12 TIME Flashcards Preview

TAG VOC FB 775 by Lulu > 12 TIME > Flashcards

Flashcards in 12 TIME Deck (29):
1

Time

Orgas

2

Now

Ngayon

3

Today

Ngayon

4

Yesterday

Kahapon

5

Day before Yesteday

Kamakalawa

6

Tomorrow

Bukus

7

Day after Tomorrow

Samakalawa

8

This year

Itong taong ito

9

Last year

Noon isang taon

10

Next Year

Sa isang taon

11

This month

Itong buwang ito

12

Last month

Noon isang buwan

13

Next month

Sa isang buwan

14

This week

Itong Linggong ito

15

Last week

Noon isang linggo

16

Next week

Sa isang linggo

17

Morning

Umaga

18

Noon

Tanghali

19

Afternoon

Hapon

20

Night

Gabi

21

Later

Mamaya

22

Before

Noon

23

A moment ago

Kanina

24

Everyday

Araw-araw

25

This morning

Ngayong umaga

26

This evening

Ngayong Gabi

27

Time

Oras

28

Minute

Minute

29

Second

Segunda