2 Flashcards Preview

English5 > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (25):
1

Tirade

Uzun azar,nutuk

2

Counsellor

Danışman,elçi

3

Tendecy

Eğilim,meyil

4

Upbringing

Çocuk yetiştirme

5

Retire

Çekilmek

6

Reach an agreement

Anlaşmaya varmak

7

Aesthetic

Estetik(sıfat)

8

Distinct

Farklı,ayrı,başka

9

Distinguish

Ayırt etmek,seçmek

10

İnnovative

Yenilikçi,yaratıcı

11

Sculptor

Heykeltraş

12

Sound

Sağlam

13

İnspirational

İlham verici

14

Utilize

İstifade etmek,yararlanmak

15

Meet the objektive

Amacına ulaşmak

16

Eminent

Seçkin,ünlü,yüksek rütbe sahibi

17

Ageing

İhtiyarlama

18

Quarrel with

Tartışmak,atışmak

19

Troublesome

Zahmetli,sıkıntılı

20

As yet

Şimdiye dek,şimdilik

21

Penchant

Meyil,tutku

22

Downside

Dezavantaj

23

Guise

Aldatıcı görünüş,biçiminde (of)

24

Venture

Göze almak,cüret etmek

25

Fury

Öfke