Κεφάλαιο 14 Flashcards Preview

Οφθαλμολογία > Κεφάλαιο 14 > Flashcards

Flashcards in Κεφάλαιο 14 Deck (97):
1

Σε τι προδιαθέτουν οι περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφ/δούς?

Σε ΡΩΓΜΗ και ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ του αμφ/δούς.

==> Στις περιοχές αυτές το ΥΣ έχει ισχυρή πρόσφυση στον αμφ/δή, ο οποίος εκεί είναι πιο λεπτός από το φυσιολογικό.

==> όταν το ΥΣ αποκολληθεί ==> λόγω της φυσιολογικής εκφύλισης ή λόγω τραυματισμού ==> πιθανόν προκαλεί ρήξη στον αμφ/δή η οποία χωρίς θεραπεία οδηγεί ==> σε ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ.

2

Ποιες είναι οι 3 περιφερικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε αποκόλληση αμφ/δούς? (High risk)

1. Αλλοίωση σαν ίχνη σαλιγκαριού (snail tracks degeneration).

2. Αλλοίωση σαν δικτυωτός σχηματισμός (lattice like degeneration).

3. Λευκό χωρίς πίεση (white without pressure).

3

Τι ορίζεται ως αλλοίωση σαν ίχνη σαλιγκαριού?

Περιφερικές ζώνες αμφ/δούς με γυαλιστερή εμφάνιση.

==> μερικές φορές είναι το προστάδιο του δικτυωτού σχηματισμού.

4

Τι ορίζεται ως αλλοίωση σαν δικτυωτός σχηματισμός?

Ζώνες αμφ/δούς στην περιοχή του ισημερινού, που παρουσιάζουν λευκές γραμμές (φραγμένα περιφερικά αγγεία) σε σχηματισμό δικτύου, στα διάκενα των οποίων υπάρχουν λευκά-κίτρινα-μαύρα στίγματα.

5

Ποια η συχνότητα των αλλοιώσεων σαν δικτυωτός σχηματισμός?

Αλλοιώσεις που ανευρίσκονται στο 8-10% του πληθυσμού, και μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτές οδηγούν σε αποκόλληση,

==> ενώ το 20-40% των αποκολλήσεων, που έχουν ΗΔΗ γίνει σχετίζεται με την αλλοίωση αυτή.

6

Τι ορίζεται ως λευκό χωρίς πίεση?

Λευκάζουσες περιοχές στην περιφέρεια του αμφ/δούς.

7

Περιφερική εκφυλιστική αλλοίωση με ΜΕΣΟ κίνδυνο πρόκλησης αποκόλλησης αμφ/δούς?

ΡΕΤΙΝΟΣΧΙΣΗ. (Senile retinoschisis)

8

Τι ορίζεται ως ρετινόσχιση?

Ο αμφ/δής παρουσιάζει ΣΧΙΣΗ (διαχωρισμο) των στιβάδων του στην περιοχή της ΕΞΩ ΔΙΚΤΥΩΤΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ.

==> Αν δημιουργηθούν ρωγμές ή οπές και στα 2 πέταλα του αμφ/δούς ή μόνο στο ΕΞΩ πέταλο η αλλοίωση οδηγεί σε αποκόλληση του αμφ/δούς.

9

Ποια η επιδημιολογία της ρετινόσχισης?

Συνήθως αμφο/ Πολλές φορές εκτεταμένη.

==> 4-22% του πληθυσμού >40 ετών.

10

Ποια είναι η αιτιολογία της ρετινόσχισης?

Ηλικιακή.

==> Μπορεί όμως να είναι και κληρονομική φυλοςύνδετη (ή νεανική), οπότε είναι χειρότερης πρόγνωσης ==> επεκτείνεται προς την ΩΚ και οδηγεί σε αποκόλληση αμφ/δούς πιο συχνά.

11

Ποιες είναι οι 3 περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις που ΔΕΝ προδιαθέτουν σε αποκόλληση αμφ/δούς?

1. Εκφύλιση σαν λιθόστρωτο.
2. Κυστική εκφύλιση αμφ/δούς.
3. Περιφερικές χρωστικές εναποθέσεις.

12

Τι ορίζεται ως αμφ/κή ρήξη?

