12.1 Flashcards Preview

Recht > 12.1 > Flashcards

Flashcards in 12.1 Deck (5)
Loading flashcards...
1

Internationaal privaatrecht

Geeft antwoord op vragen bij conflict internationale overeenkomst

2

Welke vragen moet je stellen bij internationaal privaatrecht

1. welke rechter is bevoegd?
2. Welk recht van toepassing op overeenkomst
3. hoe kan uitspraak buitenlandse rechter ten uitvoer worden gelegd?

3

Europese verorderingen

Eu wet en regelgeving

4

Internationale verdragen

- verdrag wijst één van de landen aan
- verdrag stelt zelf regels

5

nederlandse wet

- grootste deel van NL regels gebaseerd op internationale verdragen en Europese verorderingen