16.5 - ilmufradaat Flashcards Preview

Englabic > 16.5 - ilmufradaat > Flashcards

Flashcards in 16.5 - ilmufradaat Deck (12):
1

hungry

ju3aan

2

the language

illuġa̲ᵗ

3

rug

sijaadi̲ᵗ

4

come!

ta3aal

5

hand

'iid

6

leg

rijil / 'ijr

7

test

imtiḥaan

8

fire

naar

9

doctor

daktawr / ṭabiib

10

holiday (no work)

3uṭli̲ᵗ

11

dangerous

xaṭar

12

"it just came to my mind" / "i feel like"

jaay 3abaali / 'ija 3abaali