10. Avsiktsbisatser, Koncessiva bisatser, Jämförande bisatser, bisatser av mått och grad samt sättsbisatser Flashcards Preview

Ryska C Grammatik > 10. Avsiktsbisatser, Koncessiva bisatser, Jämförande bisatser, bisatser av mått och grad samt sättsbisatser > Flashcards

Flashcards in 10. Avsiktsbisatser, Koncessiva bisatser, Jämförande bisatser, bisatser av mått och grad samt sättsbisatser Deck (32):
1

Man måste arbeta mycket för att nå framgång

Нужно много работать, чтобы добиться успеха (Avsiktsbisats)

2

Jag berättar inte det här för att ni ska få ett gott skratt och sedan glömma.

Я рассказываю вам это не для того, чтобы вы просто посмеялись и забыли. (Avsiktsbisats)

3

Han kom till läkaren för att få sitt recept förlängt.

Он пришёл к врачу затем, чтобы ему продлили рецепт.

4

Vi ringde till vännerna för att förvarna om får ankomst

Мы позвонили друзьям, чтобы предупредить о своём приезде. (Avsiktsbisats, om samma subjekt i huvudsats och bisats så står predikat i bisats i infinitiv)

5

Vi ringde till vännerna så att de skulle kunna möta oss på stationen.

Мы позвонили друзьям, чтобы они нас встретили на вокзале (Avsiktsbisats, om subjekt i huvudsatsen och bisatsen är olika så står predikat i bisats i preteritum)

6

På dagen åker jag hem från jobbet för att äta lunch.

Днём я возвращаюсь с работы домой (чтобы) пообедать (Avsiktsbisats, med samma subjekt i båda delarna kan konj. чтобы utelämnas efter rörelseverb samt efter andra verb som uttrycker positionsbyte)

7

På dagen åker jag hem för att inte (behöva) äta lunch på jobbet.

Днём я возвращаюсь домой, чтобы не обедать на работе. (Avsiktsbisats, I bisatser med negering måste чтобы sättas ut!)

8

Vi har kommit hit inte för att vila utan för att arbeta

Мы приехали сюда не (для того, чтобы) отдыхать, а (для того, чтобы) работать. (Avsiktsbisats, Om två infinitiver kontrasteras så behövs inte чтобы oavsett negation.

9

Vi gick ut på balkongen för att (få) se vad som hände på gatan.

Мы вышли на балкон, чтобы (у)видеть, что делается на улице. (Avsiktsbisats, Om infinitiv anger förnimmelse måste чтобы sättas ut.)

10

Istället för att ligga hemma gick den sjuke till jobbet

Вместо того, чтобы лежать дома, больной пошёл на работу (Avsiktsbisats, konj. anger val av handling framför en annan. Konj. kan föregå huvudsatsen)

11

... om bara huset blev riktigt originellt.

лишь бы дом был совершенно оригинальным. (Avsiktsbisats Konj. anger en starkare strävan efter målet)

12

Även om grammatikkursen var mycket svår klarade vi tentan bra.

Хотя курс по грамматике был очень сложный, мы еспешно сдали экзамен. (Reellt koncessiv bisats)

13

Trots att vi hade mycket lite tid för träning gick det bra på tävlingarna.

Несмотря на то, что у нас было очень мало времени на тренировки, мы успешно выступили на соревнованиях. (Reellt koncessiv bisats)

14

Även om det regnar mycket idag cyklar jag till jobbet.

Пусть сегодния идёт сильный дождь, я поеду на работу на велосипеде. (Reellt koncessiv bisats)

15

Även om jag är ung så är jag inte dum

Пускай я молод, я не глуп. (Reellt koncessiv bisats)

16

Även om han är en bra läkare så vill jag ändå inte att han ska operera mig

Допустим он хороший врач, но всё-таки не хочу , чтобы он меня оперировал. (Reellt koncessiv bisats)

17

Hjälp alltid vänner i nöd, även om det skulle vara svårt.

Всегда помогай друзьям в беде, хотя бы это было трудно. (Hypotetisk koncessiv bisats, Predikat i pret. om бы är knuten till konjuktionen.)

18

Även om vi åker till avlägsna trakter, mina vänner, kommer avståndet inte att döda vänskapen

Пусть в далёкие края мы уедем, друзья, расстояние дружбу не убьёт. (Hypotetisk koncessiv bisats, predikat i futurum om Пусть/Пускай)

19

Köp tavlan även om den skulle vara dyr

Купи картину, хоть бы она дорого стоила. (Hypotetisk koncessiv bisats)

20

Vem som än skulle komma, är jag inte här.

Кто бы ни пришёл, меня здесь нет. (Allmännt koncessiv bisats, partikel ни "än")

21

Hur många år jag än lever ska jag inte glömma detta.

Сколько лет я ни проживу, я не забуду этого. (Allmännt koncessiv bisats, partikel ни "än")

22

Vart jag än gick, gick jag alltid mot norr

Куда бы я ни шёл, я всегда шёл на север. (Allmännt koncessiv bisats, partikel ни "än")

23

Hon diskuterade med mig tyst och ömt, så som man vanligen diskuterar med barn.

Она разговаривала со мной тихо и ласково, как обычно разговаривают с детьми (Jämförande bisats, verklig jämförelse)

24

Han bestämde att börja vid medicinska fakulteten, precis som hans far 30 år tidigare hade gjort.

Он решил поступать на медицинский факультет, точно так же как тридцать лет назад это сделал его отец. (Jämförande bisats, verklig jämförelse)

25

Ju förr desto bättre

чем раньше, тем лучше Jämförande bisats, innehållet i huvudsatsen jämförs med bisatsen, ej tvärtom)

26

Han tittade sorgset på mig, som om v sågs för sista gången

Он меня печально на меня смотрел, как будто бы мы виделись в последний раз (Jämförande bisats, overklig)

27

Hon sprang så fort att det var som om någon jagade henne.

Она бежала так быстро, словно за ней кто-то гнался.(Jämförande bisats, overklig)

28

Idag var jag så trött att jag inte ens kunde äta middag.

Сегодния я так устал, что даже ужинать не смог. (Mått och gradsbisats.)

29

Han har en så lustig hund att man inte kan se på den utan att skratta.

У него такая смешная собака, что на неё без смеха нельзя смотреть. (Mått och gradsbisats.)

30

Arbetet måste göras på ett sånt sätt att man sedan inte behöver göra om det.

Нужно делать свою работу так, чтобы потом не пришлось переделывать. (Sättsbisats. Bindeord так i huvudsatsen + konjunktion i bisats.)

31

Jag skrev så som du hade rått mig att göra.

Я написал так, как ты мне советовал. (Sättsbisats. Bindeord так i huvudsatsen + konjunktion i bisats.)

32

Kan du få ett ägg att stå?

Ты можешь сделать так, чтобы яйцо стояло? (Sättsbisats. Bindeord так i huvudsatsen + konjunktion i bisats.)