Ελλειμμα του ιδίως αμφ/δούς ολικού πάχους και προκαλείται από υαλοειδική έλξη επί του αμφ/δούς.

13

Ποιες 2 μορφές μπορεί να πάρει η ρήξη του αμφ/δούς?

Πεταλοειδές = ΡΩΓΜΗ ==> οδηγεί σε ρηγματογενή αποκόλληση του αμφ/δούς.

Στρογγυλό = ΟΠΗ ==> μπορεί να οφείλεται σε έλξη ή να είναι ατροφική.

14

Συμπτώματα ρωγμής αμφ/δούς?

Είναι τα ίδια με αυτά της αποκόλλησης του υαλοειδούς:

==> Φωτοψίες, μυιοψίες, και κινούμενες σκιές.

15

Ποια η αντιμετώπιση της ρωγμής του αμφ/δούς?

Φωτοπηξία laser γύρω από τη ρωγμή, έτσι ώστε μέσω της ΟΥΛΗΣ που θα δημιουργηθεί από το laser ==> να απομονωθεί η ρωγμή από το γύρω αμφ/δή και να μην δημιουργηθεί αποκόλληση.

==> Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ρωγμής αμφ/δούς είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ για να ΜΗΝ οδηγηθεί ο ασθενής σε αποκόλληση αμφ/δούς.

16

Εάν η ρωγμή είναι πολύ περιφερική ή συνυπάρχει αιμορράγια ΥΣ?

Μπορεί αντί για laser να εφαρμοσθεί ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ γύρω από τη ρωγμή.

17

Τι ορίζεται ως αποκόλληση αμφ/δούς?

Ο διαχωρισμός των στιβάδων του αμφ/δούς σε 2 μέρη:

==> στο επίπεδο μεταξύ του μελάγχρου επιθηλίου και ιδίως αμφ/δούς, εκεί όπου η σύνδεση είναι ανατομικά χαλαρή.

18

Ποιοι τύποι αποκόλλησης του αμφ/δούς υπάρχουν (3)?

1. Ιδιοπαθής ή ρηγματογενής.

2. Ελκτική.

3. Εξιδρωματική.

19

Τι ορίζεται ως ιδιοπαθής ή ρηγματογενής ΑΑ?

Η αποκόλληση που οφείλεται σε ρωγμή του αμφ/δούς, μέσα από την οποία περνά το ΥΓΡΟ στοιχείο απο το ΥΣ κάτω από τον ιδίως αμφ/δή και το αποκολλά.

==> Ο ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αντιμετωπίζεται με κλασικό χειρουργείο αποκόλλησης ή με ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ.

20

Τι ορίζεται ως ελκτική ΑΑ?

Η αποκόλληση που οφείλεται σε ΕΛΞΗ του ιδίως αμφ/δούς από ΙΝΟ-ΑΓΓΕΙΑΚΟ ιστό, που ευρίσκεται είτε επιαμφ/κά είτε μέσα στην κοιλοτητα του ΥΣ.

21

Ποια η κυριότερη αιτία της ελκτικής ΑΑ?

ΠΔΑ.

22

Πώς αντιμετωπίζεται η ελκτική ΑΑ?

Με υαλοειδεκτομή.

23

Τι ορίζεται ως εξιδρωματική ΑΑ?

Η αποκόλληση που οφείλεται σε ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ στον χώρο ΚΑΤΩ από τον ιδίως αμφ/δή.

24

Αίτια εξιδρωματικής ΑΑ?

1. Ογκοι.
2. Φλεγμονές.

==> αντιμετωπίζεται με θεραπεία του αιτίου.

25

Ιδιοπαθής ή ρηγματογενής αποκόλληση αμφ/δούς - Συχνότητα?

10-15/100.000.

26

Ποια η αιτία της ΑΑ?

Η βίαιη αποκόλληση του ΥΣ από τον αμφ/δή.

27

Ποια η παθογένεση της ΑΑ?

1. Το ΥΣ έχει φυσιολογικές και παθολογικές συμφύσεις με τον αμφ/δή.

