032_ Apr 27 13 Flashcards Preview

Chinese > 032_ Apr 27 13 > Flashcards

Flashcards in 032_ Apr 27 13 Deck (22):
1

you holiday (VN) ??

3-4-4

ni3 fang4 jia4 ma?

2

vacation

4-1

jai4 qi1

3

time too close

2-1-3-3

shi2 jian1 tai3 jin3

4

not clear alcohol

2-3-3

mei2 xing3 jiu3

5

clean fresh

1-3

qing1 xing3

6

today morning still not clean alcohol

1-1-3-2-2-3-3

jin1 tian1 zao3 shang hai2 mei2 xing3 jiu3

7

becuase time change of very close, so we no want go Gui Lin le

1-4-2-1-4-3-3-3-3--3-3-34-3-4-4-2

yin1 wei4 shi2 jian1 bian4 de hen3 jin3 suo3 yi3 wo3 men bu4 xiang3 qu4 gui4 lin2 le

8

Yell (v)

3

han3

9

SB towards SB yell

2-3

sb chao2 sb han3

10

big sound yell

4-1-3

da4 sheng1 han3

11

no deffinate   is bad is pure

4-2-4-4-4-4

bu4 yi2 ding4 shi4 huai4 shi4 qing

12

13

I use my hands protect my head

3-4-3-3-3-4-3-2

wo3 yong4 wo3 de shou3 bao3 hu4 wo3 de tou2

14

sit sit a sec

zuo  zuo xia

15

close close up

bi  bi shang

16

close up your mouth

bi shang ni de zui

17

close up my eyes

bi shang wo de yan jing

18

I sit at small child of table on

wo zuo zai xiao hai zi de zhuo zi shang

19

I at small child of table on sitting

wo zai xiao hai zi de zhuo zi shang zuo zhe

20

clear booze soup

3-3-1

xing3 jiu3 tang1

21

modest

1-1

qian1 xu1

22

flatter

1-3-4

pai1 ma3 pi4