Κεφάλαιο 12 Flashcards Preview

Οφθαλμολογία > Κεφάλαιο 12 > Flashcards

Flashcards in Κεφάλαιο 12 Deck (78):
1

Ποια η μορφολογία του ΥΣ?

Ενιαίο σώμα, διαφανές, με πυκνόρευστη σύσταση (ζελέ) όγκου περίπου 4ml + βάρους 4γρ.

==> Καταλαμβάνει σχεδόν το 80% του οφθαλμού και αποτελείται από τυχαία διατεταγμένα ινίδια κολλαγόνου ανάμεσα στα οποία σχηματίζονται αλυςίδες υαλουρονικού οξέος και νερού.

2

Ποιος ο ρόλος των ινιδίων του υαλουρονικού?

Εχουν έντονη αρνητική ηλεκτροστατική φόρτιση και δημιουργούν ένα σκελετό, πάνω στον οποίο προσκολλώνται διπολικά μόρια νερού.

3

Η πυκνότητα των ινιδίων του ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ είναι ...?

Υψηλότερη στην περιφέρεια.

4

Κύτταρα στην υαλοειδική κοιλότητα?

Λίγα - Πχ τα υαλοκύτταρα βρίσκονται διάσπαρτα.

Πιθανός εκκριτικές - φαγοκυτταρικές ιδιότητες.

5

Το ΥΣ διακρίνεται σε ποιες ανατομικές μοίρες?

1. Φλοιώδη.
2. Κεντρική.
3. Βάση του ΥΣ.

Και είναι προσκολλημένο στους γύρω ιστούς.

6

Σχέσεις του ΥΣ προς τα πρόσω?

Ερχεται δακτυλιοειδώς σε επαφή με το οπίσθιο περιφάκιο.

==> Σύνδεσμος του Wiegert.

7

Σχέσεις του ΥΣ περιφερικά:

Επεκτείνεται προς την πριονωτή περιφέρεια και προσφύεται ισχυρά στην περιοχή της pars plana + στον περιφερικό αμφ/δη.

==> Εκεί σχηματίζεται μια περιοχή 2-6χιλ που αποτελεί τη βάση του ΥΣ και συνιστά το σημείο της ισχυρότερης πρόσφυσης μεταξύ του ΥΣ και του αμφ/δούς (τα ινίδια του κολλαγόνου παρουςιάζουν πυκνή διάταξη).

8

Αλλες περιοχές όπου το ΥΣ συνδέεται ισχυρά με τον αμφ/δή:

1. Περιοχή ΟΘ.
2. ΩΚ.
3. Κατά μήκος των αγγείων του αμφ/δους.

9

Οι προαναφερθείσες προσφύσεις του ΥΣ είναι οι ανατομικά φυσιολογικές. Υπάρχουν και παθολογικές προσφύσεις του ΥΣ προς τον αμφ/δή?

Υπάρχουν στις περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφ/δούς.

Οι οποίες προδιαθέτουν στη δημιουργία ρωγμής αμφ/δούς.

10

Ποιες οι ηλικιακές μεταβολές του ΥΣ?

Στα νέα άτομα, η δομή του ΥΣ είναι ΠΥΚΝΗ + ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ.

Με την πρόοδο της ηλικίας το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού ΥΣ εκφυλίζεται + ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

11

Πώς ορίζεται η ρευστοποίηση του ΥΣ?

Ο σχηματισμός οπτικά κενών κοιλοτήτων (lacunae) που προκύπτουν από τη διάσπαση του υαλουρονικού οξέος.

12

Τι ορίζεται ως συναίρεση του ΥΣ?

Συν τω χρόνω ο σκελετός των ινιδίων του κολλαγόνου καταρρέει + η φλοιώδης μοίρα του ΥΣ γίνεται περισςότερο διακριτή.

13

Πότε συμβαίνει πιο συχνά η συναίρεση του ΥΣ?