2. Οι παθολογικές συμφύσεις βρίσκονται σε περιοχές περιφερικών εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

3. Οταν το ΥΣ εκφυλιστεί λόγω ηλικίας, μυωπίας ή τραυματισμού, συρρικνώνεται και αποκολλάται από τον αμφ/δή.

==> Η αποκόλληση του ΥΣ από τον αμφ/δή όταν η πρόσφυση του είναι πολύ στερεή, ιδίως όταν ο αμφ/δής είναι παθολογικά λεπτός, δημιουργεί ρήξη (ρωγμή) στον αμφ/δή.

==> Υγρό από την κοιλότητα του ΥΣ περνά μέσα από τη ρωγμή ==> αποκολλά τον ιδίως αμφ/δή από το μελάγχρουν επιθήλιο (χαλαρή σύνδεση).

28

Ποια η μορφολογία του αποκολλημένου αμφ/δή?

Κυματοειδής + χρώμα ανοιχτό γκρι + ελικοειδή αγγεία.

==> αν παραμείνει αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να χειρουργηθεί γίνεται ένας ΠΡΟΠΕΤΗΣ ΣΑΚΟΣ με υπαμφ/κό υγρό.

29

Ποια η κλινική εικόνα της ΑΑ?

1. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΚΟΤΩΜΑ στην ΑΝΤΙΘΕΤΗ περιοχή από αυτήν της αποκόλλησης.

2. Οσο προχωρεί η αποκόλληση, προχωρεί και το σκότωμα και τελικά καταλαμβάνεται όλο το οπτικό πεδίο.

30

Παράγοντες κινδύνου για δημιουργία ρηγματογενούς ΑΑ:

1. Μυωπία.
2. Περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφ/δούς (ιδίως η αλλοίωση σαν δικτυωτός σχηματισμός).
3. Προηγούμενο χειρουργείο καταρράκτη.
4. Τραύμα.
5. ΑΑ στο άλλο μάτι.

31

Ποια η αντιμετώπιση της ρηγματογενούς ΑΑ?

ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

1. Κλασσικό χειρουργείο αποκόλλησης αμφ/δούς.
2. Υαλοειδεκτομή.

32

Ποια η διαδικαςία του κλασσικού χειρουργείου ΑΑ?

1. Κρυοπηξία στη ρωγμή.
2. Τοποθετείται εξωτερικά του βολβού μόσχευμα από σπόγγο σιλικόνης ή από στερεή σιλικόνη και ράβεται στο σκληρό ==> Δημιουργεί προώση από έξω προς τα μέσα, στην περιοχή της ρωγμής, η οποία κλείνει και δεν διοχετεύει πλέον υγρό υπαμφ/κά.

3. Ακολουθεί ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ για την αφαίρεση του υπαμφ/κού υγρού (δεν γίνεται πάντα).

33

Ποια η διαδικαςία της υαλοειδεκτομής?

Ενδοβόλβια χειρ. Επέμβαση πουυ αφορά το ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΥΡΙΩΣ ΗΜΙΜΟΡΙΟ και γίνεται με μικροσκόπιο.

Διάφορες τεχνικές:
1. Αφαίρεση του ΥΣ.
2. Αφαίρεση μεμβρανών (επί- και υπο-αμφ/κών).
3. Αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης.
4. Επιπέδωση του αμφ/δούς με διάφορα υλικά.
5. Φωτοπηξία laser.

34

Οπή ΩΚ:

Πλήρους πάχους εξαφάνιση του αμφ/κού ιστού στο κέντρο της ΩΚ.

35

Τι άλλαξε τη στάση των οφθαλμιάτρων απέναντι στην οπή ΩΚ?

Η χρήση της OCT για τη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου.

36

Στην πλειοψηφία των περιστατικών η οπή της ΩΚ είναι ...?

Ιδιοπαθής και προσβάλλει άτομα στην 6η-7η δεκαετία της ζωής με μεγαλυτερη συχνότητα τις γυναίκες (2:1).

==> > 10% των περιστατικών υπάρχει αμφοτερόπλευρη προσβολή.

37

Αλλες αιτίες οπής ΩΚ είναι:

1. Τραυματισμός του βολβού.
2. Το κυστεοειδές οίδημα της ΩΚ.
3. Ανάπτυξη επι-αμφ/κής μεμβράνης.
4. Υαλοαμφ/κό ελκτικό σύνδρομο.
5. Υψηλή μυωπία με οπίσθιο σταφύλωμα.

