1 Flashcards Preview

English > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (110):
1

Přikrývka

Duvet

2

Nádobí

Crockery

3

Příbory

Cuttlery

4

Zatuchlý

Stale

5

Vyložit

Unload

6

Skromný (ě)

Modest (ly)

7

Palanda

Bunk

8

Strach

Fear

9

Skutečný (ě), opravdový

Genuine (ly)

10

Zlý

Vicious

11

Setkání, střetnutí, zápas

Encounter

12

Zvednout

Raise

13

Přesný (ě)

Precise (ly)

14

Mít zájem o

To be interested in
To keen on

15

Rozbrečet se

Burst into tears

16

Prázdný (dokument)
Prázdná (lahev)

Blank
Empty

17

Zmírnit, ulehčit, osvobodit

Relieve
Set someone free

18

Úspěch

Success (full)

19

Zkouška, nácvik

Rehearsal

20

Rozšířit, prodloužit

Extend

21

Vynikat, překonat se, vyznamenat se

Excel

22

Vědomě

Knowingly
To do something on an intent

23

Kývnutí

Nod

24

Obdélníkový

Rectangular

25

Maličký

Tiny

26

Blud

Delusion

27

Vytrvat, setrvat

Persevere

28

Nutnost

Necessity (nutný - necessary)

29

Trvat na něčem

Insist

30

Menší, vedlejší, nedůležitý, nezletilý

Minor

31

Udělit azyl

To grant an asylum

32

Páska přes oko

Eye patch

33

Kotva

Anchor

34

Záře

Glow

35

Opatrný, Pozor!

Cautious, Caution!

36

Odpojit, odzátkovat

Unplug

37

Důvěra

Confidence
Trust
Reliance
Faith
Believe
Credit

38

Vybrat z bankomatz

Withdraw (?from) atm

39

Vyjet (ze zastávky)

Pull out

40

Pracovat v týmu (fráze)

Pull together

41

Uzdravit se (+fráze)

Recover
Pull through

42

Podporovat (especially team)

Support
Pull for

43

Nad / pod

Above / below

44

Před / za

In front of / behind

45

Na stole

On the table

46

Rohožka

Doormat

47

Pozorovat

Observe

48

Vynález

Invention

49

Odraz (odráží současný názor)

Reflection ( it reflects the current opinion)

50

Hledat (fráze + normál)

To be looking for
Search something/someone

51

Opravit

Correct (repair)

52

Okamžitě

Immediately

53

Objasnit něco

To make something clear

54

Souhlasit

Agree

55

Cuketa

Zucchini

56

Uvězněn na doživotí

Jailed for life

57

Smrtelně zraněn

Morally wounded

58

Rána (řezná, střelná...), zranění

A wound

59

Propletený

Intertwined

60

Povolení

Permission
Authorization

61

Mořský proud

Sea current

62

Stánek

Stand

63

Zachovat

Preserve

64

kočárek

Stroller

65

Ofina

Fringe

66

Spíž, komora

Pantry

67

Škádlit

Tease

68

Hlavolam, chyták

Teaser

69

Dráždit

Irritate
Annoy

70

Utěrka

Tea towel

71

Totálně unavený

Whacked

72

Unavený

Drained
Knackered
Tired

73

Zničit, překazit někomu radost, rozmazlovat

Spoil

74

Shovívavý (laskavý, benevolentní)

Indulgent

75

Štědrý, velkorysý

Generous

76

Prozkoumat

Explore, examine

77

Objevit

Discover (find out)

78

Obtěžovat

Bother
Trouble

79

Roztrhnout

Tear

80

Splnit

Fulfill
Satisfy

81

Vykonat, provést

Perform
Carry out
Execute
Undertake

82

Zaručit se

Bail out
Vouch

83

Předpokládat

Assume, suppose, presume

84

Představovat si

Imagine

85

Přijmout/odmítnout

Accept / decline

86

Zamítnout
Propustit

Dismisa

87

Určit, stanovit

Determine
Define
Lay down

88

Povinnost (morální, právní)

Duty

89

Závazek

Obligation
Commitment

90

Oddaný

Devoted
Dedicated

(pozn.: znamená i obětavý)

91

V sázce je jeho čest

His honor is at stake

92

Sloup

Column
Pillar

93

Přivázat

Tie up

94

Na rozdíl od, rozdílný

Unlike

95

Závist

Envy

96

Návnadq

Bait
Lure

97

Výkonný, účinný

Efficient, effective

98

Schopný

Capable
Able
Competent
Fit

99

Statečný, smělý

Bold

Brave, courageous

100

Stávka

Strike

101

Důležitý

Important
Relevant
Major
Substantive

102

Významný

Significant

103

Mezi, uprostřed

Among

(surrounded by)
(being a member)

among them, among other things, among these, among which, among you

104

Několik

Several
Few
Some

105

Různý

Various, diverae

106

Přísný

Strict, rigorous, rigid

107

Drsný

Rough
Harsh

108

Krutý

Cruel
Brutal
Hard

109

Náročný

Demanding
Challenging

110

Lichotit

Flatter (insincere, to further one's own interests)