20 KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczanowa Flashcards Preview

Patofizjo > 20 KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczanowa > Flashcards

Flashcards in 20 KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczanowa Deck (70):
1

Zespół nefrytyczny

- białkomocz - niewielki

2

Zespół nerczycowy

- białkomocz - masywny
- obrzęk
- hipoalbuminemia
- hiperlipidemia
- lipiduria

3

Zespół nerczycowy ogólnie

Częstszy u dzieci
leczony kortykosteroidami
pierwsze objawy to często pienienie moczu i obrzęki tkanki podskórnej

4

Przyczyny pierwotne zespołu nerczycowego

glomerulopatie
- u dzieci - submikroskopowe KZN
- u dorosłych - błoniaste KZN

5

Objawy zespołu nerczycowego

- białkomocz
- zaburzone układy krzepnięcia i fibrynolizy
- utrata białek nośnikowych dla T3 i T4, witaminy D
- utrata transferyny
- rośnie poziom LDL, VLDL, spada HDL
- osad moczu (są erytrocyty, wałeczki biało i czerwono krwinkowe, ziarniste)
- hipowolemia lub normowolemia (ew lekka hiper)

6

Podział kliniczny KZN

- zespół nerczycowy
- zespół nefrytyczny
- krwinkomocz bezobjawowy z białkomoczem lub bez
- ostre
- gwałtownie postępujące
- przewlekle postępujące

7

Jakie jest przewlekle postępujące KZN?

- często bezobjawowe przez długi czas
- diagnoza - brak aktywnego procesu zapalnego
- zmiany chorobowe są wynikiem zwłóknienia miąższu nerek i zaniku cewek nerkowych

8

Objawy przewlekle postępującego KZN

Białkomocz z krwinkomoczem

9

Wynikiem czego są zmiany chorobowe w przewlekle postępującym KZN?

Wynikiem zwłóknienia miąższu nerek i zaniku cewek nerkowych

10

Jak dzielimy KZN?

- pierwotne
- wtórne

11

Przez co wywoływane jest pierwotne KZN?

Idiopatyczne lub wywołane przez bakterie, wirusy, pasożyty.

12

Bakterie wywołujące pierwotne KZN

Streprococcus, salmonella

13

Wirusy wywołujące pierwotne KZN

HAV, HBV, HCV, HIV

14

Pasożyty wywołujące pierwotne KZN

malaria, toksoplazmoza

15

Jakie są wszelkie zmiany pozakłębuszkowe w pierwotnym KZN?

Wtórne do uszkodzenia kłębuszków

16

Przez co wywoływane jest wtórne KZN?

Od wielu chorób ustrojowych

17

Wtórne KZN może być

zapalne lub niezapalne

18

Patomechanizm KZN: proces zapalny w kłębuszkach (co dalej?)

-> uszkodzenie naczyń kłębuszków
-> spadek GFR
-> wzrost resorpcji NaCl (i wtórnie H20) w cewkach
-> wzrost objętości krwi
-> nadciśnienie tętnicze, obrzęki

19

Patomechanizm KZN: uszkodzenie kłębuszka (co dalej?)

-> proliferacja komórek śródbłonka naczyń, nabłonka, mezangium
-> przenoszenie mediatorów zapalenia
-> proces zapalny w miąższu nerki
-> zwłóknienia

20

ZUM

Zakażenie Układu Moczowego

21

Na czym polega ZUM?

Obecność bakterii powyżej zwieracza pęcherza moczowego, które nie muszą powodować odczynu zapalnego i objawów klinicznych.

22

Jaki ma kierunek zakażenie w ZUM?

Zwykle od cewki w górę

23

Jakie może być zakażenie ZUM?

Krwiopochodne lub limfopochodne rzadkie (2%).

24

Mechanizmy, które przeciwdziałają przechodzeniu bakterii z cewki/przedsionka pochwy do dróg moczowych

- długość cewki moczowej
- perystaltyka moczowodów
- czynność zastawek pęcherzowo-moczowodowych
- zakwaszenie i zagęszczenie moczu, wysokie stężenie mocznika
- przeciwbakteryjna wydzielina prostaty
- mechanizmy przeciwdziałające przyleganiu bakterii do nabłonka dróg moczowych

25

Jakie mechanizmy przeciwdziałają przyleganiu bakterii do nabłonka dróg moczowych?

- mechanicznie strumień moczu
- flora bakteryjna okolicy ujścia cewki moczowej i pochwy
- białko tamma-horsfalla - uromodulina - anty E coli
- mukopolisacharydy błony śluzowej pęcherza
- IgG, IgA, oligosacharydy łączą się z adhezynami bakterii

26

Zum górnych dróg moczowych

1. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
2. przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

27

predyspozycje do ostrego OZN

ciąża, utrudnienie odpływu, zatrzymanie moczu

28

rodzaj ostrego OZN

najczęściej występujące, rzadziej krwiopochodne

29

przyczyny ostrego OZN

od bakterii E.coli, proteus, klebsiella

30

powikłania ostrego OZN

sepsa, wstrząs septyczny, PNN

31

objawy ostrego OZN

wysoka gorączka z dreszczami, dysuria, pollakisuria, złe samopoczucie, ból w okolicy lędźwiowej

32

osad moczu ostre OZN

leukocyty, wałeczki leukocytarne, bakterie >100k/ml białkomocz, krwinkomocz

33

objawy przewlekłego OZN

ha, bóle głowy, napadowe bóle okolicy lędźwiowej, utrata wagi, nudności, dysuria

34

powikłania przewlekłego OZN

uszkodzenie miąższu nerki -> spadek zwrotnego wchłaniania NaCL, oporności na działanie wazopresyny i zniesienie gradientu korowo-rdzeniowego

35

ZUM dolnych dróg moczowych

zapalenie pęcherza moczowego

36

zapalenie pęcherza moczowego - objawy

podrażnienie z częstomoczem, parciami naglądymi, dysurią, ropomocz, krwinkomocz, bakteriomocz,

37

od czego najczęściej zapalenie pęcherza moczowego?

