16 Choroby czynnościowe układu pokarmowego, choroby przełyku, choroby żołądka i dwunastnicy cz.I Flashcards Preview

Patofizjo > 16 Choroby czynnościowe układu pokarmowego, choroby przełyku, choroby żołądka i dwunastnicy cz.I > Flashcards

Flashcards in 16 Choroby czynnościowe układu pokarmowego, choroby przełyku, choroby żołądka i dwunastnicy cz.I Deck (83):
1

Choroba czynnościowa

pojęcie stosowane do opisu objawów klinicznych, sugerujących występowanie choroby organicznej bez zmian morfologicznych mogących być przyczyną odczuwanej dolegliwości

2

Najczęstsze choroby czynnościowe górnego odcinka pp.

FD - dyspepsja czynnościowa

3

Jak dzielimy dyspepsję czynnościową?

- EPS - zespół bólowy nadbrzusza
- PDS - zespół dyskomfortu poposiłkowego

4

Ile % ludzi na świecie cierpi na FD?

10-30%

5

Szczyt zachorowań na FD?

40-50 rż (3-4 dekada

6

Najczęstsze choroby czynnościowe dolnego odcinka pp

zespół jelita nadwrażliwego (IBS)

7

Kto i ile % na IBS?

10-15% Europejczyków

8

Objawy wskazujące na chorobę czynnościową w górnym odcinku pp

- dysfagia
- palenie, pieczenie w KLP
- bóle nadbrzusza (EPS)
- uczucie poposiłkowego zalegania pokarmu
- odbijanie
-nudności
- wymioty

9

Objawy wskazujące na chorobę czynnościową w dolnym odcinku pp

- ból podbrzusza
- wzdęcia
- biegunki, zaparcia lub naprzemienność tych objawów

10

Patomechanizmy powstawania chorób czynnościowych

- zaburzenia motoryki pp
- nadwrażliwość trzewna
- zmiany w sekrecji kwasu
- infekcja H pylori
- stres
- zaburzenia psychiczne
- predyspozycje genetyczne

11

Zaburzenia motoryki pp

- zmniejszenie poposiłkowej motoryki antrum żołądka
- zmniejszenie relaksacji dna żołądka
- zaburzenie szybkości opróżniania żołądkowego
- zaburzenie czynności mioelektrycznej pp

12

Nadwrażliwość trzewna

- zwiększona percepcja na rozciąganie mechaniczne ściany przewodu pokarmowego
- zwiększona wrażliwość na stymulację chemiczną
- rozwój przewlekłego odczynu zapalnego nasilającego nadwrażliwość trzewną
- zaburzenia impulsacji czuciowe w enterycznym systemie nerwowym

13

Zmiany w sekrecji kwasu

Hipersekrecja kwasu

14

Infekcja H pylori

- zaburzenia sekrecji żołądkowej
- zaburzenia gęstości komórek neuroendokrynnych
- zaburzenia motoryki

15

Zaburzenia psychiczne

- stany lękowe
- stany depresyjne
- stany neurotyczne

16

Predyspozycje genetyczne

rodzinne występowanie schorzeń czynnościowych

17

Główne objawy chorób przełyku

- dysfagia
- odynofagia
- zgaga
- ślinotok

18

Dysfagia

zaburzenia połykania

19

Rodzaje dysfagi

- ustno-gardłowa
- przełykowa
- okresowa
- progresywna

20

Dysfagia ustno-gardłowa

Przy chorobach gardła środkowego (guz, ropień), zaburzeniach ośrodkowej kontroli nerwowej aktu połykania, chorobach mięśni poprzecznie prążkowanych

21

Dysfagia przełykowa

Przy zmianach anatomicznych, zaburzeniach motoryki przełyku. Towarzyszy uczucie zatrzymania pokarmu, gniecenia w okolicy zamostkowej lub niżej

22

Dysfagia okresowa

przemijająca, dotycząca pokarmów płynnych i stałych sugeruje zmiany czynnościowe (np gałka histeryczna)

23

Gałka histeryczna

Uczucie sugerujące, że coś znajduje się w przełyku - przełknięcie powoduje natychmiastową ulgę

24

Dysfagia progresywna

najpierw utrudnienie przełykania pokarmów stałych, potem płynnych, sugeruje zmiany organiczne

25

Jakie zmiany sugeruje dysfagia okresowa?

czynnościowe

26

Jakie zmiany sugeruje dysfagia progresywna?