38

Ποια η κλινική εικόνα της οπής της ΩΚ?

Οι ασθενείς παραπονιούνται για:

1. Βαθμιαία ελάττωση της όρασης.
2. Μεταμορφοψία.
3. Κεντρικό σκότωμα.

39

Η διάγνωση της οπής ΩΚ βαςίζεται στην ...?

1. Βιομικροσκόπηση.
2. OCT.

40

Μέχρι το 1989 η οπή ΩΚ δεν επιδέχονταν θεραπευτική αντιμετώπιση. Τώρα συνιστάται ...?

Χειρουργική αντιμετώπιση από του σταδίου 2-4 με ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

+ αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης με τη βοήθεια χρωστικών.
+ πλήρωση του βολβού με αέριο και πρηνή θέση του ασθενούς τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες.

41

Οπή ΩΚ μερικού πάχους:

Απώλεια των ΕΣΩ στιβάδων του αμφ/δούς λόγω υαλοαμφ/κής έλξης.

==> Συνήθως η όραση είναι καλή. Συνιστάται παρακολούθηση.

42

Τι ορίζεται ως επιαμφ/κή μεμβράνη?

Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην ΕΣΩ επιφάνεια του αμφ/δούς ==> ΙΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ προερχόμενες από γλοία και κύτταρα του μελάγχρου επιθηλίου που έχουν υποστεί ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ.

43

Επιδημιολογία επιαμφ/κής μεμβράνης:

1. Στην πλειοψηφία τους = ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ.
2. Επίπτωση αυξάνει με την ηλικία.
3. 20-30% αμφοτερόπλευρες.

44

Η ανάπτυξη επιαμφ/κής μεμβράνης μπορεί να γίνει 2ο σαν επιπλοκή μετά από:

1. Εγχείρηση καταρράκτη (4-8%).
2. Μετά από laser φωτοπηξία για ρωγμή αμφ/δούς (1-2%).
3. Μετά από φλεγμονή/αγγειακές παθήσεις του βυθού.

45

Ποια η κλινική εικόνα της επιαμφ/κής μεμβράνης?

1. Εξαρτάται από το πάχος + έκταση της μεμβράνης.

2. Κυμαίνονται από ελάχιστη έλαττωση μέχρι σοβαρή μείωση της ΟΟ + μεταμορφοψία.

46

Τι ορίζεται ως ψευδο-οπή ΩΚ?

Ενίοτε ΕΛΛΕΙΜΜΑ στο τμήμα της μεμβράνης στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου δίνει την εντύπωση οπής ΩΚ ==> ΨΕΥΔΟΠΗ ΩΚ.

47

Διάγνωση οπής ΩΚ:

1. Βιομικροσκοπικά.
2. OCT.

==> Η φλουοροαγγειογραφία χρειάζεται μερικές φορές και βοηθά για να μας αποκλείσει τη συνύπαρξη χοριοειδικής νεοαγγείωσης ή φλεβικής αποφρακτικής νόσου.

48

Θεραπεία επιαμφ/κής μεμβράνης:

Στις μεμβράνες με ελάχιστα συμπτώματα ΔΕΝ συνιστάται θεραπεία.

==> Υαλοειδεκτομή με σύγχρονη απομάκρυνση της μεμβράνης.

49

Πώς αλλιώς λέγεται η αμφ/πάθεια της προωρότητας

Οπισθοφακική ινοπλαςία.

==> Ανήκει στις παραγωγικές αμφ/πάθειες.

50

Ο κίνδυνος και η σοβαρότητα της αμφ/πάθειας της προωρότητας είναι:

Ανάλογος της προωρότητας.

Αντίστρόφος ανάλογος του βάρους γέννησης.

51

Ποια η παθογένεση της αμφ/πάθειας της προωρότητας?

Διακοπή της φυσιολογικής αγγείωσης, πιθανώς λόγω επαρκούς οξυγόνωσης από τον εισπνεόμενο αέρα.

==> ή συνεχίζει φυσιολογικά.