E.coli

38

U kogo głównie zapalenie pęcherza moczowego?

U kobiet, ciężarnych

39

Co może być powikłaniem zapalenia pęcherza moczowego?

ZUM górnych dróg moczowych

40

Predyspozycje kobiet do zakażeń dróg moczowych

- anatomia
- więcej receptorów dla adhezyn bakterii
- zmiany ph pochwy
- zmniejszenie produkcji przeciwciał

41

Gdzie może wystąpić kamica moczanowa?

W każdym odcinku dróg moczowych

42

Objawy kamicy moczanowej

Ból kolkowy, krwawienia, zakażenia, uropatia zaporowa

43

Etiologia kamicy

1-2% społeczeństwa
20-50 rż szczyt zachorowań
częściej mężczyźni

44

Jaki rodzaj kamicy częściej?

Wapniowa i szczawianowa

45

Kiedy i jak powstaje kamica? (ogólnie)

Powstaje gdy sole wapnia, szczawiany, zasady purynowe wysycają mocz o zmniejszonej objętości i powstają kryształy, poprzez proces nukleacji - powstanie zarodka krystalizacji, na którym odkładają się dalej konkretne związki chemiczne, w wyniku czego powstają kamienie.

46

Jakie kamienie najczęściej?

Mieszane (wapniowo-szczawianowe) >45%

47

Jakie kamienie jako 2 najczęstsze?

Szczawianowe 35%

48

Wymień teorie powstawania kamieni

- nadmiernego wysycenia i krystalizacji
- macierzy organicznej
- niedoboru inhibitorów krystalizacji
- epitaksji
- litogenezy
- randall'a

49

Teoria nadmiernego wysycenia i krystalizacji

- gdy przekroczony iloczyn rozpuszczalności
- przyczyny: utrata inhibitorów krystalizacji, wody, podwyższenie ph moczu

50

Teoria macierzy organicznej

Kryształy zawierają sporo białka (3-65%), stąd podejrzewa się, że w kamicach powiązanych z zakażeniami układu moczowego, białka pochodzą z uszkodzonych cewek

51

Teoria inhibitorów krystalizacji

Są to białka, które przy przekroczeniu IR zapobiegają wytrącaniu się kryształów

52

Co jest inhibitorami?

Cytryniany
Kwaśne mukopolisacharydy,
Uropontyna,
Nefrokalcyna,
Białko Tamma-Horsfalla
Pirofosforany
GAG (gagata xD)
Mg 2+

53

Jak działają inhibiotory?

Cytrynian wiąże Ca2+,
przyleganie do ścian kryształów i zaburzanie ich struktury

54

Teoria epitaksji

Gdy substancja A pobudza krystalizację substancji B (substancja B daje przesycony roztwór)

55

Teoria litogenezy

- model wolnych cząsteczek
- model nieruchomych cząsteczek

56

Model wolnych cząsteczek

- pęcherz moczowy
- trudno rozpuszczalne substancje krystalizują w warunkach zwolnionego przepływu moczu

57

Model nieruchomych cząsteczek

- górne drogi moczowe
- kryształy przyczepiają się do nabłonka cewek lub tkanki śródmiąższowej i rosną w czasie przesycenia moczu

58

- teoria Randall'a

w cienkim ramieniu pod wpływem sił elektromagnetycznych powstają płytki z fosforanu wapnia

59

Rodzaje kamicy

- wapniowa
- szczawianowa
- moczanowa
- stuwitowa
- cystynowa

60

Kamica wapniowa

- hiperkalcuria (m >300 k>250)
- wtórna do nadmiernego wchłaniania z pokarmu, spadku resorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych, nadmiernej mobilizacji z kości)
- przerzuty nowotworowe, unieruchomienie

61

Kamica szczawianowa

- egzogennie lub w szlakach puryn, aminokwasów, dają hiperoksalurię, czasem w zespołach wrodzonych, nadmierne wchłanianie

62

Kamica moczanowa

- wzrost moczanów w chorobach rozrostowych i mieloproliferacyjnych, krystalizacja w niskim pH, hiperurykozuria, może być polekowa, uzależniona od diety

63

Kamica struwitowa

- fosforan amonowo-magnozowy i węglan apatytu (struwit) powstają w moczu o wysokim pH z bakteriami ureazododatnimi -> dają wysokie pH i śluz jako podłoże kamieni

64

Kamica cystynowa

- hipercystynuria, wtórna do zaburzeń przemian cystyny, ornityny, lizyny, argininy (COLA), krystalizacja w niskim ph

65

Objawy kamicy

- ból, krwiomocz, nudności, wymioty, dreszcze, podwyższenie ciepłoty ciała, częstomocz, uropatia zaporowa

66

Kiedy pojawia się ból w kamicy?

gdy kamień zatyka kielichy, miedniczkę, moczowód - lędźwiowo,
gdy pęcherz - nadłonowo

67

kiedy pojawia się krwiomocz?

w kamicy pęcherza, po wysiłku

68

Ból w kolce nerkowej

ból rozpoczyna się ledzwiowo, promieniuje w dół brzucha do wewnętrznych stron ud

69

Kryza Dietla

od aktywacji układu autonomicznego pojawiają się nudności i wymioty w kamicy

70

Uropatia zaporowa

Gdy nerka przestaje funkcjonować podczas ostrej kolki