1. Στα μυωπικά μάτια.
2. Μετά από φλεγμονή.
3. Μετά από αιμορραγία.
4. Μετά από τραύμα.
5. Μετά από νεοαγγείωση.

14

Τι ορίζεται ως αποκόλληση ΥΣ?

Ο διαχωρισμός του φλοιού του ΥΣ από την έσω αφοριστική μεμβράνη του αμφ/δούς.

15

Η αποκόλληση ΥΣ είναι συχνή σε ποιές ηλικίες?

50-60.

Η πιθανότητα αυξάνεται με την ηλικία.

16

Ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες αποκόλλησης ΥΣ?

1. Εκφύλιση του ΥΣ.
2. Λόγω ηλικίας ή λόγω μυωπίας (Σε νεότερα άτομα).
3. Τραύματα.
4. Αγγειακές παθήσεις ==> αιμορραγία υαλοειδούς.
5. Αποκόλληση του αμφ/δούς.

17

Ποιος είναι ο μηχανισμός αποκόλλησης ΥΣ?

Δεν είναι απόλυτα γνωστός.

==> Μηχανικό ρόλο παίζουν οι κενές κοιλότητες που δημιουργούνται εντός του (lacunae), επεκτεινόμενες προς την περιφέρεια.

==> Σημαντικό ρόλο παίζουν οι βιοχημικές μεταβολές που υφίσταται η σύνθεση του φλοιού του υαλοειδούς, και η σχέση του με την έσω αφοριστική μεμβράνη του αμφ/δούς.

18

Ποια η κλινική εικόνα της αποκόλλησης του ΥΣ?

Τυχαίο εύρημα ή δίνει συμπτωματολογία.

Τα συμπτώματα, όταν υπάρχουν, είναι αιφνίδια και μερικές φορές θορυβώδη.

19

Τα τυπικά συμπτώματα της αποκόλλησης του ΥΣ είναι:

1. Φωτοψίες = Αντίληψη φωτεινών "αστραπών" διάρκειας λίγων δευτερολέπτων.

2. Μυιοψίες = Αιφνίδια δημιουργία πολλαπλών σκούρων στιγμάτων στο οπτικό πεδίο.

3. Κινούμενες σκιές = Σκιές που μετακινούνται με την κίνηση του οφθαλμού.

20

Πού μπορεί να οδηγήσει η αποκόλληση του ΥΣ από τον αμφ/δή όταν είναι βίαιη?

Μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία ΥΣ, ή ρωγμή του αμφ/δούς.

==> ιδίως όταν συνυπάρχουν περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφ/δούς.

==> Η κατάληξη της ρωγμής εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία είναι η αποκόλληση αμφ/δούς.

21

Τι ορίζεται ως ΟΠΙΣΘΙΑ αποκόλληση ΥΣ?

Είναι η αποκόλληση ΥΣ από τον οπίσθιο πόλο, την περιοχή δηλαδή της ΩΚ, της κεφαλής του ΟΝ, και των αγγειακών τόξων.

22

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό εύρημα της ΟΠΙΣΘΙΑΣ αποκόλλησης ΥΣ?

Ο δακτύλιος του Weiss.

==> Ο δακτύλιος που αιωρείται μέσα στην κοιλότητα του ΥΣ, και είναι η φυσιολογική πρόσφυση του ΥΣ στην κεφαλή του ΟΝ, από την οποία έχει πλέον αποκολληθεί.

23

Ποια η ανατομία του αμφ/δούς?

Λεπτός χιτώνας που επικάθεται στη μεμβράνη του Bruch.

==> Εκτείνεται από την κεφαλή του ΟΝ (οπτική θηλή) ως την πριονωτή περιφέρεια (ora serrata).

==> Αποτελείται από 2 στιβάδες = Ιδίως αμφ/δής (νευροαισθητηριακός αμφ/δής ή νευρο-επιθήλιο) + Μελαγχρούν επιθήλιο.

