2014 Flashcards Preview

Tłusty czwartek > 2014 > Flashcards

Flashcards in 2014 Deck (46):
1

Jaki gen HIV koduje odwrotną transkryptazę?

pol

2

Co różni retrowirusy od innych wirusów RNA?

odwrotna transkryptaza

3

Który pasożyt może powodować cysticerkozę?

Taenia solium

4

Dla którego człowiek jest przypadkowym
żywicielem pośrednim?

Echinococcus granulosus

5

Jakie jest najczęstsze zakażenie oportunistyczne towarzyszące AIDS w Afryce?

Gruźlicak

6

Który wywołuje tzw. biegunkę podróżnych?

Giardia lamblia

7

Co stanowi czynnik etiologiczny choroby
Chagasa?

Trypanosoma cruzi

8

Jakie jest najczęstsze zakażenie grzybicze?

kandidoza

9

Czym jest aspergiloma?

rozrost w istniejących wcześniej jamach w
tkance płucnej ale bez inwazji tkanki płucnej
(czy jakoś tak)

10

Gdzie znajduje się LPS?

w błonie zewnętrznej G(-)

11

Czym są egzotoksyny?

toksyny bakteryjne wydzielane do środowiska
przez żywe komórki (coś w ten deseń)

12

Jaką metodą barwimy otoczkę bakteryjną?

barwienie negatywne

13

Na czym polega tropizm wirusowy?

powinowactwo do tkanki/narządów

14

kolesia z mukowiscydozą pobrano plwocinę
do badania i wykryto

Pseudomonas aeruginosa

15

Czego nie powoduje LPS?

biegunek

16

Czym jest intensywność zarażenia danym
pasożytem?

ilość pasożytów w jednym osobniku

17

Kwas mykolowy, w której bakterii:

Mycobacterium aviumintracellulare

18

Które wywołują najczęstsze zakażenia układu
moczowopłciowego?

E. coli

19

Do czego służy podłoże MacConkeya?

specyficzne dla laseczek (pałeczek ?) G(-)

20

Czym jest podłoże różnicujące?

Są to podłoża, na których różnicuje się bakterie ze względu na ich metabolizm. Jeżeli jeden z gatunków wytwarza enzym, którego nie wytwarza inny szczep rosnący na danym podłożu, można je zróżnicować ze względu na obecność (lub brak) katalizowania reakcji przez ten enzym. Jeśli wyników reakcji nie widać gołym okiem, stosowany jest dodatkowo wskaźnik informujący o zajściu przemiany chemicznej. Bardzo często dane podłoże jest równocześnie pożywką wybiórczo-namnażającą.

21

Ktory z Candida rośnie na podłożu
zubożonym?

Candida albicans

22

Testy dla różnicowania paciorkowców z grupy

hemoliza, testy biochemiczne API, test ASO

23

Co powoduje Pneumocystis jiroveci?

śródmiąższowe zapalenie płuc

24

Jakich schorzeń nie wywołują paciorkowce z
grupy A:

była błędna odpowiedź z rzekomobłoniastym
zapaleniem jelita (rzekomobłoniaste jest
przy Clostridium)

25

Który wywołuje dermatofitozy

Trichophyton

26

Który z pasożytów nie uszkadza kosmków
jelitowych

Enterobius

27

Odczyn wiązania hemaglutyniny jest używany
do wykrywania:

grypy, odry, różyczki

28

do eliminacji przetrwalników stosuje sie:

3 krotne pasteryzowanie w temp 70C (na
ćwiczenach było o tym że
dzięki temu spory
kiełkują a potem są zabijane)

29

do wykrywania wrodzonej toksoplazmozy

IgM i/lub IgA

30

Jak przenosi się wścieklizna - co jest czynnikiem
epidemirologicznym

inhalacja (moczem nietoperzy u grotołazów)

31

co nie jest endogenne:

aspergilloza płuc

32

na jaki etap w zakażeniu HIV działają inhibitory
proteaz

na składanie (??)

33

mocz mozna pobierac:

  • srodkowy strumien
  • z cewnika
  • nadłonowo
     

34

powikłaniem przy ospie wietrznej u osób
immunoniekompetentnych jest

zapalenie płuc

35

Czym nie wykryjemy cytomegalii

odczyn neutralizacji

36

Która z par patogenów i miejsca ich bytowania
jest niewłaściwa?

CMV - CD4

37

Dur powrotny ale tam był endemiczny (?)

kleszcze

38

” Gruba kropla” przy badaniu malarii?

z krwi

39

Które powodują geohelmintozę?

ascaris lumbricoides

40

Które substancje wchodzą w skład ściany
komórkowej grzybów?

glukany, mannany, chityna, białka

41

w jakiej chorobie triada Sabina-Pinkerton?

toksoplazmoza

42

jaka jest nieprawdziwa funkcja błony
cytoplazmatycznej u bakterii

żeby nie wysychały komórki i ochrona przed
fagocytozą

43

Błędne zestawienie choroby z wywołującym ją
patogenem:

krwotoczne zapalenie spojówek -> Coxsackie B (bo Coxsackie A)

44

Coś z chorobami prionowymi, jaką chorobę
wywołują:

dziedziczna śmiertelna bezsenność

45

pytanie o Neisseria gonorrhoeae, co jest
prwada

jest gram (-) dwoinką

46

Pytanie o pierwszy etap zakazenia Borrelią
burgdoferi z tego co pamietam?

rumień wędrujący i miejscowe pow ww.
chłonnych