13. Marcom en ethische kwesties Flashcards Preview

Marketing communicatiemanagement > 13. Marcom en ethische kwesties > Flashcards

Flashcards in 13. Marcom en ethische kwesties Deck (9):
1

Onethische marcompraktijken

1. Stereotypering
2. Controversiële reclame (aanstootgevend of onaanvaardbaar)
3. Sluikmarketing

2

Subliminaal - Supraliminaal

Subliminaal: onderbewust
Supraliminaal: boven merkbare perceptiegrens

3

Onethische gebruik marcom-instrumenten

1. Reclame: angst
2. PR: leidt aandacht vaak af van problemen
3. DM/persoonlijke verkoop: misleidend, druk en onrealistische beloftes
4. Bedrieglijke verpakking
5. Verkooppromotie niet nakomen

4

Caveat empor

Doel marcom = maximale winst

5

Caveat venditor

Doel marcom = maximalisering tevredenheid consument

6

Consumentensoevereniteit

Vragen:
1. Is doelmarkt kwetsbaar?
2. Heeft consument voldoende info?
3. Zijn er alternatieven voor consument?

7

Vuistregels ethisch dilemma

1. Handelen zoals je behandeld wilt worden
2. Beroepsethiek (objectief panel)
3. uitkomstenregel
4. TV-test (zou je techniek willen uitleggen op TV?)
5. Categorisch imperatief: zouden anderen ook zo handelen?

8

Regels MMA (5)

MMA = Mobile Marketing Association
Vermelden
Keuze & toestemming
Maatwerk en beheerst gedrag
Beveiliging
Handhaving en verantwoordingsplicht

9

EASA + hoofddoelen

= European Advertising Standards Alliance
1. Zelfregulering bevorderen
2. Bestaande zelfregulatie ondersteunen
3. Grensoverschrijdende klachten snel en effectief oplossen