16 GREETINGS Flashcards Preview

TAG VOC FB 775 by Lulu > 16 GREETINGS > Flashcards

Flashcards in 16 GREETINGS Deck (12):
1

Good Morning

Magandang Umaga

2

Good Afternoon

Magandang Hapon

3

Good Evening

Magandang Gabi

4

Thank you

Salamat

5

You're welcome

Walang anuman

6

How are you?

Kumusta ka?

7

I'm fine

Mabuti naman

8

See you again

Kita tato ulit

9

Sorry

Pasensya ka na

10

See you

Paalam

11

Yes

Oo

12

No

Hindi