17 Choroby jelita cienkiego i grubego cz.I Flashcards Preview

Patofizjo > 17 Choroby jelita cienkiego i grubego cz.I > Flashcards

Flashcards in 17 Choroby jelita cienkiego i grubego cz.I Deck (71):
1

Czym jest biegunka?

- powyżej 3 stolców na 24 h
LUB
- stolce o zwiększonej masie powyżej 250 g/24h i konsystencji zmniejszonej lub płynnej (zawartość wody powyżej 75%)

2

Podział biegunek ze względu na patomechanizm

- osmotyczna
- wydzielnicza (sekrecyjna)
- wysiękowa (zapalna)
- motoryczna

3

Podział biegunek ze względu na lokalizację

- jelita cienkiego
- jelita grubego

4

Podział biegunek ze względu na przebieg i czas trwania

- ostra
- przewlekła

5

Biegunka osmotyczna

wzrost osmolarności treści jelitowej -> spadek wchłaniania wody -> nadmiar płynu w jelitach

stolec: wodnisty

6

Leczenie biegunki osmotycznej

głodówka

7

Przyczyny biegunki osmotycznej

- nadużywanie słodzików
- związki magnezu
- nieprawidłowe wchłanianie węglowodanów
- alergia glutenowa
- osmotyczne środki przeczyszczające

8

biegunka wydzielnicza

toksyny bakteryjne -> aktywacja cyklazy adenylowej -> wzrost cAMP -> wzrost wydzielania elektrolitów i H20 w jelicie cienkim -> przekraczanie zdolności do wchłaniania zwrotnego w jelicie grubym -> biegunka ze stolcami z dużą zawartością Na+, Cl-, HCO3-, K+

9

Stolec w biegunce wydzielniczej

Stolce wodniste, duża objętość bez domieszki śluzu i krwi, nie ustępuje po głodówce, duża zawartość Na+, Cl-, HCO3-, K+

10

Czy biegunka wydzielnicza ustępuje po głodówce?

Nie

11

Przyczyny biegunki wydzielniczej

Enterotoksyny bakteryjne, hormony, kwasy tłuszczowe, kwasy żółciowe, środki przeczyszczające

12

Biegunka wysiękowa (zapalna)

uszkodzenie błony śluzowej -> wysięk zapalny -> zaburzenie wchłaniania jelitowego związków osmotycznie czynnych i wody

13

Stolec w biegunce wysiękowej

krew, śluz, ropa

14

Biegunka wysiękowa ogólnoustrojowo

Gorączka, wzrost OB, CRP (od zapalenia), eozynofilia, hipoalbuminemia

15

Przyczyny biegunki wysiękowej

Zakażenia, przewlekłe choroby zapalne jelit, rak okrężnicy, środki cytotoksyczne, promieniowanie, niedokrwienie

16

Biegunka motoryczna

nadmierna aktywność perystaltyczna -> zaburzenia motoryki jelita -> przyspieszony pasaż treści jelitowej

17

Przyczyny biegunki motorycznej

Zespół jelita drażliwego, stan po resekcji żołądka lub wagotomii, przyczyny hormonalne, cukrzycowa neuropatia autonomiczna

18

Biegunka jelita cienkiego - stolec

wodnisty, obfity, bez krwi, śluzu

19

Biegunka jelita cienkiego - przyczyny

nadmierne wydzielanie w jelicie cienkim, nadmierny dowóz substancji osmotycznie czynnych

20

Biegunka jelita grubego - stolec

krew, śluz, mała ilość (jak wysiękowa, najczęściej zapalna)

21

biegunka ostra - czas trwania

- kilka godzin do kilku dni

22

Biegunka ostra - przyczyny

zatrucia, zakażenia (szczególna postać to rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego od Clostridium difficile) leki, alergia

23

Co wywołuje C difficile?

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

24

Biegunka przewlekła - czas trwania

10-14 dni

25

Przyczyny biegunki przewlekłej

nieswoiste zapalenia jelit, rak okrężnicy, zespół jelita drażliwego

26

Diagnostyka biegunek

1. wywiad
2. obraz kliniczny
3. badania laboratoryjne
3. sigmoidoskopia z biopsją i badaniem histologicznym
4. wlew kontrastowy
5. specjalne badania diagnostyczne przy podejrzeniu zaburzeń wchłaniania lub trawienia

27

Zaparcie stolca - rozpoznanie

Wymaga występowania przez 3/12 ostatnich miesięcy przynajmniej 2 spośród objawów

28

Objawy zaparcia stolca

-

29

Czy w wieku starczym zaparcia są częstsze?

Tak, 20-30% choruje

30

Czy na zaparcia chorują częściej kobiety czy mężczyźni?

