1. Readiness Potential & Motor Loops Flashcards Preview

Action > 1. Readiness Potential & Motor Loops > Flashcards

Flashcards in 1. Readiness Potential & Motor Loops Deck (12):
1

Waar ging Libet's studie over?

Readiness Potential

2

Wat zijn de motor tracks voor bewuste en onbewuste controle?

1. Vrijwillige actie
Pre-frontal cortex - Basal Ganglia - PreSMA - M1
2. Impulsieve actie
Sensory Cortex - Parietal Lobe - lateral preMotor - M1

3

Hoeveel seconden voor uitvoeren van een beweging kan een readiness potential waargenomen worden?

Basal ganglia: 2sec
PreSMA: 1sec
In some other cortical areas even more than 10 sec

4

Wat is het effect van schade aan de frontaalkwab als het aankomt op actie/beweging?

Utilisatiesyndroom

5

Wat is het effect van schade aan de motorcortex?

Sterke / impulsieve reflexen die niet goed onderdrukt kunnen worden.

6

Wat is quadru/tetraplegie?

Verlamming van alle ledematen.

7

Welke neurotransmitter wordt er door de neuronen die op de spieren eindigen gebruikt?

Acetylcholine

8

Wat is het pad dat gevolgd wordt door monosynaptische spier-ruggenmerg-spier zenuwen?

De zenuw komt aan in de dorsale kern van het ruggenmerg en gaat via de ventrale kern weer terug naar de spier.

9

Welk type neuronen in de cortex is betrokken bij directe controle over spieren, en via welk hersengebied?

Pyramidale neuronen, via de M1

10

Waarvoor dienen extrapyramidale neuronen?

Deze zijn betrokken bij reflexen en de controle over reflexen.

11

Wat is het verschil tussen de dorsale kern en de ventrale kern van het ruggenmerg?

Dorsale kern: sensorische neuronen.
Ventrale kern: motorneuronen.

12

Waaruit bestaat het model van Haggard over 'human volition'? Hoe ziet dit eruit?

Whether, what en when decisions. De 'when' decision is eigenlijk het hele model.
De 'early whether' decision gaat over motivatie, redenen voor actie. De 'what decision' is dan de taakselectie en actieselectie. De 'late whether' decision is de laatste voorspellende check (forward model), waarna de actie wordt uitgevoerd.