24

Πώς ορίζεται ο ιδίως αμφ/δής?

Λεπτός υμένας ανάμεσα στο υαλοειδές (προς τα έσω) και το μελαγχρούν επιθήλιο (προς τα έξω).

==> Αποτελείται από νευρικά κύτταρα, κύτταρα γλοίας, αγγεία.

25

Ιστολογικά, ο ιδίως αμφ/δής διακρίνεται σε πόσες στιβάδες?

1. Εσω αφοριστικός υμένας.
2. Στιβάδα νευρικών ινών.
3. Στιβάδα γαγγλιακών κυττάρων.
4. Εσω δικτυωτή στιβάδα.
5. Εσω κοκκώδης στιβάδα.
6. Εξω δικτυωτή στιβάδα.
7. Εξω κοκκώδης στιβάδα.
8. Εξω αφοριστικός υμένας.
9. Στιβάδα φωτουποδοχέων.

26

Εσω αφοριστικός υμένας:

Οι ίνες των νευρογλοιακών κυττάρων - διαχωρίζει τον αμφ/δή από το ΥΣ.

27

Στιβάδα νευρικών ινών:

Νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων.

==> Στον άνθρωπο είναι αμύελες (δεν περιβάλλονται από έλυτρο μυελίνης).

28

Η εμμυέλωση των οπτικών ινών αρχίζει από το οπτικό χίασμα τον ...?

7ο μήνα της ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ζωής.

==> Προχωρά προς το βολβό, όπου διακόπτεται απότομα στο ΗΘΜΟΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟ (lamina cribrosa) της κεφαλής του ΟΝ ένα περίπου μήνα μετά τη γέννηση.

29

Στιβάδα γαγγλιακών κυττάρων:

Οι πυρήνες των γαγγλιακών κυττάρων.

==> Στην περιοχή της ΩΚ είναι πολύ παχύτερη (τα γαγγλιακά κύτταρα διατάσσονται σε 2-8 κυτταρικά στρώματα).

30

Εσω δικτυωτή στιβάδα:

Οι συνάψεις των δενδριτών των γαγγλιακών κυττάρων με τους νευράξονες των διπόλων και των βραχύινων κυττάρων.

31

Εσω κοκκώδης στιβάδα:

Οι πυρήνες των δίπολων κυττάρων + των βραχυινων κυττάρων + και των κυττάρων του Muller.

32

Εσω δικτυωτή στιβάδα:

Οι συνάψεις των δενδριτών των διπόλων + των βραχυινων κυττάρων με τους νευράξονες των φωτουποδοχέων.

33

Εξω κοκκώδης στιβάδα:

Οι πυρήνες των φωτουποδοχέων, δηλαδή των κωνίων και των ραβδίων.

34

Εξω αφοριστικός υμένας:

Θυριδωτός υμένας που δημιουργείται από την πρόσφυση των κυττάρων του Muller στο άκρο του έσω τμήματος των φωτουποδοχέων.

35

Στιβάδα φωτουποδοχέων:

Κωνίων-ραβδίων (έσω και έξω τμήμα φωτουποδοχέων).

36

Τι ορίζεται ως μελαγχρούν επιθήλιο?

Μια στιβάδα εξαγωνικών κυττάρων με μικρολάχνες, οι οποίες επεκτείνονται ανάμεσα στα έξω τμήματα των φωτουποδοχέων.

37

Ποιος ο ρόλος των κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου?

1. Δέσμευση ρετινάλης (παράγωγο βιτ Α) και μεταφορά της στους φωτουποδοχείς για τη σύνθεση φωτοχρωστικών.

2. Μεταφορά ύδατος και μεταβολιτών στους φωτουποδοχείς.

3. Φαγοκυττάρωση γερασμένων έξω τμημάτων φωτουποδοχέων (συμβολή στην ανανέωση τους).