Organiczne

27

Jaka jest najczęstsza przyczyna dysfagii po 45 rż?

rak przełyku (w ok 40%)

28

Odynofagia

bolesne połykanie, od zmian zapalnych, nowotworowych owrzodzeń, zaburzeń motoryki

29

Zgaga

- uczucie pieczenia, piekącego bólu za mostkiem
- promieniuje od dolnej części mostka ku górze
- często powiązana ze spożyciem określonych pokarmów
- czasem towarzyszy zarzucanie kwaśnej treści do gardła
- nawet u 1/3 populacji

30

Jaka jest najczęstsza przyczyna zgagi?

Choroba refluksowa przełyku

31

Ślinotok

objaw aktywacji odruchów przełykowo-śliniankowych przez kwaśną treść żołądkową

32

Na co może wskazywać ślinotok?

Na chorobę refluksowa przełyku lub zmiany zapalne w jakie ustnej

33

Zespołu chorobowe przełyku

- zaburzenia motoryki pierwotne
- choroba refluksowa przełyku (GERD)
- uchyłki przełyku
- przepukliny rozworu przełykowego

34

Zaburzenia motoryki pierwotne

zaburzenia działania LES, najczęściej nerwowo pochodne

1. przełyk korkociągowaty
2. rozlany kurcz przełuku
3. achalazja

35

Przełyk korkociągowaty

- prawidłowa propagacja skurczów
- wzrost amplitudy skurczów (180 mmHg)
- czas trwania skurczów wzrasta (6s)
- złożony charakter

36

Skąd pochodzi nazwa przełyk korkociągowaty?

Od obrazu radiologicznego

37

W co może przejść przełyk korkociągowaty?

W rozlany kurcz przełyku lub achalazję

38

Objawy przełyku korkociągowatego

Zamostkowy ból w trakcie połykania

39

Rozlany kurcz przełyku

fazowo-skurcze albo prawidłowe, o charakterze jak w przełyku korkociągowatym, także wzrost ciśnienia i niekompletne rozluźnienie LES

40

Uwaga!

Jak ktoś dotarł do tej fiszki to daję cukierka :3

41

Czy rozlany kurcz przełyku jest radiologicznie charakterystyczny?

SI!

42

Przez co wywołany jest rozlany kurcz przełyku?

Przez degenerację unerwienia LES

43

Objawy rozlanego kurczu przełyku

Dysfagia, ból w KLP

44

Achalazja

inaczej kurcz wpustu
wzrost ciśnienia w LES, zaburzenie rozluźnienia, w miare progresji choroby rośnie ciśnienie w-przeł i średnica trzonu przełyku, u niektórych chorych sporadyczne skurcze w trzonie przełyku

45

radiologicznie achalazja

Trzon szeroki, dystalnie przełyk zwężony jak ptasi dziób

46

Przez co wywołana jest achalazja

Przez degenerację neuronów hamujących splotów śródściennych przełyku - spada ilość VIP, NO

47

Achalazja może być

pierwotna lub wtórna do uszkodzenia unerwienia autonomicznego wpustu wywołanego przez nowotwory żołądka, trzustki, płuc, chorobę Chagasa

48

Objawy achalazji

dysfagia, ból w KLP, zgaga, regurgitacja

49

Powikłania achalazji

zapalenie błony śluzowej przełyku, zachłystowe zapalenie płuc, ropień płuc, uchyłek dalszej części przełyku, ew rak płaskonabłonkowy

50

GERD

choroba refluksowa przełyku

51

Na wskutek czego powstaje GERD

Wskutek przełamania bariery antyrefluksowej i przekroczenia/zaburzenia mechanizmu klirensu przełykowego z następowym uszkodzeniem śluxówki przełyku

52

Refluks może być

- żołądkowo - przełykowy
- dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy
- fizjologiczny
- patologiczny
- patologiczny + dolegliwości

