10 Flashcards Preview

English5 > 10 > Flashcards

Flashcards in 10 Deck (25):
1

Skewed

Eğilmiş

2

Hone

Bilemek,yeteneğini geliştirmek

3

Cunning

Kurnaz

4

Prey

Yem

5

Greasy

Yağlı,yapışkan

6

İnimical

Düşman

7

Absolute

Kesin,mutlak

8

Acquire

Elde etmek

9

Adjust

Ayarlamak,alıştırmak

10

Affection

Şefkat

11

Apperant

Belli,aşikar

12

Appoint

Atamak

13

Approval

Onaylama

14

Arise

Ortaya çıkmak

15

Aspect

Bakış açısı

16

Assure

Garanti etmek

17

Attach

Bağlamak,tutturmak

18

Attorney

Dava vekili avukat

19

Basis

Temel,köken

20

Beak

Gaga

21

On behalf of

Namına,adına

22

Bid

Teklif vermek

23

Blank

İfadesiz

24

Bond

Bağ (mecaz)

25

Relent

Merhamet etmek