4. Μείωση κινδύνου φωτοτοξικής βλάβης (η μελανίνη που περιέχουν απορροφά αρκετό τμήμα της προσπίπτουσας φωτεινής ενέργειας).

5. Δημιουργία ΕΞΩ αιματο-αμφ/δικού φραγμού (δρα σαν στεγανό διάφραγμα που δεν επιτρέπει τη δίοδο οροδών στοιχείων από το μεσοκυττάριο χώρο του χοριοειδούς προς τον ιδίως αμφ/δή).

38

Ποιο οφείλεται ο έξω αιματο-αμφ/δικός φραγμός?

Στη στενή και στερεή σύνδεση των πλάγιων τοιχωμάτων των κυττάρων του μελαγχρού επιθηλίου μεταξύ τους με ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΕΣ ΜΕΣΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (zonula occludens και zonula adherens).

39

Ποια η αγγείωση του αμφ/δούς?

2 αγγειακά πλέγματα:

1. Τα έσω 2/3 του ιδίως αμφ/δή (μέχρι την έσω κοκκώδη στιβάδα) τροφοδοτούνται από το αμφ/δικό δίκτυο της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ.

2. Το υπόλοιπο 1/3 (από την έξω δικτυωτή μέχρι το μελάγχρουν επιθήλιο) από τα ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ.

40

Ποια η ανατομία της κεντρικής αρτηρίας του αμφ/δούς?

Είναι ο 1ος κλάδος της ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ.

Ειςέρχεται στο οπτικό νεύρο 12χιλ πίσω από το βολβό ==> Αναδύεται από την οπτική θηλή ==> Διακλαδίζεται αμέσως σε άνω/κάτω κλάδο.

==> Καθένας από αυτούς διχάζεται ταχύτατα σε κροταφικό/ρινικό κλάδο με σκοπό την τροφοδοςία των αντίστοιχων τεταρτημορίων.

Οι ακρέμονες κλάδοι της κεντρικής αρτηρίες είναι ΤΕΛΙΚΑ αγγεία, και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αναστομώσεις.

41

Ποια φυσιολογική ανατομική παραλλαγή της αγγείωςης του αμφ/δούς απαντάται στο 25%?

Η παρουςία μιας ή περισσοτέρων ΘΗΛΟΩΧΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ που προέρχονται από τις ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΕΙΔΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ.

42

Τι αρδεύουν οι θηλο-ωχρικές αρτηρίες?

1. Τα έσω 2/3 του ιδίως αμφ/δούς.

2. Ενα τμήμα (ποικίλου μεγέθους) του θηλοωχρικού δεματίου (ανάμεσα στο κεντρικό βοθρίο και την ΟΘ).

43

Ποια η σημαςία της θηλοωχρικής αρτηρίας?

Δεδομένου ότι δεν προέρχεται από την κεντρική αρτηρία του αμφ/δούς, σε περιπτώσεις απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας, η κεντρική όραση μπορεί να διασωθεί όταν υπάρχει θηλοωχρικός κλάδος (ανάλογα βέβαια με το μέγεθος του).

44

Ποια η ανατομία των αμφ/δικών φλεβών?

Ακολουθούν ανάστροφη πορεία από εκείνη των αρτηριών.

==> Συνεννώνονται στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΤΟΥ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ.

==> Εξέρχεται του ΟΝ περίπου στο ίδιο σημείο με την κεντρική αρτηρία και παροχετεύεται στο σηραγγώδη κόλπο.

45

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, στο επίπεδο των αγγείων του αμφ/δούς, λειτουργεί ποιος φραγμός?

Ο έσω αιματο-αμφ/κός φραγμός.

46

Πώς δημιουργείται ο έσω αιματο-αμφ/κός φραγμός?

Από τις ισχυρές μεσοκυττάριες συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα πλάγια τοιχώματα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αμφ/κών αγγείων και δεν επιτρέπει τη δίοδο ορωδών στοιχείων από την κυκλοφορία προς τον ιδίως αμφ/δή.

