19 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 19 > Flashcards

Flashcards in 19 Deck (200):
1

manzar

view

2

ayırtmak

to reserve

3

orası

there (generic)

4

yaratıcı

creative

5

orta sınıf

middle class

6

dedikodu

gossip

7

kurtarmak

to rescue

8

yetkililer

officials

9

sikayet etmek

complain

10

o yüzden

because of that

11

bu yüzden

because of this

12

yüzünden

because of

13

istemek

to ask for something

14

uzman

expert

15

kaçmak

to escape

16

intihar etmek

to commit suicide

17

kullanmak

to use

18

tartişmak

to debate/argue

19

tutuklamak

to arrest

20

vazgeçmek

to give up

21

temizlemek

to clean

22

igrenç

disgusting

23

çöl

desert

24

örnek

example/sample

25

giymek

to put on clothes

26

giysi

clothes

27

kıyafet

clothes

28

ikiyüzlü

hypocritical

29

tecrübeme göre

in my experience

30

özgürlük

freedom

31

zorunda

forced

32

muhafazakar

conservative

33

değiştirmek

to change (transitive)

34

değişmek

to change

35

zorlamak

to force

36

hata

mistake

37

ödül

award

38

gerçekleştirmek

to acheive (realizoj)

39

yanıtlamak

to answer

40

kaçak

illegal

41

kullanmak

to use/drive

42

emekli

retiree

43

yabancı ülke

foreign country

44

bayat

stale

45

dindar

religious

46

rahatsız etmek

to disturb

47

havai fişek

fireworks

48

etkileyici

impressive

49

konu

subject

50

yalnız

alone

51

yakalamak

to catch

52

ilgilenmek

to be interested in

53

henüz

yet

54

hala

still

55

çiftlik

farm

56

iki saatten az sürdü

it lasted a little less than two hours

57

her seferinde

at every turn

58

herkes

everybody

59

her zaman

every time

60

kaynatmak

to boil

61

bulutlu

cloudy

62

ruzgarlı

windy

63

yağmurlu

rainy

64

bulmak

to find

65

ulusal

national

66

yurtdışı

overseas/foreign

67

tek

alone

68

kazanmak

to win

69

düzenlenmek

to organize

70

kapanmak

to close

71

bronz

bronze

72

gümüs

silver

73

altın

gold

74

sona erdi

ended

75

siyasi işler memuru

political affairs officer

76

memur

officer

77

haklı

correct

78

nihayet

in the end

79

anlamak

to understand

80

yakalamak

to catch

81

balık tutmak

to fish

82

avlamak

to hunt

83

dolaşmak

to wander

84

yüzmek

to swim

85

kiralamak

to rent

86

çeşitli

type or kind

87

karşılamak

to greet

88

inmek

to land

89

neşelı

joyful

90

aptal

idiot

91

yaşlı

old

92

yakışıklı

handsome

93

alasmarladik dedik

we said goodbye

94

mahalle

neighborhood

95

bakkal

neighborhood store

96

fırın

bread maker

97

oyuncak

toy

98

oyun

game

99

satmak

to sell

100

takılar

jewelry

101

view

manzar

102

to reserve

ayırtmak

103

there (generic)

orası

104

creative

yaratıcı

105

middle class

orta sınıf

106

gossip

dedikodu

107

to rescue

kurtarmak

108

officials

yetkililer

109

complain

sikayet etmek

110

because of that

o yüzden

111

because of this

bu yüzden

112

because of

yüzünden

113

to ask for something

istemek

114

expert

uzman

115

to escape

kaçmak

116

to commit suicide

intihar etmek

117

to use

kullanmak

118

to debate/argue

tartişmak

119

to arrest

tutuklamak

120

to give up

vazgeçmek

121

to clean

temizlemek

122

disgusting

igrenç

123

desert

çöl

124

example/sample

örnek

125

to put on clothes

giymek

126

clothes

giysi

127

clothes

kıyafet

128

hypocritical

ikiyüzlü

129

in my experience

tecrübeme göre

130

freedom

özgürlük

131

forced

zorunda

132

conservative

muhafazakar

133

to change (transitive)

değiştirmek

134

to change

değişmek

135

to force

zorlamak

136

mistake

hata

137

award

ödül

138

to acheive (realizoj)

gerçekleştirmek

139

to answer

yanıtlamak

140

illegal

kaçak

141

to use/drive

kullanmak

142

retiree

emekli

143

foreign country

yabancı ülke

144

stale

bayat

145

religious

dindar

146

to disturb

rahatsız etmek

147

fireworks

havai fişek

148

impressive

etkileyici

149

subject

konu

150

alone

yalnız

151

to catch

yakalamak

152

to be interested in

ilgilenmek

153

yet

henüz

154

still

hala

155

farm

çiftlik

156

it lasted a little less than two hours

iki saatten az sürdü

157

at every turn

her seferinde

158

everybody

herkes

159

every time

her zaman

160

to boil

kaynatmak

161

cloudy

bulutlu

162

windy

ruzgarlı

163

rainy

yağmurlu

164

to find

bulmak

165

national

ulusal

166

overseas/foreign

yurtdışı

167

alone

tek

168

to win

kazanmak

169

to organize

düzenlenmek

170

to close

kapanmak

171

bronze

bronz

172

silver

gümüs

173

gold

altın

174

ended

sona erdi

175

political affairs officer

siyasi işler memuru

176

officer

memur

177

correct

haklı

178

in the end

nihayet

179

to understand

anlamak

180

to catch

yakalamak

181

to fish

balık tutmak

182

to hunt

avlamak

183

to wander

dolaşmak

184

to swim

yüzmek

185

to rent

kiralamak

186

type or kind

çeşitli

187

to greet

karşılamak

188

to land

inmek

189

joyful

neşelı

190

idiot

aptal

191

old

yaşlı

192

handsome

yakışıklı

193

we said goodbye

alasmarladik dedik

194

neighborhood

mahalle

195

neighborhood store

bakkal

196

bread maker

fırın

197

toy

oyuncak

198

game

oyun

199

to sell

satmak

200

jewelry

takılar