53

Refluks żołądkowo-przełykowy

- kwaśny
- można go wykryć badaniem ph w części DYSTALNEJ przełyku (spada do 4)

54

Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy

- alkaliczny
- nie można wykryć jak ż-p
- trzeba oznaczyć barwniki
- pH tylko pomocnicze, około 8

55

Refluks fizjologiczny

po posiłku, w pozycji leżącej

56

Refluks patologiczny

zbyt długi, zbyt częsty xD

57

Refluks patologiczny + dolegliwości

Choroba refluksowa przełyku, która może wystąpić w dwócj postaciach jako NERD albo ERD

58

NERD

Zarzucana treść nie uszkadza śluzówki

59

ERD

Zarzucana treść uszkadza śluzówkę

60

Patomechanizm GERD

- niewydolność LES
- szkodliwy wpływ składników treści żołądkowej zarzucanej do przełyku
- zaburzona czynność oczyszczania przełyku
- upośledzone opróżnianie żołądka

61

Niewydolność LES występuje wtórnie do

- osłabienia spoczynkowego
- przejściowych spadków napięcia
- osłabienia funkcji przepony
- przepukliny wślizgowej

62

wolny refluks

swobodny przepływ treści żołądkowej do przełyku

63

Czy zarzucanie treści dwunastniczej jest bardziej szkodliwe niż żołądkowej?

Si!

64

Objawy kliniczne GERD

- typowe (przełykowe)
- atypowe (pozaprzełykowe)
- bezobjawowo

65

Typowe objawy GERD

- zgaga i piekące bóle za mostkiem (75%)
- puste odbijania
- cofanie kwaśnej treści
- w/w nasilone w pozycji leżącej, pochylonej, w trakcie parcia, po tłustych i obfitych posiłkach
- dysfagia
- ślinotok
- posmak soli, mydła, goryczy w ustach

66

Atypowe objawy GERD

- stenokardia
- z oddechowego: przewlekły kaszel, zapalenie oskrzeli, nasilenie astmy
- laryngologiczne: chrypka, dysfonia, zapalenie strun głosowych
- stomatologiczne

67

Jak wykrywamy bezobjawowy GERD

przy endoskopii, przypadkowo

68

Powikłania GERD

- zwężenie trawienne - ze względu na włókniste bliznowacenie ran
- przełyk Barreta - wskutek metaplazji jelitowej w dolnej części przełyku

69

Diagnoza GERD

- 24 h pH metria przełykowa
- badanie endoskopowe
- manometria przełyku

70

Uchyłki przełyku

uwypuklenie poza światło

- rzekome
-prawdziwe

71

Uchyłki rzekome

Uwypuklenie błony śluzowej przez mięśniową

72

Uchyłki prawdziwe

Uwypuklenie całej ściany

73

Rodzaje uchyłków

- gardłowo-przełykowy (Zankera)
- środkowej części przełyku
- nadprzeponowe

74

Uchyłek Zankera

wtórnie do uwypuklenia tylnej ściany gardła i przełyku, w okolicy górnego zwieracza wtórnie do zaburzeń mięśnia pierścienno-gardłowego

75

Uchyłki środkowej części przełyku

Wtórnie do równoległych skurczów środkowej mięśniówki, co generuje w tym obszarze wysokie ciśnienie

76

Uchyłki nadprzeponowe

Wtórnie do zaburzeń motoryki (achalazja)

77

Objawy uchyłków

Zwykle bezobjawowo, duże mogą dawać dysfagię, nieprzyjemny zapach z ust

78

Powikłania uchyłków

Aspiracja treści z uchyłku, przebicie uchyłku z zapaleniem śródpiersia

79

Jak diagnozujemy uchyłki?

RTG z kontrastem

80

przepukliny rozworu przełykowego

Wtórnie do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego i osłabienia mięśniówki, częstsza u kobiet

81

Rodzaje przepuklin rozworu przełykowego

- wślizgowa
- okołoprzełykowa

82

Przepuklina wślizgowa

Wpust wraz z częścią proksymalną żołądka przesuwa się do KLP, czasem towarzyszą jej objawy GERD

83

Przepuklina okołoprzełykowa

Dno żołądka przesuwane jest do KLP bez zmian położenia wpustu