47

Η ακεραιότητα του ΕΣΩ και του ΕΞΩ αιματο-αμφ/κού φραγμού αποτρέπει την ...?

Ανάπτυξη αμφ/κού οιδήματος ή υπαμφ/κής συλλογής υγρού στα φυσιολογικά άτομα.

48

Τα έξω 2/3 του ιδίως αμφ/δούς + το μελάγχρουν επιθήλιο διατρέφονται από ...?

Το χοριοειδικό αγγειακό σύστημα το οποίο τροφοδοτείται από τις Οπίσθιες βραχείες ακτινοειδείς αρτηρίες.

49

Ποια η ανατομία του χοριοειδή και του αγγειακού του δικτύου?

Ο χοριοειδής αποτελείται από δαιδαλώδες αγγειακό δίκτυο και κυτταροβρίθη μεσοκυττάριο χώρο.

==> Το χοριοειδικό αγγειακό δίκτυο διακρίνεται στο δίκτυο των ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ του ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ προς τα έξω + Στα ΧΟΡΙΟΤΡΙΧΟΕΙΔΗ προς το μελαγχρούν επιθήλιο.

50

Τα χοριοτριχοειδή, εν αντιθέσει με τα αμφ/δικά αγγεία, είναι ...?

Θυριδωτά!

==> Δηλαδή διαπερατά από ΟΡΩΔΗ στοιχεία + μικρά μόρια.

51

Τα στοιχεία αυτά περνάνε μεν στο μεσοκυττάριο χοριοειδικό χώρο, αλλά ...?

Δεν μπορούν να φθάσουν, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, στον ιδίως αμφ/δή δεδομένου ότι:

==> στο επίπεδο των κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου, λειτουργεί ο ΕΞΩ αιματο-αμφ/δικός φραγμός, ο οποίος αποκλείει αυτή τη δίοδο.

52

Πώς ορίζεται ανατομικά η ωχρά (macula)?

Μικρή, κυκλική περιοχή του αμφ/δούς, διαμέτρου 5-6χιλ, που εντοπίζεται κροταφικά της ΟΘ, ανάμεσα στα κροταφικά αγγειακά τόξα.

53

Ποια η χαρακτηριστική μορφολογία της ΩΚ?

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουςία των χρωστικών ξανθοφύλλης + λιποφουσκίνης.

+ τη διάταξη της στιβάδας των γαγγλιακών κυττάρων σε 2 ή περισςότερα κυτταρικά στρώματα.

54

Τι ορίζεται ως κεντρικό βοθρίο (fovea centralis)?

Η κυκλική κεντρική περιοχή της ωχράς, διαμέτρου 1.5χιλ.

==> Ιστολογικά: παρουςία ΜΟΝΟ ΚΩΝΙΩΝ.

55

Ποιος ο ρόλος του κεντρικού βοθρίου?

Η περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για:

1. Την κεντρική όραση (όραση των λεπτομερειών).
2. Τη φωτοτυπική όραση (σε συνθήκες κανονικού φωτισμού περιβάλλοντος).
3. Την αντίληψη των χρωμάτων.

56

Τι ορίζεται ως βοθρίδιο (foveola)?

Η μικρή κυκλική εμβάθυνση, διαμέτρου περίπου 0.35χιλ., στο κέντρο του κεντρικού βοθρίου.

57

Ποια η ιστολογία του βοθριδίου?

Ιστολογικά, ο αμφ/δής στην περιοχή αυτή έχει ελάχιστο πάχος (μόλις 0.20χιλ), λόγω του ότι αποτελείται μόνο από κωνία.

==> Απουσιάζουν οι στιβάδες των οπτικών ινών, των γαγγλιακών κυττάρων, και η ΕΣΩ δικτυωτή.

58

Τι ορίζεται ως ανάγγεια ζώνη?

