1 Flashcards Preview

Japanese > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (64):
1

illness

byouki

2

to touch

fureru 触れる

3

listening is more difficult

hikitori(risuningu) no ho ga muzukashii

4

address

juusho

5

you mustn't work

shigoto o shite wa ikenai

6

women's wear

fujin fuku

7

turn off, erase

kesu 消すけす

8

shin

すね、脛 – (sune)

9

without alcohol

osake nashi de

10

you mustn't eat

tabete wa ikenai

11

older sister

onesan

12

to stop talking

damaru 黙る

13

good luck

kooun

14

i like eating more than cooking

ryori wa tsukuru yori taberu hou ga suki

15

mens' wear

shinshi fuku

16

one of my favourite bands

sukina roku bando no hitotsu

17

mary will meet some friends next week for coffee

mary san wa rai shuu tomodachi ni atte kohi o nomimasu

18

tomorrow i'll go to soho and buy shoes

ashita soho ni itte kutsu o kau

19

she's a serious and clever person

kanojo wa majime de kashikoi hito desu

20

to get warmed up

atatamaru

21

i work for myself

jibunjishin tameni hataraku

22

thanks to you I'm fine

okagesamade genky desu

23

thin, weak

usui

24

what time does work end? (Masu)

shigoto wa nan ji ni owari masu ka

25

1000

sen, issen

26

6th

muika

27

he wants to eat cake

kare wa kēki o tabetagatteiru/imasu

28

yes, I'm just going there

hai, chotto soko made

29

i should have said

itte oku beki datta

30

im not angry

okotteinai

31

instead of

kawari ni

32

plain past 1st group (ending in u)

5 groups; 1 tsu or ru change 2 tta 2 mu nu bu 2 nda 3 ku change 2 ita 4 change 2 ida 5 su 2 shita (exeption, iru 2 itta)

33

to get off

oriru

34

father

otousan

35

less bad

mashi

36

i feel like cooking

ryouri o shitaku natte kita

37

to celebrate/congratulate

 

iwau 

38

birthday

tanjoubi

39

concentrate

korasu

40

i didn't want you to work

shigoto o sasetakunakatta

41

i will tell you an important thing

daiji na koto o oshieru

42

i don't want you to go

ikasetakunai

43

how do you know?

dou yatte shiruno?

44

kid bro

otouto

45

i feel like eating

tabetaku natte kita

46

lend

kasu 貸すかす

47

to have a meeting

kaigi o suru

48

i don't want you to be fat

anata ni debu natte hoshikunai

49

to mess up

dojiru どじる

50

interesting

kinni naru

51

i didn't eat

tabeteinai/tabenakatta

52

5th

itsuka

53

some friends

nan nin ka no tomodachi

54

there isn't anything good

ii koto wa nai

55

i always forget that you're a hairdresser

itsumo anata ga byoushi to iu koto o wasureru

56

i have to eat

tabena kya ikenai

57

i won't change

kaenai

58

i went but she wasn't there

itta kedo kanojo wa inakatta

59

when it's cold please turn on the heater

samukattara hiita o tsukete kudasai

60

i like it that you speak engilsh

anata ga eigo o shaberu koto ga suki

61

3rd

mikka

62

season

Kisetsu

63

can you understand?

tsujiteru?

64

week day

heejitsu