2.4 - Regulatie bloeddruk Flashcards Preview

1B1 > 2.4 - Regulatie bloeddruk > Flashcards

Flashcards in 2.4 - Regulatie bloeddruk Deck (42)
Loading flashcards...
1
Q

noradrenerge synaps

A

aminozuur trypsine opgenomen in presynaptisch neuron > trypsine hydroxylase vormt hieruit DOPA > L-dopa decarboxylase vormt hieruit dopamine > dopamine beta-hydroxylase vormt hieruit NA > in blaasjes > depolarisatie > NA vrijgemaakt > bindt aan adrenerge receptoren

2
Q

hoe wordt NA opgeruimd uit synaptische spleet

A

NA transporter neemt groot deel op en wordt door andere transporter in blaasjes gebracht > recycling (itt Ach)

3
Q

farmaca die werken op noradrenerge synaps

A
 • tetrodotoxine
 • reserpine
 • guanethidine
 • NA reuptake blokkers
 • alpha en beta receptor agonisten en antagonisten
4
Q

bij welke systemen wordt NA gebruikt

A
 • sympathisch adrenerg: hart, gladde spieren, synapsen

- sympathisch: bijniermerg

5
Q

welke soorten adrenerge receptoren zijn er

welke neurotransmitters van hoge naar lage affiniteit

A
alpha 1 en 2
NA - adrenaline - isoprenaline
beta 1 
isoprenaline - adrenaline - NA
beta 2 
isoprenaline - adrenaline en NA heel laag
6
Q

waar grijpen de alpha en beta agonisten op

A

postsynaptisch op het effectorgaan

7
Q

farmacologische effecten alpha 1 adrenoceptor agonisten

A
 • vasoconstrictie > verhoging perifere vaatweerstand > verhoging bloeddruk
 • mydriasis: verwijding pupil
 • sluiting van urineblaas sphincter
8
Q

waar zitten niet veel alphareceptoren

A

kransslagaders niet veel alpha, want anders

bijniermerg > adrenaline > kransslagaders trekken samen > hart weinig bloed > weinig prestatie

9
Q

therapeutisch gebruik alpha 1 adrenoceptor agonisten

A
 • lokale bloeding
 • verkoudheid: slijmvliezen in neus zwellen door vaatverwijding, deze kan je vernauwen > slijmvliezen slinken
 • inductie mydriasis
 • verlenging werking lokale aneasthetica door vasoconstructieve eigenschappen: constrictie kleine bloedvaten > anaesthtica blijven langer op plek
 • shock door verhoging BD
10
Q

farmacologische effecten alpha 2 adrenoceptor agonisten

A
 • presynaptisch! verminderde transmitterafgifte: NA stimuleert alpha 2 receptor, zo remt het zijn eigen afgifte > alles blijft onder controle
 • vasoconstrictie (minder belangrijk dan alpha 1)
 • pancreas: verminderde insuline afgifte
11
Q

farmacologische effecten beta 1 adrenoceptor agonisten

A

verhoging:

 • HF, beta 1 veel tot expressie in SA-knoop
 • hartcontractiliteit
 • geleiding in het hart
 • renine afgifte in juxtaglomulaire cellen nier > verhoging BD
12
Q

therapeutisch gebruik beta 1 adrenoceptor agonisten

A

hart weer op gang brengen

 • hartstilstand
 • tijdelijke hartblok
13
Q

farmacologische effecten beta 2 adrenoceptor agonisten

A
 • vaatverwijding (niet in alle weefsels gelijk)
 • verlaging perifere weerstand
 • verslapping bronchi
 • verslapping baarmoeder
 • verhoging glycogenolyse in spieren en lever
 • verhoging glucagonafgifte)
  (laatste 2: energie vrijmaken)
14
Q

beta 2 adrenoceptor vooral in …

A

skeletspieren > vaatverwijding > meer bloed naar spieren

15
Q

therapeutisch gebruik beta 2 adrenoceptor agonisten

A
 • astma

- dreigende vroeggeboorte

16
Q

famacologische effecten alpha 1 adrenoceptor antagonisten

A
 • vasodilatatie
 • verlaging perifere weerstand
 • verlaging bloeddruk
 • relaxatie prostaat
 • opening urineblaas sphincter
17
Q

therapeutisch gebruik alpha 1 adrenoceptor antagonisten

A
 • hypertensie
 • prostaat hypertrofie
 • phaeochromocytoom
 • perifeer vaatlijden
 • impotentie
18
Q

farmacologische effecten alpha 2 adrenoceptor antagonisten

A
 • verhoging transmitter afgifte
 • verhoging insuline afgifte
 • geen effect op vaatvernauwing, want presynaptisch
19
Q

farmacologische effecten beta 1 adrenoceptor antagonisten

A
- verlaging/vertraging
hartslag
hartcontractiliteit
hartgeleiding
renine afgifte
20
Q

therapeutisch gebruik beta 1 adrenoceptor antagonisten

A
 • hartritmestoornissen
 • secundaire preventie hartinfarct
 • angina pectoris
 • hypertensie
 • migraine profylaxe (?)
 • angsttremoren
 • glaucoom
21
Q

therapeutisch gebruik alpha en beta adrenoceptor antagonist (labetalol)

A
 • phaeochromocytoom

- hypertensieve crisis

22
Q

tetrodotoxine

A

remt actiepotentiaal

23
Q

reserpine

A

remt transport van NA terug in blaasjes > depletie van NA

24
Q

guanethidine

A

remt afgifte NA uit blaasjes in synaptische spleet

25
Q

2 NA reuptake blokkers

A

cocaine, tricyclische antidepressiva

26
Q

wat doen NA reuptake blokkers

A

remmen heropname NA > centrale en perifere effecten

27
Q

alpha 1 agonisten

A

adrenaline
noradrenaline
fenylephrine

28
Q

alpha 2 agonisten

A

adrenaline
noradrenaline
clonidiine

29
Q

alpha 1 en 2 agonisten

A
 • amfetamine-achtige stoffen: als vast transmitter opgenomen in reuptake > minder adrenaline opgenomen en verdrijft adrenaline uit blaasjes
 • tyramine
 • efedrine
30
Q

beta 1 agonisten

A

adrenaline
noradrenaline
isoprenaline
dobutamine

31
Q

beta 2 agonisten

A

adrenaline
isoprenaline
salbutamol

32
Q

salmbutamol wordt gebruikt bij

A

astma

33
Q

beta 1 en 2 agonisten

A

tyramine en efedrine

34
Q

alpha 1 en 2 antagonisten

A

fentolamine

phenoxybenzamine

35
Q

alpha 1 antagonisten

A

prazosine

doxazosine

36
Q

alpha 2 antagonisten

A

yohimbine

37
Q

fentolamine gebruikt bij

A

hypertensieve crisis

38
Q

phenoxybenzamine gebruikt bij

A

ernstige hypertensie

preparatief bijniertumor: voorkomen enorme adrenaline afgifte en dus hypertensieve crisis

39
Q

yohimbine gebruikt bij

A

erectiestoornissen

40
Q

beta 1 en 2 antagonisten

A

propranolol

pindolol

41
Q

beta 1 antagonisten

A

atenolol

metoprolol

42
Q

alpha 1, beta 1, beta 2 antagonisten

A

labetalol

carvedilol