Στο κέντρο του κεντρικού βοθρίου υπάρχει μια κυκλική περιοχή, διαμέτρου 0.4-0.5χιλ = ανάγγεια ζώνη.

==> Στερείται αμφ/δικά τριχοειδή και τροφοδοτείται αιματικά με διάχυση από τα χοριοτριχοειδή.

59

Τι ορίζεται ως περιβοθρική και παραβοθρική περιοχή?

Παραβοθρική ==> Δακτύλιος εύρους 0.5χιλ με αναλογία κωνίων προς ραβδία 1:1.

Περιβοθρική ==> Δακτύλιος εύρους 1.5χιλ με αναλογία κωνίων προς ραβδία 1:2.

60

Τι συμβαίνει ιστολογικά περιφερικά της περιβοθρικής περιοχής?

Η στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων διατάσσεται σ ένα κυτταρικό στρώμα και απαντώνται μόνο ραβδία (κωνία μόνο κατ' εξαίρεση).

61

Ποιος ο ρόλος του περιφερικού αμφ/δή?

1. Περιφερική όραση = απαραίτητη για τον προσανατολισμό.

2. Σκοτοπική όραση (σε ημιφώς ή σκοτάδι).

62

Ποιες οι 4 περιοχές του περιφερικού αμφ/δή (από την ΩΚ προς την περιφέρεια)?

1. Εγγύς (δακτύλιος εύρους 1.5χιλ).
2. Μέση (δακτύλιος εύρους 3χιλ που καταλήγει στον ισημερινό).
3. Ακρα (δακτύλιος εύρους 6χιλ).
4. Πριονωτή περιφέρεια (ora serrata).

63

Ποια η κλινική σημαςία της περιφέρειας του αμφ/δούς?

Το οπίσθιο όριο της βάσης του ΥΣ και η μεγάλη πλειοψηφία των αμφ/δικών ρωγμών από έλξη εντοπίζονται στην άκρα περιφέρεια.

64

Αναφέρατε 8 εξεταστικές μεθόδους ΥΣ-Αμφ/δούς?

1. Οπτική οξύτητα.
2. Οφθαλμοσκόπηση.
3. Δοκιμαςία Amsler.
4. OCT (optical coherence tomography).
5. U/S.
6. Φλουοροαγγειογραφία.
7. Αγγειογραφία με πράσινη ινδοκυανίνη.
8. Ηλεκτροφυσιολογικές μέθοδοι.

65

Τι είναι η δοκιμαςία Amsler?

Απλή + υποκειμενική μέθοδος ελέγχου του κεντρικού οπτικού πεδίου εύρους 10 μοιρών (πρακτικά αυτού που αντιστοιχεί στην περιοχή της ΩΚ).

==> κάρτα με άσπρες γραμμές σε μαύρο φόντο. Εντόπιση οποιασδήποτε παραμόρφωσης ή έλλειψης γραμμών στα τετράγωνα.

66

Ποιος ο ρόλος της δοκιμαςίας Amsler?

Αναγνώριση μεταμορφοψίας (παραμόρφωσης των εικόνων).

==> Αποτελεί τη βασική εξεταστική μέθοδο για την ΠΡΩΙΜΗ ανακάλυψη παθήσεων της ΩΚ.

67

Τι είναι η οπτική τομογραφία (OCT)?

Μια σύγχρονη + διαγνωστική + μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης ζώντα ιστού (MIT 1996).

68

Πώς λειτουργεί η οπτική τομογραφία?

Βαςίζεται στην ιδιότητα που έχει το φως, περνώντας μέσα από έναν ημιδιαφανή ιστό, να υφίσταται μεταβολές στις φυσικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι δυνατόν να μετρηθούν.

==> Το φως πηγάζει από μια πηγή διοδικού (diode) laser με μήκος κύματος κοντά στο υπέρυθρο (820-830nm) ==> οδηγείται μέσω ενός συστήματος φακών, προσπίπτει και ανακλάται από τον εξεταζόμενο αμφ/δή.

