ნაერთთან კლსები Flashcards Preview

ქიმია > ნაერთთან კლსები > Flashcards

Flashcards in ნაერთთან კლსები Deck (23):
1

ნაერთთა კლასში შედის

ოქსიდი, ფუძე, მჟავა და მარილი

2

ოქსიდი ეწოდება

2 ელემენტის ნაერთს რომელშიც ერთ-ერთ ჟანგბადია

მაგ: K2O-კალიუმის ოქსიდი

3

ორელემენტიან ნაერთს სხვანაირად უწოდებენ  

ბინარულ ნაერთსაც

4

ოქსიდის ზოგადი ფორმულაა

E2On

 

5

  კალციუმის ოქსიდი, 

CaO

6

ალუმინის ოქსიდი

Al2O3

7

ნატრიუმის ოქსიდი

Na2

8

  რკინა(II)-ის ოქსიდი (რკინის ორვალენტოვანი ოქსიდი)

FeO

9

 რკინა(III)-ის ოქსიდი

Fe2O3

10

გოგირდ(IV)-ის ოქსიდი

SO2

11

გოგირდ(VI)-ის ოქსიდი

SO3  

12

ამფოტერული ოქსიდები ეწოდება ისეთ ოქსიდებს რომელსაც შეესაბამებათ

როგორც მჟვა, ისე ფუძე

13

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება მჟავა,  ეწოდება

მჟავა ოქსიდი .

14

მჟავა ოქსიდებს ძირითადად  წარმოქმნიან

არამეტალები

 

15

ოქსიდს, რომელსაც შეესაბამება ფუძე, ეწოდება

ფუძე ოქსიდი

16

ფუძე ოქსიდებს  წარმოქმნიან.

მეტალები

17

ამფოტერულ ოქსიდებს წარმოქმნიან

ზოგიერთი მეტალები. მაგალითად, ალუმინის ოქსიდი    

18

  როგორც ფუძე, ისე მჟავა ოქსიდი მიიღება

მარტივი და რთული ნივთიერებების ურთიერთქმედებისას ჟანგბადთან.

19

ფუძე ოქსიდი + მჟავა ოქსიდი ---->

მარილი

20

მჟავა ოქსიდი + ტუტე------>

მარილი + წყალი.
 

21

ფუძე ოქსიდი + მჟავა ---->

მარილი + წყალი

22

ოქსიდი იყოფა

მარილწარმომქნელად და მარილარწარმოქმნელად

23

მარილარწარმოქმნელი ოქსიდებია:

CO, NO, N2O, SO, SiO