Kobiety

31

Etiologia zaparć

- zaburzenie czynnościowe
( K>M, 5-10% ludzi, przyczyny to zła dieta, mało ruchu i hamowanie bodźca defekacyjnego)
- przejściowe zaparcie (przyczyny choroby gorączkowe, obłożone, zmiana diety w podróży)
- zespoły jelita drażliwego
- zaparcie polekowe (alkalia, antycholinergiki, antydepresanty, kodeina, opiaty, klonidyna, werapamil, kolestyramina)
- zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hiperkalcemia)
- od organicznej choroby jelit (niedrożność lub zwężenie, zapalne choroby jelit, choroby odbytu)
- neurogenne (cukrzycowa neuropatia autonomiczna, cjhoroba Parkinsona, MS, choroba Hirschprunga, hormonalne, niedoczynność tarczycy, ciąża)

przepraszam za tę fiszkę, wiem, że jest okropna :

32

Patomechanizm zaparć

- zwolnienie pasażu ze względu na zaburzenia motoryki
- uszkodzenie włokien nerwowych autonomicznych
- powstrzymywanie się od defekacji
- dysfunkcja dna miednicy
- mechaniczne zwężenia od chorób organicznych

33

Biegunka paradoksalna

stolec wydalany małymi porcjami, przykry zapach, w zwężeniu dystalnych części

34

Powikłania zaparć

- ryzyko powstania uchyłków jelit i ich zapalenie, żylaków odbytu
- ryzyko rozwoju raka okrężnicy lub odbytu
- kamienie kałowe i paradoksalna biegunka

35

Choroba Leśniewskiego-Crohna

zapalenie wszystkich warstw ściany układu żołądkowo-jelitowego, występuje obrzęk i włókniste zgrubienie ściany, zwężenie światła

36

Gdzie najczęściej lokalizuje się Leśniewski-Crohn

w końcowym odcinku jelita krętego (30%) i bliższym odcinku okrężnicy (25%), oba (45%)

37

Etiologia Leśniewskiego-Crohna

- zakażenia M paratuberculosis, wirus odry w okresie noworodkowym
- zaburzenia w układzie immunologicznym w obrębie odpowiedzi komórkowej
- Ab przeciw jelitu grubemu, limfocyty cytotoksyczne, kompleksy Ag-Ab
- dieta bogata w węglowodany
- palenie papierosów
- doustna antykoncepcja, pasta do zębów, detergenty

38

Objawy Leśniewskiego-Crohna

ból brzucha, biegunka bezkrwawa, wzdęcia brzucha, czasem jak zapalenie wyrostka robaczkowego

39

Powikłania Leśniewskiego-Crohna

SS wieku dziecięcego, objawy pozajelitowe

40

Objawy skórne LC

rumień guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry

41

Objawy oczne LC

zapalenie jagodówki, twardówki

42

Objawy stawowe LC

zapalenie stawów, zesztywniające zs kręgosłupa

43

Objawy wątrobowe LC

zapalenie dróg żółciowych

44

Inne objawy LC

- zespół upośledzonego wchłaniania z utratą masy ciała wtórnie do niedrożności
- przetoki 40-50%
- ropnie okołoodbytnicze 25%

45

Colitis Ulcerosa

przewlekłe zapalenie jelita grubego, szerzy się w sposób ciągły, powstają z owrzodzenia powierzchownej warstwy błon śluzowej, najczęściej izolowana w odbytnicy, która zajęta jest zawsze, stamtąd rozszerza się w kierunku okrężnicy

46

W ilu % przypadków zajęta jest cała okrężnica + odbytnica w CU?

20-50%

47

Etiologia CU

- zakażenia
- psychosocjalne
- immunologiczne
- astma, egzema, katar sienny
- Ab przeciw kom. nabłonka j. grubego krzyżowe do E coli, pANCA, przeciw limfocytom
- cytotoksyczność limfocytów dla nabłonka jelitowego
- kompleksy Ab-Ag
- nadprodukcja mediatorów zapalenia-w olne rodniki
- nieprawidłowy śluz produkowany przez nabłonek
- niepalenie papierosów

48

Objawy CU

krwisto-śluzowa biegunka, bóle brzucha, bolesne parcia na stolec, stany podgorączkowe

49

Powikłania CU

- pozajelitowe - jak CD
- jelitowe - masywne krwotoki, megacolon toxicum
- rak

50

Megacolon toxicum

toksyczne rozszerzenie okrężnicy z septyczną gorączką, zapaleniem otrzewnej, niebezpieczeństwem perforacji

51

Rak a CU

Ryzyko koreluje ze stopniem zaawansowania choroby

52

Czy LC często zajmuje okrężnicę i prostnicę?

rzadko

53

Czy CU często zajmuje okrężnicę i prostnicę

Często

54

Czy LC zajmuje końcowe jelito kręte

Często

55

Czy Cu zajmuje końcowe jelito kręte?

Rzadko

56

Czy w LC owrzodzenia linijne?

Często

57

Czy w CU owrzodzenia linijne?

Rzadko

58

Jelito w LC

ściana zgrubiała, światło zwężone

59

Jelito w CU

ściana cienka, światło rozszerzone

60

Czy w LC są obecne przetoki?

Tak

61

Czy w CU są obecne przetoki?

Nie

62

Czy w LC są ropnie krypt jelitowych?

Mogą być obecne

63

Czy w CU są ropnie krypt jelitowych?

Często

64

Zakres zapalenia w LC

cała grubość jelita

65

Zakres zapalenia w CU

śluzówka

66

Ziarniniaki w LC

Tak50%

67

Ziarniniaki w CU

Nie

68

Owrzodzenia w LC

Głębokie

69

Owrzodzenia w CU

powierzchowne

70

Polipy w LC

tak

71

Polipy w CU

nie