==> ή εξελίσσεται με ανώμαλο τρόπο, με αγγεία μέσα στην υαλοειδική κοιλότητα.

==> ΑΡΓΟΤΕΡΑ ==> Ανάπτυξη ΙΝΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ + ΕΛΚΤΙΚΩΝ ΑΑ.

52

Στάδιο 1 ΑΠ:

Διαχωριστική γραμμή (demarcation line).

==> Πρόκειται για λεπτή γραμμή που χωρίζει τον αγγειώμενο από τον ανάγγειο αμφ/δή.

53

Στάδιο 2 ΑΠ:

Ράχη ή πτυχή (Ridge).

Η διαχωριστική γραμμή του σταδίου Ι παρουσιάζει ύψος και πλάτος, καταλαμβάνοντας όγκο και ευρίσκεται πέρα από το επίπεδο του αμφ/δούς.

54

Στάδιο 3 ΑΠ:

Πτυχή + εξωαμφ/κά παραγωγικά ινοαγγειακά στοιχεία (Ridge with extraretinal fibrovascular proliferation).

==> Στην πτυχή του σταδίου 2 προστίθεται η παρουςία εξωαμφ/κού ινοαγγειακού ιστού.

55

Στάδιο 4 ΑΠ:

Αποκόλληση αμφ/δούς (retinal detachment).

==> Στα ανωτέρω προστίθεται και αποκόλληση αμφ/δή που μπορεί να είναι:

1. Εξιδρωματική.
2. Ελκτική.
3. Και τα δύο.

56

Στάδιο 5 ΑΠ:

Ολική αποκόλληση που έχει σχήμα χωνιού.

57

Ποια η συχνότερη έκβαση της ΑΠ στα πρώτα στάδια?

Η υποχώρηση.

58

Ποια τα οφθ/κά ευρήματα ΑΠ που υποχώρησε:

1. Μυωπία.
2. Αστιγματισμός.
3. Ανισομετρωπία.
4. Στραβισμός.
5. Καταρράκτης.
6. Διαταραχές κερατοειδούς ==> κερατόκωνος, ανώμαλος κερατικός αστιγματισμός, ταινιοειδής κερατοπάθεια (band keratopathy).

+ 1.5% μετά την εφαρμογή κρυοπηξίας ==> Γλαύκωμα στο ένα έτος.

+ ΑΒΑΘΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ σε μεγάλο ποσοστό ασθενών που ανέπτυξαν ΑΠ ΗΠΙΑΣ σοβαρότητας.

59

Διάγνωση ΑΠ:

Εμμεση οφθαλμοσκόπηση με φακό 28D ή 30D και μυδρίαση του ασθενούς.

60

Βάρος γέννησης και κίνδυνος ΑΠ:

<1300 ή 1300-1800 που έλαβαν οξυγόνο ==> ΕΛΕΓΧΟΣ.

61

Πότε θα πρέπει να γίνεται η 1η εξέταση για ΑΠ:

Μεταξύ 5ης και 7ης εβδομάδας.

62

Εάν κατά την 1η εξέταση βρεθεί ΑΠ σταδίου ΙΙ ή λίγοτερο τότε συνιστάται ...?

Επανεξέταση κάθε 2 εβδομάδες μέχρι την πλήρη ωρίμανση του αμφ/δούς.

63

Εάν βρεθεί ΑΠ σταδίου ΙΙΙ, ο ασθενής πρέπει να εκτιμάται ...?

Κάθε εβδομάδα μέχρι την ωρίμανση του αμφ/δούς ή μέχρι η θεραπεία να καταστεί αναγκαία.

64

Παιδιά που έχουν κάποιου βαθμού ΑΠ θα πρέπει να έχουν περιοδική παρακολούθηση μέχρι την ...?

Εφηβεία.

65

Η ΔΔ της ΑΠ:

1. Παραμονή υπερπλαστικού ΥΣ.
2. Συγγενείς καταρράκτης.
3. Ρετινοβλάστωμα.

66

Θεραπεία ΑΠ - Πρώιμα στάδια:

1. Φωτοπηξία ==> Αποτελεσματικότερη.
2. Κρυοπηξία ==> Στην περιοχή του ΑΝΑΓΓΕΙΟΥ αμφ/δούς στις περιπτώσεις που ΔΕΝ έχουμε διαφανή διαθλαστικά μέσα.

