2. Kwasy Flashcards Preview

Chemia 2 > 2. Kwasy > Flashcards

Flashcards in 2. Kwasy Deck (56):
1

kwas beztlenowy

kwas, którego cząsteczka nie zawiera atomów tlenu

2

reszta kwasowa

atom lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce każdego kwasu obok atomów wodoru

3

kwas chlorowodorowy

HCl, inaczej kwas solny

4

powstawanie kwasu

rozpuszczenie substancji w wodzie

5

właściwości fizyczne kwasu HCl

bezbarwna ciecz, stężona w powietrzu "dymi", ma gęstość większą od wody

6

właściwości chemiczne kwasu HCl

żrący kwas nieorganiczny, beztlenowy

7

aq

substancja rozpuszczona w wodzie

8

zastosowania HCl i kwasu HCl

przemysł metalurgiczny, tworzyw sztucznych, spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny
występuje w soku żołądkowym

9

kwas siarkowodorowy

H2S

10

właściwości fizyczne kwasu H2S

bezbarwna ciecz

11

właściwości chemiczne kwasu H2S

trujący nieorganiczny kwas beztlenowy, wydziela ostry zapach zgniłych jaj

12

zastosowanie H2S i kwasu H2S

medycyna (wody lecznicze)
produkcja siarki
kosmetyka (depilatory chemiczne)

13

kwas siarkowy (VI)

H2SO4

14

wartościowość reszty kwasowej

ilość atomów wodoru w cząsteczce

15

kwas tlenowy

kwas, którego cząsteczka zawiera atomy tlenu

16

tlenek kwasowy

najczęściej tlenek niemetalu, który w reakcji z wodą tworzy kwas (wartościowość niemetalu w kwasie i tlenku jest taka sama)

17

otrzymywanie kwasu H2SO4

SO3+H2O->H2SO4

18

zastosowania kwasu H2SO4

leki (np. polopiryna)
akumulator ołowiowy
środki czystości
jedwab sztuczny

19

właściwości fizyczne H2SO4

oleista bezbarwna ciecz
higroskopijny
gęstość większa od wody

20

właściwości chemiczne H2SO4

nieorganiczny kwas beztlenowy
żrący i bezwonny
zwęgla substancje organiczne

21

oleum

roztwór tlenku siarki (VI) w bezwodnym roztworze kwasu H2SO4, substancja silnie żrąca i trująca

22

kwas siarkowy (IV)

H2SO4

23

właściwości fizyczne H2SO3

bezbarwna ciecz

24

właściwości chemiczne H2SO3

trujący nieorganiczny kwas tlenowy
ma właściwości bielące
nietrwały - łatwo ulega rozkładowi
ma charakterystyczny zapach tlenku siarki (IV)

25

znaczenie H2SO3 i SO2

przemysł włókienniczy i papierniczy (bielenie)
nawozy sztuczne
produkcja innych kwasów
dezynfekcja (beczek)

26

otrzymywanie H2SO3

SO2+H2O->H2SO3

27

katalizator

substancja, która przyspiesza przebieg reakcji chemicznej lub umożliwia jej zajście

28

kwas azotowy (V)

HNO3

29

otrzymywanie kwasu HNO3

N2O5+H20->2HNO3

30

kwas azotowy (III)

HNO2, łatwo ulega reakcji rozkładu

31

reakcja ksantoproteinowa

reakcja charakterystyczna białek ze stężonym roztworem HNO3

32

właściwości fizyczne HNO3

bezbarwna ciecz
gęstość ok. 1,5 raza większą od wody

33

właściwości chemiczne HNO3

żrący, nieorganiczny kwas tlenowy
ostry zapach
powoduje żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej
ma silne właściwości utleniające

34

woda królewska

1 obj. HNO3 i3 obj. stężonego roztworu kwasu solnego

35

zastosowania HNO3

paliwa rakietowe
leki na choroby układu krążenia i serca - nitrogliceryna
produkcja perfum, lakierów i farb do drewna
nawozy sztuczne

36

kwas węglowy

H2CO3

37

otrzymywanie H2CO3

CO2+H2O->H2CO3

38

właściwości fizyczne H2CO3

bezbarwna ciecz

39

właściwości chemiczne H2CO3

bezwonny, nieorganiczny kwas tlenowy
nietrwały - łatwo ulega rozkładowi

40

zastosowania H2CO3

woda gazowana
synteza węglanów
medycyna (kąpiele kwasowęglowe leczące skórę)
reakcje chemiczne

41

kwas fosforowy (V) (kwas ortofosforowy)

H3PO4

42

otrzymywanie H3PO4

P4O10+6H2O->4H3PO4

43

właściwości fizyczne H3PO4

bezbarwna substancja stała
krystaliczny
dobrze rozpuszcza się w wodzie

44

właściwości chemiczne H3PO4

nieorganiczny kwas tlenowy
działa drażniąco na skórę

45

zastosowania H3PO4

czyszczenie felg (motoryzacja)
nawozy sztuczne
przemysł spożywczy (cola i galaretki)
stomatologia

46

kwas pirofosforowy (V)

H4P2O7 (tlenek przyłącza 4H2O)

47

kwas metafosforowy (V)

HPO3 (tlenek przyłącza 2H2O)

48

rodzaje fosforu

czerwony (nietoksyczny, pali się nawet przy ograniczonym dostępie tlenu)
fioletowy (nierozpuszczalny, mało aktywny chemiczne)
czarny (ma charakter metaliczny i przewodzi prąd elektryczny)
biały (silnie trujący, miękki woskowaty)

49

dysocjacja jonowa

rozpad cząsteczek elektrolitów na jony dodatnie (kationy) i jony ujemne (aniony) pod wpływem cząsteczek wody

50

dysocjacja jonowa kwasów

rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody

51

kwas

substancja, która w roztworze wodnym dysocjuje na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej
elektrolit
zawsze zabarwia wskaźnik na ten sam kolor

52

reakcja odwracalna

->

53

reakcja nieodwracalna

->

54

stopień dysocjacji

liczba cząsteczek zdysocjowanych:całkowita liczba cząsteczek=alfa

55

moc elektrolitu

elektrolity mocne (dysocjują praktycznie w 100%)
elektrolity słabe (dysocjują nie więcej niż w 30%)

56

kwaśne opady

opady skażone tlenkami siarki i azotu, które uwalniane do atmosfery reagują z wodą i nadają opadom odczyn lekko kwasowy