==> Το φως που επιστρέφει από τον αμφ/δή, συγκρίνεται με μία δέσμη φωτός που είναι η δέσμη αναφοράς.

==> Οι απαντήσεις καταγράφονται σαν εικονοστοιχεία (πίξελ). Η ένταση του σήματος απεικονίζεται σε τόνους του γκρίζου, από το λευκό έσω το μαύρο.

==> Τα δεδομένα υφίστανται ψηφιακή επεξεργαςία και αποδίδονται με δισδιάστατη ψευδοχρωματική απεικόνιση.

69

Το αποτέλεσμα της οπτικής τομογραφίας είναινα περιγράφει δομές όπως:

1. Η οπίσθια υαλοειδική επιφάνεια.
2. Οι στιβάδες του ιδίως αμφ/δούς.
3. Το μελάγχρουν επιθήλιο.
4. Χοριοτριχοειδής στιβάδα.

70

Ποια είναι η ελάχιστη διακριτική ικανότητα της οπτικής τομογραφίας?

3μ έως 20μ.

71

Ποιος είναι ο χρόνος εξέτασης της οπτικής τομογραφίας?

<2 δευτερόλεπτα.

72

Σε ποιες κλινικές οντότητες είναι αποδεδειγμένη η χρησιμότητα της οπτικής τομογραφίας?

1. Παθήσεις ΩΚ.
2. Παθήσεις που επηρεάζουν την ΩΚ.
3. Ποιοτική/ποσοτική μελέτη των παθήσεων του ΟΝ.

73

Πού έχει μεγάλο πλεονέκτημα η υπερηχογραφία?

Δίνει σημαντικές πληροφορίες σε περιπτώσεις που υπάρχουν ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ==> Εμπόδιο για βυθοσκόπηση.

1. Αιμορραγία υαλοειδούς.
2. Πυκνός καταρράκτης.
3. Θολερός κερατοειδής.

74

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εφαρμογές της β-υπερηχογραφίας?

1. Ελεγχος τραυμάτων βολβού +/- ενδοβόλβια ξένα σώματα.
2. Αιμορραγίες υαλοειδούς.
3. Αποκολλήσεις αμφ/δούς όταν συνυπάρχει αιμορραγία ή καταρράκτης.
4. Διερεύνηση του κόγχου.

75

Τι είναι η φλουοροαγγειογραφία?

Αγγειογραφία που γίνεται με τη χρήση μιας φθορίζουσας χρωστικής (νατριούχος φλουορεσείνη) ==> Σκοπός η απεικόνιση της κυκλοφορίας στο βυθό του οφθαλμού.

76

Ποιες είναι οι ενδείξεις για φλουοροαγγειογραφία?

Είναι η βασική εξέταση για:

1. Τη μελέτη αγγειακών παθήσεων του αμφ/δούς.
2. Των παθήσεων της ΩΚ.
3. Των παθήσεων του μελάγχρου επιθηλίου + των όγκων του χοριοειδούς.

77

Ποιο το μεγάλο πλεονέκτημα της αγγειογραφίας με πράσινη ινδοκυανίνη?

Η χρωστική ΔΕΝ περνά δια μέσου του τοιχώματος των θυριδωτών χοριοτριχοειδών και επομένως ΔΕΝ αναπτύσσεται γρήγορα διάχυτος φθορισμός του υποστρώματος.

==> ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

78

Ποια είναι η θέση της αγγειογραφίας με πράσινη ινδοκυανίνη στη διαγνωστική προσπέλαση?

Αποτελεί συμπληρωματική της φλουοροαγγειογραφίας και της οπτικής τομογραφίας συνοχής για τη ΔΔ των ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΩΝ (εξιδρωματική ηλικιακή εκφύλιση της ΩΚ, κεντρική ορώδης χοριοαμφ/πάθεια, κ.α.)