67

Θεραπεία ΑΠ - Στα 2 τελευταία στάδια:

1. Σκληρική πρόωση (scleral buckle).

2. Υαλοειδεκτομή +/- τη διατήρηση του φακού.

==> Το ποσοστό αποκατάστασης του αμφ/δή είνα περίπου 40% και στις 2 τεχνικές.

==> Μόνο το 10% των ματιών έχει αντίληψη περιγράμματος αντικειμένων ενώ το 1/3 των ασθενών δεν έχει αντίληψη φωτός.

68

Τραύματα βολβού - Διάκριση:

1. Θλαστικά.
2. Διατιτραίνοντα.
3. Διαμπερή.

69

Οι περισςότεροι τραυματισμοί του βολβού αποτελούν ένδειξη για ...?

ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ.

70

Γιατί υαλοειδεκτομή στα τραύματα του βολβού?

Διότι προκαλούν:

1. Αιμορραγία και έλξεις υαλοειδούς.
2. Ρωγμές αμφ/δούς.
3. ΑΑ.
4. Αιμορραγική αποκόλληση χοριοειδούς.

+ άλλες σοβαρές βλάβες.

71

Επιπλοκή του ξένου σώματος?

Σηπτική ενδοφθαλμίτιδα (κυρίως στα οργανικά ξένα σώματα).

==> εάν παραμείνει στην υαλοειδική κοιλότητα για πάνω από 15 μέρες, μπορεί να δημιουργήσει ΤΟΞΙΚΗ ΑΜΦ/ΠΑΘΕΙΑ που ονομάζεται ΜΕΤΑΛΛΩΣΗ (σιδήρωση, χάλκωση, κλπ).

72

Πώς ανιχνεύονται οι μεταλλώσεις?

Με ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

73

Τι ορίζεται ως ενδοφθαλμίτιδα?

Οποιαδήποτε ενδοφθάλμια φλεγμονή.

==> μεγαλύτερης σημαςίας η ΣΗΠΤΙΚΗ ενδοφθαλμίτιδα, που μπορεί να οφείλεται σε βακτηρίδιο, μύκητα, ή παράσιτο.

74

Είναι συχνή η σηπτική ενδοφθαλμίτιδα?

Οχι.

75

Ποια η κλινική εικόνα της σηπτικής ενδοφθαλμίτιδας?

1. Πόνος.
2. Φωτοφοβία.
3. Ερυθρότητα.
4. Οίδημα του επιπεφυκότα/βλεφάρων.

76

Η σηπτική ενδοφθαλμίτιδα είναι συνήθως ...?

Ετερόπλευρη.

==> διακρίνεται σε ΕΝΔΟΓΕΝΗ/ΕΞΩΓΕΝΗ.

ΕΞΩΓΕΝΗΣ = Μετατραυματική ή μετεγχειρητική.

77

Βοηθάει το υαλοειδές στην ανάπτυξη μικροβίων?

Πολύ.

==> ταχύτατη εξέλιξη της νόσου.

78

Ποια η συχνότερη ενδοφθαλμίτιδα?

Η μετεχγειρητική.

79

Πιθανότητα ενδοφθαλμίτιδας μετά από εγχείρηση καταρράκτη?

0.048%.

80

Συχνότερα παθογόνα στη μετά-καταρράκτη ενδοφθαλμίτιδα?

1. S.epi.
2. S.aureus.
3. Είδη στρεπ.
4. Gram(-).
5. Αναερόβια.

81

Μικρόβια για ΧΡΟΝΙΑ μετεχγειρητική ενδοφθαλμίτιδα?

1. P.acnes.
2. S.epi.
3. Μύκητες.

82

Μετά-γλαύκωμα (συριγγοποιητική) ενδοφθαλμίτιδα?

0.061-0.3% = ΑΜΕΣΗ μετεγχειρητική επίπτωση.

0.2-18% = ΑΠΩΤΕΡΗ μετεγχειρητική επίπτωση.

==> Συχνότερα αίτια = στρεπτόκοκκοι, H.flu.

