16.1 MSA Pornosurfing Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > 16.1 MSA Pornosurfing > Flashcards

Flashcards in 16.1 MSA Pornosurfing Deck (39):
1

Å registrere

سَجَّلَ يُسَجِّلُ (تسجيل)

2

Medlemskap

عضوية-ات

3

Et medlem

عضو - أعضاء

4

Et forum, møteplass

منتدىً- منتديات

5

Det er nødvendig at...

يجب على...أن...

6

Å følge(steg, politikk, retningslinjer osv)

اِتَّبَعَ- يتَّبِع (اتباع)

7

Et steg/skritt

خطوى - ات

8

Påfølgende

تالٍ (التالي)

9

En betingelse

شرط - شروط

10

Å trykke på

ضَغَطَ - يَضْغَطُ (ضغط)

11

En knapp

زرّ - أزرار

12

Tilstede

موجود - ون

13

En side( nett eller papir)

صفحة - ات

14

Hoved-(adj)

رئيسيّ

15

Å fylle

مَلَأَ - يَمْلأُ (ملء)

16

Et skjema

استمارة - ات

17

Å sette inn

أَدْخَلَ - يُدخِلُ ( إدخال)

18

Et ord

كلمة - ات

19

Å gå forbi, passere

مَرَّ - يَمِرُّ ( مرور)

20

Et passord

كلمة مرور/ كلمة سريّة

21

Spesielt for

خاصّ ب

22

Å gjenta, gjøre på ny

أَعادَ - يُعيدُ (إعادة)

23

Å bekrefte

أَكَّدَ - يُؤَكِّدُ (تأكيد)

24

Post

بريد

25

Elektronisk

إلكتروني

26

E-post

بريد إلكتروني

27

En annen

آخر - أُخرى - آخرون

28

En gang til

مرّة أُخرى

29

Å velge

اِختارَ - يَختارُ ( اختيار)

30

Det som

ما

31

Å passe(for)

ناسَبَ - يُناسِبُ (مناسبة)

32

Det som... Av

ما...من

33

En tidssone

توقيت - ات

34

Én( kvantor)

أحد - إحدى

35

En lenke

رابط - روابط

36

Å aktivere

نَشَّطَ - يُنَشِّطُ (تنشيط)

37

Har/ kanskje

قد

38

En prosess

عمليّة - ات

39

Internett

الإنترنت

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):