2 - ba3ḍ itta3biiraat (some expressions) Flashcards Preview

Englabic > 2 - ba3ḍ itta3biiraat (some expressions) > Flashcards

Flashcards in 2 - ba3ḍ itta3biiraat (some expressions) Deck (1):
1

allah ya3ṭiik(-i) il3aafyi̲(t)

allah y3aafiik(-i)