83

Ενδοφθαλμίτιδα στα διαμπερή τραύματα?

2.4-30%.

==> μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζουν τραύματα με οργανικό ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΟ αλλότριο σώμα.

==> υαλοειδεκτομη + αφαίρεση ξένου σώματος + απομάκρυνση φλεγμονωδών ιστών.

==> Συχνότερα αίτια = bacillus + s.epi.

84

Πού συναντάμε την ΕΝΔΟΓΕΝΗ ενδοφθαλμίτιδα?

Εξαιρετικά σπάνια.

==> σε χρόνια ανοσοκατασταλμένους/ σε ασθενείς με χρόνια χρήση στεροειδών ή αντιβιοτικών, με μακροχρόνιους καθετήρες ή χρήστες αντιβιοτικών.

85

Πώς τίθεται η διάγνωση της ενδογενούς ενδοφθαλμίτιδας?

Ιστορικό + ΚΕ + Α/Β υπερηχο.

==> κύρια ΚΕ ==> Ελάττωση ΟΟ + Υπόπυον + Υαλίτις.

86

Ποια η αγωγή στις ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΤΙΔΕΣ?

Πρώτα καλλιέργειες. Αμέσως μετά αγωγή.

Α. Εάν η ΟΟ είναι μέτρηση δακτύλων ή καλύτερη ==> ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧ. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ.

Β Εάν η ΟΟ είναι χειρότερη από αντίληψη κινούμενης χείρας ==> Υαλοειδεκτομή + διεγχειρητικά αντιβιοτικά.

87

Αντιβιοτικά για τη μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα:

ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΑ ==> Vanco 1mg/0.1ml + Ceftazidime 2.251 mg/0.1ml.

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ==> OXI (Endophthalmitis Vitrectomy Study - EVS).

88

Παρακολούθηση ασθενών με ενδοφθαλμίτιδα?

ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ.

==> Η ύπαρξη αποκόλλησης αποτελεί ΚΑΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ.

==> Μετά τη θεραπεία ==> 39-73% επιτυγχάνει όραση καλύτερη του 1/20.

89

Ποια η επιδημιολογία του ρετινοβλαστώματος?

Πιο συχνός όγκος της παιδικής ηλικίας.

==> 1/18.000-20.000.

==> 30% ΑΜΦΩ.

90

Συμπτώματα ρετινοβλαστώματος?

1. ΛΕΥΚΟΚΟΡΙΑ = Λευκό χρώμα που αντανακλάται μέσα από την κόρη, αντί για κόκκινο που είναι το φυσιολογικό.

2. ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ.
3. ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ.

91

Κλινικά ευρήματα στο ρετινοβλάστωμα?

Μία ή πολλαπλές λευκωπές μάζες ==>

Που μπορεί αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, να επεκταθούν προς την κοιλότητα του υαλοειδούς ή προς το ΟΝ + σκληρό.

92

Διάγνωση ρετινοβλαστώματος?

1. Υπερηχο.
2. Απλή ακτινο ==> αποτιτανώσεις του όγκου.
3. Αξονική.

93

ΔΔ ρετινοβλαστώματος?

1. Άλλες καταστάσεις που προκαλούν λευκοκορία.
2. Συγγενής καταρράκτης.
3. ΑΠ.
4. Κολόβωμα χοριοειδούς.
5. Νόσος του Coats.

94

Ιστολογική προέλευση ρετινοβλαστώματος?

Νευροεπιθήλιο του αμφ/δούς.

Συγκεκριμένα από αρχέγονους φωτουποδοχείς + κύτταρα Muller.

==> στο ΚΑΛΑ διαφοροποιημένο ==> χαρακτηριστική διάταξη που σχηματίζει ροζέτες.

95

Πού βρίσκεται το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος?

13q14.1A4.7.

96

Τύπος κληρονομικότητας ρετινοβλαστώματος?

Αυτοσωμικός επικρατών ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

97

Θεραπεία ρετινοβλαστώματος?

ΑΚΤΙΝΟ + ΧΗΜΕΙΟ.

==> Πρώτα στοχεύουμε στη διάσωση της ζωής του ασθενούς και ύστερα στη διάσωση της καλύτερης όρασης.

==> 10% ποσοστό θανάτου.