2007 Flashcards Preview

Tłusty czwartek > 2007 > Flashcards

Flashcards in 2007 Deck (18):
1

egzotoksyny

- najczęściej produkowane przez G+

2

leczenie zakażenia Streptococus bovis

- penicylina G i gentamycyna

3

mężczyzna z zapaleniem spojówek, najądrzy, stawów. Co może wywołać?

- ch. trachomatis (zespołu Reitera i zapalenie najądrzy jako powikłanie)

4

higiena rak

- mycie ze środkiem dezynfekcyjnym przed każdym pacjentem

5

poza jelitem może występować

- trichiuria

6

aktywnie przez skórę wnika

- strongyloides

7

biegunka podróżnych

- ETEC (enterotoksyczna E. coli; toksyny: ciepłochwiejne LT-I i LT-II oraz ciepłostała ST)

8

materiał do badań przy rotawirusach

– szukanie antygenów wirusa w kale

9

szybka metoda wykrycia C. neoformans

– posiew pmr, otoczkowy Ag w pmr za pomocą aglutynacji lateksu

10

kobieta po antybiotykach, serowate upławy

- C. albicans

11

biegunka po antybiotykach

- C. dificille

12

ciężka postać malarii może wywołać

- P. falciparum

13

co nie wywołuje zatruć pokarmowych

– C. perfringens

14

co wywołuje biegunki, zapalenie spojówek, ból gardła

- adenowirusy

15

najczęstsza choroba pasożytnicza dzieci

- owsica

16

streptokok najsilniej dotyczący dzieci

-S. pneumoniae

17

wczesne zapalenie wsierdzia po sztucznych zastwkach wywołane jest przez

- S.viridans

18

w jakiej biegunce nie dajemy loperamidu

- osmotycznej