2.5 - Regulatie hartslag Flashcards Preview

1B1 > 2.5 - Regulatie hartslag > Flashcards

Flashcards in 2.5 - Regulatie hartslag Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

lekkende aortaklep: veranderingen in diastole en systole

A
diastole: 
bloed lekt van aorta LV in 
> p aorta lager 
> p LV hoger
> p LV hoger > p LA ook hoger (zodat bloed van A naar V kan stromen)
systole:
p LV bij aanvang contractie hoger
> p aorta stijgt ook mee
2
Q

gevolgen lekkende aortaklep

A
 • toename SV > verwijding polsdruk
 • afname diastolische druk
 • toename systolische druk
3
Q

regulatie hartfrequentie door AZS

A

parasympathicus / nX overheersende invloed in rust > onderdrukt SA knoop (eig 120 slagen/min)

4
Q

3 determinanten van slagvolume

A

preload: belasting voor contractie - te maken met overlappingstoestand myosine en actine
afterload: belasting tijdens contractie
contractiliteit: intrinsieke kracht spier

5
Q
 • spier tilt gewicht: lengte van spier wordt korter; naam
 • wat verandert er in spierlengte-krachtgrafiek
 • wat verandert er als het gewicht zwaarder is, dus als spier meer is uitgerekt
A
 • isotone contractie
 • van passieve naar actieve curve
  horizontaal naar links: kortere lengte, zelfde kracht
 • spier verkort meer door gunstige overlap m en a
6
Q
 • spier tilt gewicht: lengte van spier blijft hetzelfde; naam
 • wat verandert er in spierlengte-krachtgrafiek
 • wat verandert er als het gewicht zwaarder is, dus als spier meer is uitgerekt
A
 • isometrische contractie
 • van passieve naar actieve curve
  verticaal naar boven: zelfde lengte, grotere kracht)
 • spier ontwikkelt meer kracht
7
Q
 • wat houdt lengte-afhankelijke krachtsontwikkeling in

- hoe komt dit?

A
 • als de voorbelasting groter is, en de lengte dus groter is, dan grotere krachtsontwikkeling
 • spier uitgerekt > myofilamenten gevoeliger voor calcium
8
Q

wat houdt lengte-onafhankelijk krachtontwikkeling in

- hoe komt dit?

A
 • grotere krachtontwikkeling zonder spierlengte te veranderen
  • sympathicus > + beta receptoren > Ca instroom
9
Q

hoe verloopt contractie van papillairspier

A

spanning opbouwen (vullen LV - verticaal omhoog) > genoeg spanning > verkorten (pompen tegen aortadruk - horizontaal naar links)

10
Q

hoe verloopt contractie van LV

ZIE GRAFIEK

A

mitraalklep dicht > EDV > druk opbouwen > aortaklep open > V ledigt zich in aorta > aortaklep dicht > druk in V zakt > mitraalklep open > V vult zich weer

11
Q

LV
preload
afterload
contractiliteit

A
 • EDV neemt toe > SV neemt toe
 • EDV zelfde, hoge BD nodig om bloed aorta in te pompen > SV kleiner als contractiliteit hetzelfde blijft
 • EDV zelfde, ESV kleiner (inspanning!)
12
Q

wet van laplace

A

spanning in spiervezels ventrikel:
T = P x r / 2
stress in spiervezels ventrikels:
σ = P x r / 2h

13
Q

vergroot hart als gevolg van hartfalen

A

dilatatie = r neemt toe
om bepaalde P te genereren, moet hartspier steeds meer spanning opwekken > hartspier uitgeput > h (dikte wand) neemt toe om stress te reduceren