1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity Flashcards Preview

Chemia 2 > 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity > Flashcards

Flashcards in 1. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity Deck (14):
1

podział związków chemicznych

organiczne i nieorganiczne

2

podział związków nieorganicznych

tlenki
kwasy
wodorotlenki
sole
inne

3

roztwór

mieszanina jednorodna rozpuszczalnika i sub. rozpuszczanej

4

roztwór stężony

roztwór, w którym masa sub. rozpuszczanej jest znaczna (kilkadziesiąt %) w stosunku do masy rozpuszczalnika

5

wzór za stężenie procentowe roztworu

cp= (ms*100%):mr

6

elektrolit

związek chemiczny, którego roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny

7

nieelektrolit

związek chemiczny, którego roztwór wodny nie przewodzi prądu elektrycznego

8

zastosowania elektrolitów

oczyszczanie metali
otrzymywanie glinu
galwanizacja

9

wskaźnik

substancja, która zmienia barwę w zależności od odczynu roztworu

10

rodzaje odczynów

kwasowy
obojętny
zasadowy

11

fenoloftaleina

wskaźnik, który pod wpływem zasad barwi się na malinowo

12

oranż metylowy

wskaźnik, który pod wpływem kwasów zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną

13

uniwersalny papierek wskaźnikowy

wskaźnik, który w roztworach kwasów przyjmuje barwy od pomarańczowej do czerwonej, a w roztworach zasad - od zielonej do granatowej

14

przewodnictwo elektryczne związków nieorganicznych

kwasy, zasady i sole są elektrolitami