2017 Flashcards Preview

F.N.Ż > 2017 > Flashcards

Flashcards in 2017 Deck (8)
Loading flashcards...
1

Przygotowanie do wyrznięcia zębów stałych obejmuje następujące etapy : 
a. Powstanie zagiętej linii za trzonowcami do tyłu

b. Ustawienie siekaczy w zgryzie prostym

c. Powstanie szpar pierwotnych

d. Powstanie wolnego miejsca dla 1 trzonowca stałego za ostatnimi trzonowcami mlecznymi

C i D poprawna


C i D

2

Po pojawieniu się zęba w jamie ustnej korzeń ma długość:

½ do ⅓ swej długości

3

Około 4-5 roku życia rozpoczyna się resorpcja:
1. kłów i trzonowców mlecznych

2. siekaczy mlecznych

3. wszystkich zębów mlecznych

4. siekaczy i kłów mlecznych

5. kłów mlecznych


2. siekaczy mlecznych


4

Nabłonek, który ULEGA rogowaceniu to:
a. n. przyczepu

b. n. podniebienia twardego

c. n. dna jamy ustnej

d. n. szczeliny dziąsłowej

odp. C i D


b. n. podniebienia twardego


5

Wskaż prawidłową kolejność faz wyrzynania się zębów:

powtórzyło się, ale dodano poprawną odp. przederupcyjna, przedfunkcyjno- erupcyjna, funkcyjna


6

Szkliwo powstaje z

ektodermy

7

Linia porodowa:

w szkliwie I ZĘBINIE zębów mlecznych i 1 trzonowców stałych

8

Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące budowy zębów mlecznych:
A. na powierzchni podniebiennej zęba siecznego bocznego górnego występuje wyraźnie zaznaczony guzek i otwór ślepy

E. korzeń kła górnego jest co najmniej 2 razy dłuższy od korony zęba

E. korzeń kła górnego jest co najmniej 2 razy dłuższy od korony zęba