20 ნწ2 Flashcards Preview

ბიოლოგია > 20 ნწ2 > Flashcards

Flashcards in 20 ნწ2 Deck (19):
1

კარიოტიპი –

ქრომოსომული კომპლექტის ნიშან-თვისებების ერტობლიობა, რომელიც დამახასიათებელია მოცემული სახეობის სომატური უჯრედებისათვის.

2

კატაგენეზი –

ევოლუციური ცვლილებები, რაც ორგანიზმების ორგანიზაციის დონის გამარტივებას იწვევს.

3

კოდომინანტობა –

ჰეტეროზიგოტაში ნიშან-თვისებების განსაზღვრაში გენის ორივე ალელის მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში გენის ორივე ალელი ტოლფასოვანია.

4

კონიუგაცია –

ჰომოლოგიური ქრომოსომების ერთმანეთთან დაკავშირება.

5

კონსუმენტი –

მომხმარებელი

6

კრიპტული შეფერილობა –

მფარველობითი შეფერილობა

7

კროსინგოვერი – ხ

კროსინგოვერი – კონიუგაციის დროს ჰომოლოგიურ ქრომოსომებს შორის ჰომოლოგიური უბნების გაცვლა, რაც გენბის რეკომბინაციას იწვევს.

8

ლოკუსი –

ქრომოსომის უბანი, რომელშიც გენია მოთავსებული.

9

მონოსომია –

დიპლოიდური ორგანიზმის ერთ-ერთი ჰომოლოგიური ქრომოსომის არარსებობა.

10

მუტაგენი –

მუტაციის გამომწვევი ფაქტორი

11

ოოგენეზი –

კვერცხუჯრედის წარმოქმნის პროცესი

12

ონტოგენეზი –

ინდივიდის ინდივიდუალური განვითარების პერიოდი ზიგოტიდან სიცოცხლის ბოლომდე.

13

პანმიქსია –

პოპულაციაში ინდივიდებს შორის თავისუფალი შეჯვარება.

14

პლეიოტროპია –

გენების მრავლობითი მოქმედება : გენის უნარი გავლენა მოახდინოს რამოდენიმე ნიშანზე.

15

პროდუცენტი –

ორგანიზმები, რომლებიც ფოტოსინთეზის ან ქემოსინთეზის გზით წარმოიქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს

16

პრომოტორი-

დნმ-ის უბანი, რომელსაც რნმ-პოლიმერაზა უკავშირდება

17

პროტეაზა –

ფერმენტი, რომელიც ცილებს შლის.

18

რეპარაცია –

დაზიანებული ადგილის აღდგენა.

19

რესტრიქტაზა –

ფერმენტი, რომელიც ცნობენ და ჭრიან დნმ-ის დაზიანებულ უბნებს.