფიკაცია ეწოდება

არამემკვიდრულ ცვლილებას, რომელიც გარემო ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნება და აქვს ადაპტაციური ხასიათი

25

მუტაციური ცვალებადობა, მოდიფიკაციურისგან განსხვავებით:

გადაეცემა შთამომავლობით

26

გენომური ეწოდება

ცვალდებადობის ფორმას, როდესაც იცვლება ქრომოსომების როდენობა

27

ჯანმრთელ ადამიანს სომატურ უჯრედში

23 წყვილი ქრომოსომა აქვს

28

გენური მუტაციების შედეგად წარმოიქმნება:

ახლი ალელური გენები