1. Ciru Maxil·lofacial 1 Flashcards Preview

Ciru > 1. Ciru Maxil·lofacial 1 > Flashcards

Flashcards in 1. Ciru Maxil·lofacial 1 Deck (40):
1

Quin és el tipus de carcinoma més freqüent en boca i orofaringe?

Carcinoma escatós

2

Clínica ppal de carcinoma a boca i orofaringe?

úlcera que no cura en 15 dies sense portar pròtesis

3

Marge de seguretat en boca i orofaringe?

1cm

4

Ttm quirúrgic en càncer de boca i orofaringe?

Exèresi + 1cm seguretat + ganglis cervicals homolaterals (+/- RT +/- QT) + reconstrucció

5

Quin és l'únic múscul per obrir la boca?

el digàstric

6

Quan treiem les dents (abans o després RT)?

pre-RT per evitar la radionecrosi de l'os

7

Quin és el múscul que separa glàndules sublinguals de submandibulars?

Miohioidal : terra boca

8

Qupe es confón amb un felgmó buccinatori?

Infecció per H.influenzae en <6anys

9

Cert o Fals:
En oncologia maxilo, amb un mateix estadiatge de carcinoma escatós (cavitat oral), fumar+alcohol+mala higiene suposen un millor pronòstic que no tenir-los

Cert. a un mateix estadiatge, si no es tenen els factors de risc, hi ha pitjor pronòstic

10

Cert o Fals:
Els ppals carcinomes orals són escatosos i els cutanis basocel·lulars

Cert

11

Cert o Fals:
El carcinoma cutani de risc i freq mitjana és el melanoma

Fals: és l'escatós. El melanoma és el de més risc

12

Cert o Fals:
El carcinoma oral berrugós és benigne però agressiu

Fals: és maligne però molt poc agressiu (no metàstasi, 99% superviviència)

13

Cert o Fals:
En els tumors benignes de les glàndules salivals es fa exèresi

Cert: gairebé sempre

14

Cert o Fals:
Pacient candidat a cirurgia ortognàtica èr sleep apnea no pot ser obès

Cert

15

Cert o Fals:
Els hemangiomes facials es tracten ppalment amb cirurgia

Fals: només els que afecten a cartílag ja que als 5-6 anys involucionen.

16

Cert o Fals:
La cirurgia de la fissura completa labial es fa a 2 temps (llavi+paladar i després maxil·lar)

Fals: es fa a un temps en edat

17

Cert o Fals:
Els quadrants orals són numerats 1-4 en nens i 5-8 en adults

Fals: a la inversa

18

Cert o Fals:
La paròtida és la glàndula que més saliva fa

Fals: en fa més la submaxil·lar (60% - seromucosa), la paròtida fa un 30% i serós

19

Cert o Fals:
La gl. submaxil·lar fa secreció seromucosa

Cert: Paròtida-serosa, sublinguals i salivals menors-mucosa

20

Com es fa el Dx de tumor de gl.salivals?

MAI BIÒPSIA en submaxil·lar i parotida excepte quan està ulcerat. Es fa per PAAF o exèresi

21

Per què es contraindica la biòpsia de les gl.salivals?

Risc afectació n.facial, risc extensió tumoral, risc fístula salival a l'exterior

22

Ppal comclicció de la cirurgia en 1 temps en la fissura completa llavi?

No creixement del maxil·lar: cirurgia ortognàtica als 17-18anys

23

En quines ocasions es fa Biopsia de les gl.salivals?

MAI en submaxil·lar o paròtida excepte Quan estan ulcerades

24

On i com drena la paròtida?

Stenon al 2n molar

25

On i com drena la submaxil·lar?

Warthon, incisius inferiors

26

Quantes dents tper quadrant tenen els nens? i adults?

Nens: 5 per quadrant (2incisius, 1ullal , 2 molars)
Adults: 8 per quadrant (2incisius, 1ullal, 2 premolars, 3molars)

27

Diques el número de les següents dents:
a) 1r incisiu definitiu quadrant esquerre inferior
b) 1r incisiu provisional quadrant esquerre inferior
c) 2n premolar definitiu superior dret
d) 2n premolar provisional superior dret
e) 3r molar inferior dret

a) 31
b) 71
c) 15
d) No existeix el premolar provisional
e) 48

28

Quina és l'estructura que passa per la paròtida?

Nervi facial

29

Un pacient presenta un "bulto" que s'infla i desinfla a la galta 2 cops/mes quan menja, què fem? I si és la 1a vegada que li passa?

Parotiditis crònica: parotidectomia
Parotiditis aguda: ATB + AINE + líquid als dies

30

Pacient amb un buto al llavi intern que s'infla i desinfla periòdicament, què fem?

Mucoceles o quist retenció: no fem res (o cirurgia)

31

Cert o Fals:
els tumors de paròtida són més freqü i malignes que els tumors de gl.salivars menors

Fals: són més freq però els de salivars menors acostumen a ser malignes

32

Tria la falsa respecte als tumors benignes de glàndules salivals:
a) constistència tova i elàstica
b) bilateral fa pensar en T.Warthin
c) els de paròtida són més freq, sobretot tipus adenoma pleomorf
d) poden desplaçar l n.facial
e) a+b+c+d

a) constistència tova i elàstica
Són DURS i elàstics

33

Quina és falsa respecte als tumors malignes facials?
a) carcinoma mucoepidermoide-> paròtida
b) carcinoma adenoide -> gl.submaxil·lar
c) cilindroma -> gl.paròtida
d) Ràpid creixement
e) Consistència dura-petrosa

c) cilindroma -> gl.paròtida
És de les submaxil·lars (és el mateix que carcinoma adenoide)

34

Les metàstasis a glàndules salivals a quina glàndula es localitzen amb més freq? de quin c. provenen?

Paròtida. Càncer escamós de cuir cabellut

35

Tumor de Warthin és benigne o maligne?

Benigne

36

Quines branques del n.facial es poden extirpar sense problemes?

Branca cervical o les d'innervació superior i zigomàtica

37

Cert o Fals:
Els flegmons són d'origen dentari

Cert i Fals: la majoria ho són excepte els de nens <6anys, que tenen quadre semblant per H.influenzae

38

Què és una Angina de Ludwig?

És la progressió del flegmó al terra de la boca amb potencial mediastinitis (complicació greu)

39

Què pot semblar un flegmó buccinatori?

Infecció H.influenzae en <6anys

40

Dues persones amb c.escatós. Una fuma+veu i és una guarra, l'altra tot el contrari. Qui té pitjor pronòstic?

La que no fuma ni veu i es neta, ja que significa que té càncer sense factors de risc